Knijga O Kristu

Djela Apostolska 10:1-48

Kornelije poziva Petra

1U Cezareji je živio čovjek imenom Kornelije, stotnik takozvane italske čete. 2I on i njegovi ukućani bili su pobožni i bojali su se Izraelova Boga. Velikodušno je dijelio narodu milodare i stalno se molio Bogu. 3On oko tri ure popodne10:3 U grčkome: oko devete ure dana. u viđenju jasno ugleda kako mu prilazi Božji anđeo. “Kornelije!” pozove ga anđeo.

4Kornelije se prestrašeno zagleda u njega. “Tko si ti, gospodine?” upita anđela.

Anđeo odgovori: “Tvoje su molitve i milodari siromašnima uzišli pred Boga kao podsjetnik. 5Pošalji zato ljude u Jopu po Šimuna nazvanoga Petar. 6On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.”

7Čim je anđeo otišao, Kornelije pošalje dvojicu slugu i pobožnoga, odanog vojnika 8i sve im ispriča te ih pošalje u Jopu.

Petrovo viđenje

9Sutradan oko podneva,10:9 U grčkome: oko šeste ure. dok su se Kornelijevi ljudi približavali gradu, Petar se popne na krov da se moli. 10Bio je gladan. Dok su mu pripremali jelo, on padne u zanos. 11Vidio je kako se nebo otvara i kako se na zemlju spušta nešto poput velikog platna zavezanoga na četiri kraja. 12U njemu je bilo svakakvih četveronožnih životinja, gmazova i ptica nebeskih. 13Neki mu glas reče: “Ustani, Petre! Zakolji i jedi!”

14“Nipošto, Gospodine”, odgovori Petar. “Nikad još nisam okusio ništa zabranjeno židovskim zakonom.”

15“Ne nazivaj nečistim ono što Bog proglasi čistim!” opet se javi glas. 16To se triput ponovilo, a platno se zatim uzdigne u nebo.

Kornelijevi ljudi kod Petra

17Dok se Petar dvoumio što bi to viđenje moglo značiti, dođu Kornelijevi ljudi. Raspitali su se gdje je Šimunova kuća i pojavili se na vratima. 18Upitaju je li ondje u gostima neki Šimun Petar. 19Dok je Petar još razmišljao o viđenju, Sveti Duh mu reče: “Traže te trojica ljudi. 20Ustani i pođi s njima ne dvoumeći se jer sam ih ja poslao.”

21Petar siđe k njima i reče: “Evo me. Ja sam taj kojega tražite. Zašto ste došli?”

22“Poslao nas je rimski stotnik Kornelije, pravedan čovjek koji se boji Boga Izraelova”, odgovore oni. “Svi ga Židovi cijene. Njemu je anđeo rekao da pošalje po tebe, da mu dođeš govoriti.” 23Petar ih tada pozove da uđu i ugosti ih.

Petar posjećuje Kornelija

Sutradan ustane i pođe s njima. Pratila su ga još neka braća iz Jope. 24Drugoga dana stignu u Cezareju. Kornelije ih je čekao okupivši rodbinu i prisne prijatelje. 25Kad je Petar kročio u kuću, Kornelije mu pohrli u susret i padne mu pred noge klanjajući mu se. 26“Ustani! I ja sam samo čovjek!” reče mu Petar 27te razgovarajući s njim uđe u kuću gdje je bilo okupljeno mnogo ljudi.

28Petar im reče: “Znate da Zakon Židovima zabranjuje družiti se s poganima ili ulaziti k njima u kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram nečistim. 29Zato sam bez pogovora došao kad ste me pozvali. Sada mi dakle recite zašto ste me zvali.”

30Kornelije odgovori: “Prije četiri dana molio sam se u svojem domu baš u ovo doba, u tri ure poslije podne. Odjednom se preda mnom pojavi neki čovjek u sjajnoj odjeći 31i reče mi: ‘Kornelije, molitve su ti uslišane i Bog je vidio tvoje milodare siromašnima. 32Pošalji ljude u Jopu da dovedu Šimuna Petra. On je gost u kući kožara Šimuna, koja se nalazi uz more.’ 33Zato sam smjesta poslao po tebe i dobro je da si došao. Evo nas dakle ovdje pred Bogom, da čujemo što ti je Gospodin zapovjedio da nam kažeš!”

