Knijga O Kristu

Djela Apostolska 10:1-48

Kornelije poziva Petra

1U Cezareji je živio čovjek imenom Kornelije, stotnik takozvane italske čete. 2I on i njegovi ukućani bili su pobožni i bojali su se Izraelova Boga. Velikodušno je dijelio narodu milodare i stalno se molio Bogu. 3On oko tri ure popodne10:3 U grčkome: oko devete ure dana. u viđenju jasno ugleda kako mu prilazi Božji anđeo. “Kornelije!” pozove ga anđeo.

4Kornelije se prestrašeno zagleda u njega. “Tko si ti, gospodine?” upita anđela.

Anđeo odgovori: “Tvoje su molitve i milodari siromašnima uzišli pred Boga kao podsjetnik. 5Pošalji zato ljude u Jopu po Šimuna nazvanoga Petar. 6On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.”

7Čim je anđeo otišao, Kornelije pošalje dvojicu slugu i pobožnoga, odanog vojnika 8i sve im ispriča te ih pošalje u Jopu.

Petrovo viđenje

9Sutradan oko podneva,10:9 U grčkome: oko šeste ure. dok su se Kornelijevi ljudi približavali gradu, Petar se popne na krov da se moli. 10Bio je gladan. Dok su mu pripremali jelo, on padne u zanos. 11Vidio je kako se nebo otvara i kako se na zemlju spušta nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja. 12U njemu je bilo svakakvih četveronožnih životinja, gmazova i ptica nebeskih. 13Neki mu glas reče: “Ustani, Petre! Zakolji i jedi!”

14“Nipošto, Gospodine”, odgovori Petar. “Nikad još nisam okusio ništa zabranjeno židovskim zakonom.”

15“Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!” opet se javi glas. 16To se triput ponovilo, a platno se zatim uzdigne u nebo.

Kornelijevi ljudi kod Petra

17Dok se Petar dvoumio što bi to viđenje moglo značiti, dođu Kornelijevi ljudi. Raspitali su se gdje je Šimunova kuća i pojavili se na vratima. 18Upitaju je li ondje u gostima neki Šimun Petar. 19Dok je Petar još razmišljao o viđenju, Sveti Duh mu reče: “Traže te trojica ljudi. 20Ustani i pođi s njima ne dvoumeći se jer sam ih ja poslao.”

21Petar siđe k njima i reče: “Evo me. Ja sam taj kojega tražite. Zašto ste došli?”

22“Poslao nas je rimski stotnik Kornelije, pravedan čovjek koji se boji Boga Izraelova”, odgovore oni. “Svi ga Židovi cijene. Njemu je anđeo rekao da pošalje po tebe, da mu dođeš govoriti.” 23Petar ih tada pozove da uđu i ugosti ih.

Petar posjećuje Kornelija

Sutradan ustane i pođe s njima. Pratila su ga još neka braća iz Jope. 24Drugoga dana stignu u Cezareju. Kornelije ih je čekao okupivši rodbinu i prisne prijatelje. 25Kad je Petar kročio u kuću, Kornelije mu pohrli u susret i padne mu pred noge klanjajući mu se. 26“Ustani! I ja sam samo čovjek!” reče mu Petar 27te razgovarajući s njim uđe u kuću gdje je bilo okupljeno mnogo ljudi.

28Petar im reče: “Znate da Zakon Židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim. 29Zato sam bez pogovora došao kad ste me pozvali. Sada mi dakle recite zašto ste me zvali.”

30Kornelije odgovori: “Prije četiri dana molio sam se u svojem domu baš u ovo doba, u tri ure poslije podne. Odjednom se preda mnom pojavi neki čovjek u sjajnoj odjeći 31i reče mi: ‘Kornelije, molitve su ti uslišane i Bog je vidio tvoje milodare siromašnima. 32Pošalji ljude u Jopu da dovedu Šimuna Petra. On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.’ 33Zato sam smjesta poslao po tebe i dobro je da si došao. Evo nas dakle ovdje pred Bogom, da čujemo što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš!”

Pogani slušaju Radosnu vijest

34Petar reče: “Sada uistinu shvaćam: Bog nije pristran. 35U svakomu narodu prihvaća one koji ga se boje i koji čine što je pravedno. 36Izraelskome je narodu poslao svoju Riječ, navijestio im evanđelje: mir s Bogom po Isusu Kristu koji je Gospodar svih. 37Znate što se događalo po svoj Judeji. Sve je to započelo u Galileji, otkad je Ivan propovijedao krštenje. 38Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.

39Mi apostoli svjedoci smo svega što je činio u Izraelu i u Jeruzalemu. Smaknuli su ga i raspeli, 40ali ga je Bog treći dan podignuo od mrtvih i dopustio mu da se pokaže— 41ne svemu narodu nego nama koje je još prije izabrao da budemo njegovim svjedocima. Jeli smo i pili s njim pošto je uskrsnuo od mrtvih. 42Zapovjedio nam je da posvuda propovijedamo i svjedočimo da je Bog Isusa postavio sucem svima: i živima i mrtvima. 43On je taj o kojemu su svjedočili proroci kad su rekli da svatko tko u njega vjeruje u njegovu imenu prima oproštenje grijeha.”

Pogani primaju Svetoga Duha

44Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali. 45Židovski vjernici koji su došli s Petrom čudili su se daru Svetoga Duha koji se izlio i na pogane 46jer su ih čuli kako govore u drugim jezicima i slave Boga.

