Knijga O Kristu

Djela Apostolska 10:1-48

Kornelije poziva Petra

1U Cezareji je živio čovjek imenom Kornelije, stotnik takozvane italske čete. 2I on i njegovi ukućani bili su pobožni i bojali su se Izraelova Boga. Velikodušno je dijelio narodu milodare i stalno se molio Bogu. 3On oko tri ure popodne10:3 U grčkome: oko devete ure dana. u viđenju jasno ugleda kako mu prilazi Božji anđeo. “Kornelije!” pozove ga anđeo.

4Kornelije se prestrašeno zagleda u njega. “Tko si ti, gospodine?” upita anđela.

Anđeo odgovori: “Tvoje su molitve i milodari siromašnima uzišli pred Boga kao podsjetnik. 5Pošalji zato ljude u Jopu po Šimuna nazvanoga Petar. 6On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.”

7Čim je anđeo otišao, Kornelije pošalje dvojicu slugu i pobožnoga, odanog vojnika 8i sve im ispriča te ih pošalje u Jopu.

Petrovo viđenje

9Sutradan oko podneva,10:9 U grčkome: oko šeste ure. dok su se Kornelijevi ljudi približavali gradu, Petar se popne na krov da se moli. 10Bio je gladan. Dok su mu pripremali jelo, on padne u zanos. 11Vidio je kako se nebo otvara i kako se na zemlju spušta nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja. 12U njemu je bilo svakakvih četveronožnih životinja, gmazova i ptica nebeskih. 13Neki mu glas reče: “Ustani, Petre! Zakolji i jedi!”

14“Nipošto, Gospodine”, odgovori Petar. “Nikad još nisam okusio ništa zabranjeno židovskim zakonom.”

15“Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!” opet se javi glas. 16To se triput ponovilo, a platno se zatim uzdigne u nebo.

Kornelijevi ljudi kod Petra

17Dok se Petar dvoumio što bi to viđenje moglo značiti, dođu Kornelijevi ljudi. Raspitali su se gdje je Šimunova kuća i pojavili se na vratima. 18Upitaju je li ondje u gostima neki Šimun Petar. 19Dok je Petar još razmišljao o viđenju, Sveti Duh mu reče: “Traže te trojica ljudi. 20Ustani i pođi s njima ne dvoumeći se jer sam ih ja poslao.”

21Petar siđe k njima i reče: “Evo me. Ja sam taj kojega tražite. Zašto ste došli?”

22“Poslao nas je rimski stotnik Kornelije, pravedan čovjek koji se boji Boga Izraelova”, odgovore oni. “Svi ga Židovi cijene. Njemu je anđeo rekao da pošalje po tebe, da mu dođeš govoriti.” 23Petar ih tada pozove da uđu i ugosti ih.

Petar posjećuje Kornelija

Sutradan ustane i pođe s njima. Pratila su ga još neka braća iz Jope. 24Drugoga dana stignu u Cezareju. Kornelije ih je čekao okupivši rodbinu i prisne prijatelje. 25Kad je Petar kročio u kuću, Kornelije mu pohrli u susret i padne mu pred noge klanjajući mu se. 26“Ustani! I ja sam samo čovjek!” reče mu Petar 27te razgovarajući s njim uđe u kuću gdje je bilo okupljeno mnogo ljudi.

28Petar im reče: “Znate da Zakon Židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim. 29Zato sam bez pogovora došao kad ste me pozvali. Sada mi dakle recite zašto ste me zvali.”

30Kornelije odgovori: “Prije četiri dana molio sam se u svojem domu baš u ovo doba, u tri ure poslije podne. Odjednom se preda mnom pojavi neki čovjek u sjajnoj odjeći 31i reče mi: ‘Kornelije, molitve su ti uslišane i Bog je vidio tvoje milodare siromašnima. 32Pošalji ljude u Jopu da dovedu Šimuna Petra. On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.’ 33Zato sam smjesta poslao po tebe i dobro je da si došao. Evo nas dakle ovdje pred Bogom, da čujemo što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš!”

Pogani slušaju Radosnu vijest

34Petar reče: “Sada uistinu shvaćam: Bog nije pristran. 35U svakomu narodu prihvaća one koji ga se boje i koji čine što je pravedno. 36Izraelskome je narodu poslao svoju Riječ, navijestio im evanđelje: mir s Bogom po Isusu Kristu koji je Gospodar svih. 37Znate što se događalo po svoj Judeji. Sve je to započelo u Galileji, otkad je Ivan propovijedao krštenje. 38Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.

39Mi apostoli svjedoci smo svega što je činio u Izraelu i u Jeruzalemu. Smaknuli su ga i raspeli, 40ali ga je Bog treći dan podignuo od mrtvih i dopustio mu da se pokaže— 41ne svemu narodu nego nama koje je još prije izabrao da budemo njegovim svjedocima. Jeli smo i pili s njim pošto je uskrsnuo od mrtvih. 42Zapovjedio nam je da posvuda propovijedamo i svjedočimo da je Bog Isusa postavio sucem svima: i živima i mrtvima. 43On je taj o kojemu su svjedočili proroci kad su rekli da svatko tko u njega vjeruje u njegovu imenu prima oproštenje grijeha.”