Petar tada reče: 47“Može li tko uskratiti krštenje ovima koji su primili Svetoga Duha baš kao i mi?” 48Zapovjedi zato da se krste u ime Isusa Krista. Zamole ga zatim da pri Korneliju ostane još nekoliko dana.

New Russian Translation

Деяния 10:1-48

Видение Корнилия

1В Кесарии был человек по имени Корнилий, сотник, из полка, который носит название Италийский. 2Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Бога10:2 Боящиеся Бога – так назывались представители разных народов, которые поверили в единого Бога, но еще полностью не перешли в религию иудеев, т. е. не прошли надлежащий обряд водного погружения и не были обрезаны, как того требовал Закон., он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. 3Однажды около девятого часа10:3 То есть около трех часов дня. Корнилий совершал иудейскую молитву «минха»; (см. 10:30 и сноску на 3:1). Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал:

– Корнилий!

4Он взглянул на него в ужасе и сказал:

– Что, господин?

Ангел ответил:

– Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к Нему, как приятный запах жертвоприношения. 5Пошли людей в Яффу, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром, 6он остановился у кожевника Симона, в доме у моря.

7Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнилий позвал двух своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения. 8Пересказав им все, что произошло, он послал их в Яффу.

Видение Петра

9В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться10:9 На Ближнем Востоке дома имели плоскую крышу, на которую вела наружная лестница.. 10Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. 11Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за четыре конца. 12В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающиеся и птицы. 13Затем голос сказал ему:

– Встань, Петр, заколи и съешь.

14– Ни в коем случае, Господи! – ответил Петр. – Я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого.

15Тогда голос сказал ему во второй раз:

– Не называй нечистым то, что Бог очистил.

16Так было три раза, и тотчас полотно было поднято на небо.

17Петр все недоумевал, что бы значило это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Симона, подошли и остановились у ворот. 18Они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, называемый Петром. 19Петр все еще обдумывал видение, когда Дух сказал ему:

– Тебя ищут три человека. 20Вставай и спускайся вниз. Иди с ними без колебаний, потому что это Я послал их.

21Петр спустился вниз и сказал этим людям:

– Я тот, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?

22Они ответили:

– Сотник Корнилий, человек праведный и богобоязненный, уважаемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь.

23Тогда Петр пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство.

Петр в доме Корнилия

На следующий день Петр отправился с ними, в сопровождении нескольких братьев из Яффы. 24На другой день они прибыли в Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. 25Когда Петр пришел, Корнилий встретил его и, павши к его ногам, поклонился ему. 26Но Петр поднял его, сказав:

– Встань, я тоже человек.

27Разговаривая с Корнилием, Петр вошел в дом, где уже собралось много народу. 28Он сказал им:

– Вы сами знаете, что иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом10:28 В общем-то запрет входить в дома язычников логически вытекал из Закона. Евреям было запрещено есть нечистую для них пищу, приготовленную в языческих домах, чтобы не оскверниться. Кроме того, Закон и ритуальные постановления о пище, говорили о святости и особой роли Израиля, об их принадлежности Самому Богу (см. Исх. 19:5-6; Лев. 20:25-26), и это значило, что им не следует соприкасаться с морально и духовно «нечистыми» язычниками.. Но Бог показал мне, что я ни одного человека не должен называть оскверненным или нечистым, 29и поэтому, когда за мной пришли, я пошел без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?

30Корнилий ответил:

– Четвертого дня в это самое время, в девятом часу10:30 То есть в три часа дня. я молился в своем доме, как вдруг передо мной предстал человек в сияющей одежде. 31«Корнилий, – сказал он, – твоя молитва услышана, и твои милостыни вспомянуты перед Богом. 32Пошли людей в Яффу за Симоном, которого еще называют Петром, он гостит в доме кожевника Симона, что у моря». 33Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь, перед Богом, и хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать.

34Петр начал говорить:

– Теперь я понимаю, что Бог действительно беспристрастен, 35и в каждом народе Ему угоден тот, кто боится Его и поступает по правде! 36Он послал народу Израиля Радостную Весть о том, что мы можем иметь мир с Ним через Иисуса Христа, Который является Господом всех людей. 37Вы знаете о тех событиях, которые происходили по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, о котором возвещал Иоанн: 38о том, как Бог помазал Святым Духом и силой Иисуса из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что с Ним был Бог. 39Мы свидетели всему тому, что Иисус делал в стране иудеев и в Иерусалиме. Его убили, повесив на дереве, 40но Бог на третий день воскресил Его и дал Ему являться людям – 41не всему народу, а заранее избранным Богом свидетелям, то есть нам, и мы ели и пили с Ним после того, как Он воскрес из мертвых. 42Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о том, что именно Он и есть предназначенный Богом Судья живых и мертвых. 43О Нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в Него получает прощение грехов благодаря Его имени.

44Петр еще говорил это, когда на всех слушавших его Весть сошел Святой Дух. 45Верующие из обрезанных10:45 То есть иудеев., которые пришли с Петром, были удивлены, что дар Святого Духа был излит и на язычников, 46потому что они слышали, как те говорили на незнакомых языках и славили Бога. Тогда Петр сказал:

47– Может ли кто-нибудь помешать быть крещенными водой этим людям, которые получили Духа Святого так же, как и мы?

48И он велел им принять крещение во имя Иисуса Христа. Потом хозяева попросили Петра остаться с ними еще на несколько дней.