Pogani primaju Svetoga Duha

44Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali. 45Židovski vjernici koji su došli s Petrom čudili su se daru Svetoga Duha koji se izlio i na pogane 46jer su ih čuli kako govore u drugim jezicima i slave Boga.

Petar tada reče: 47“Može li tko uskratiti krštenje ovima koji su primili Svetoga Duha baš kao i mi?” 48Zapovjedi zato da se krste u ime Isusa Krista. Zamole ga zatim da pri Korneliju ostane još nekoliko dana.

New International Reader's Version

Acts 10:1-48

Cornelius Calls for Peter

1A man named Cornelius lived in Caesarea. He was a Roman commander in the Italian Regiment. 2Cornelius and all his family were faithful and worshiped God. He gave freely to people who were in need. He prayed to God regularly. 3One day about three o’clock in the afternoon he had a vision. He saw clearly an angel of God. The angel came to him and said, “Cornelius!”

4Cornelius was afraid. He stared at the angel. “What is it, Lord?” he asked.

The angel answered, “Your prayers and gifts to poor people are like an offering to God. So he has remembered you. 5Now send men to Joppa. Have them bring back a man named Simon. He is also called Peter. 6He is staying with another Simon, a man who works with leather. His house is by the sea.”

7The angel who spoke to him left. Then Cornelius called two of his servants. He also called a godly soldier who was one of his attendants. 8He told them everything that had happened. Then he sent them to Joppa.

Peter Has a Vision

9It was about noon the next day. The men were on their journey and were approaching the city. Peter went up on the roof to pray. 10He became hungry. He wanted something to eat. While the meal was being prepared, Peter had a vision. 11He saw heaven open up. There he saw something that looked like a large sheet. It was being let down to earth by its four corners. 12It had all kinds of four-footed animals in it. It also had reptiles and birds in it. 13Then a voice told him, “Get up, Peter. Kill and eat.”

14“No, Lord! I will not!” Peter replied. “I have never eaten anything that is not pure and ‘clean.’ ”

15The voice spoke to him a second time. It said, “Do not say anything is not pure that God has made ‘clean.’ ”

16This happened three times. Right away the sheet was taken back up to heaven.

17Peter was wondering what the vision meant. At that very moment the men sent by Cornelius found Simon’s house. They stopped at the gate 18and called out. They asked if Simon Peter was staying there.

19Peter was still thinking about the vision. The Holy Spirit spoke to him. “Simon,” he said, “three men are looking for you. 20Get up and go downstairs. Don’t let anything keep you from going with them. I have sent them.”

21Peter went down and spoke to the men. “I’m the one you’re looking for,” he said. “Why have you come?”

22The men replied, “We have come from Cornelius, the Roman commander. He is a good man who worships God. All the Jewish people respect him. A holy angel told him to invite you to his house. Then Cornelius can hear what you have to say.” 23Then Peter invited the men into the house to be his guests.

Peter Goes to the House of Cornelius

The next day Peter went with the three men. Some of the believers from Joppa went along. 24The following day he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them. He had called together his relatives and close friends. 25When Peter entered the house, Cornelius met him. As a sign of respect, he fell at Peter’s feet. 26But Peter made him get up. “Stand up,” he said. “I am only a man myself.”

27As he was talking with Cornelius, Peter went inside. There he found a large group of people. 28He said to them, “You know that it is against our law for a Jew to enter a Gentile home. A Jew shouldn’t have any close contact with a Gentile. But God has shown me that I should not say anyone is not pure and ‘clean.’ 29So when you sent for me, I came without asking any questions. May I ask why you sent for me?”

30Cornelius answered, “Three days ago at this very hour I was in my house praying. It was three o’clock in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes stood in front of me. 31He said, ‘Cornelius, God has heard your prayer. He has remembered your gifts to poor people. 32Send someone to Joppa to get Simon Peter. He is a guest in the home of another Simon, who works with leather. He lives by the sea.’ 33So I sent for you right away. It was good of you to come. Now we are all here. And God is here with us. We are ready to listen to everything the Lord has commanded you to tell us.”

34Then Peter began to speak. “I now realize how true it is that God treats everyone the same,” he said. 35“He accepts people from every nation. He accepts anyone who has respect for him and does what is right. 36You know the message God sent to the people of Israel. It is the good news of peace through Jesus Christ. He is Lord of all. 37You know what has happened all through the area of Judea. It started in Galilee after John preached about baptism. 38You know how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Jesus went around doing good. He healed all who were under the devil’s power. God was with him.

39“We are witnesses of everything he did in the land of the Jews and in Jerusalem. They killed him by nailing him to a cross. 40But on the third day God raised him from the dead. God allowed Jesus to be seen. 41But he wasn’t seen by all the people. He was seen only by us. We are witnesses whom God had already chosen. We ate and drank with him after he rose from the dead. 42He commanded us to preach to the people. He told us to tell people that he is the one appointed by God to judge the living and the dead. 43All the prophets tell about him. They say that all who believe in him have their sins forgiven through his name.”

44While Peter was still speaking, the Holy Spirit came on all who heard the message. 45Some Jewish believers had come with Peter. They were amazed because the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. 46They heard them speaking in languages they had not known before. They also heard them praising God.

Then Peter said, 47“Surely no one can keep these people from being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have.” 48So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days.