Pogani slušaju Radosnu vijest

34Petar reče: “Sada uistinu shvaćam: Bog nije pristran. 35U svakomu narodu prihvaća one koji ga se boje i koji čine što je pravedno. 36Izraelskome je narodu poslao svoju Riječ, navijestio im evanđelje: mir s Bogom po Isusu Kristu koji je Gospodar svih. 37Znate što se događalo po svoj Judeji. Sve je to započelo u Galileji, otkad je Ivan propovijedao krštenje. 38Znate da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta svojim Svetim Duhom i silom. Isus je, zato što je Bog bio s njim, hodio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je đavao držao u svojoj vlasti.

39Mi apostoli svjedoci smo svega što je činio u Izraelu i u Jeruzalemu. Smaknuli su ga i raspeli, 40ali ga je Bog treći dan podignuo od mrtvih i dopustio mu da se pokaže— 41ne svemu narodu nego nama koje je još prije izabrao da budemo njegovim svjedocima. Jeli smo i pili s njim pošto je uskrsnuo od mrtvih. 42Zapovjedio nam je da posvuda propovijedamo i svjedočimo da je Bog Isusa postavio sucem svima: i živima i mrtvima. 43On je taj o kojemu su svjedočili proroci kad su rekli da svatko tko u njega vjeruje u njegovu imenu prima oproštenje grijeha.”

Pogani primaju Svetoga Duha

44Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali. 45Židovski vjernici koji su došli s Petrom čudili su se daru Svetoga Duha koji se izlio i na pogane 46jer su ih čuli kako govore u drugim jezicima i slave Boga.

Petar tada reče: 47“Može li tko uskratiti krštenje ovima koji su primili Svetoga Duha baš kao i mi?” 48Zapovjedi zato da se krste u ime Isusa Krista. Zamole ga zatim da pri Korneliju ostane još nekoliko dana.

Священное Писание

Деяния 10:1-48

Видение Корнилия

1В Кесарии был человек по имени Корнилий, римский офицер из полка, носившего название Италийский. 2Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Всевышнего10:2 Боящиеся Всевышнего – так назывались представители разных народов, которые поверили в единого Бога, но ещё полностью не перешли в религию иудеев, т. е. не прошли надлежащий обряд водного погружения и не были обрезаны, как того требовал Таурат., он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Всевышнему10:2 Несмотря на то что Корнилий был человеком благочестивым, он тем не менее нуждался в спасении (см. 11:14).. 3Однажды около трёх часов дня10:3 То есть когда Корнилий совершал иудейскую молитву «минха», подобную арабской послеполуденной молитве «салату-ль-акр» (см. 10:30 и сноску на 3:1). Корнилию было видение. Он ясно видел ангела от Всевышнего, который явился ему и сказал:

– Корнилий!

4Корнилий взглянул на него в ужасе и сказал:

– Что, владыка?

Ангел ответил:

– Всевышний вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к Нему, как приятный запах жертвоприношения. 5Пошли людей в Иоппию, чтобы они позвали Шимона, которого называют Петиром, 6он остановился у кожевника Шимона, в доме у моря.

7Когда ангел, говоривший с ним, ушёл, Корнилий позвал двух своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения. 8Пересказав им всё, что произошло, он послал их в Иоппию.

Видение Петира

9В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петир поднялся на крышу дома помолиться10:9 На Ближнем Востоке дома имели плоскую крышу, на которую вела наружная лестница.. 10Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петиру было видение. 11Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за четыре конца. 12В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающиеся и птицы. 13Затем голос сказал ему:

– Встань, Петир, заколи и съешь.

14– Ни в коем случае, Владыка! – ответил Петир. – Я сроду не ел ничего осквернённого или ритуально нечистого10:14 Таурат подразделяет животных на ритуально чистых, разрешённых для употребления человеком в пищу, и на нечистых, употребление мяса которых запрещается и влечёт за собой ритуальное осквернение (см. Лев. 11). Отсюда и происходит отказ от употребления свинины в странах Центральной Азии..

15Тогда голос сказал ему во второй раз:

– Не называй нечистым то, что Всевышний очистил.

16Так было три раза, и тотчас полотно было поднято на небо.

Петир идёт в дом Корнилия

17Петир всё недоумевал, что бы значило это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Шимона, подошли и остановились у ворот. 18Они стали спрашивать, здесь ли остановился Шимон, называемый Петиром. 19Петир всё ещё обдумывал видение, когда Дух сказал ему:

– Тебя ищут три человека. 20Вставай и спускайся вниз. Иди с ними без колебаний, потому что это Я их послал.

21Петир спустился вниз и сказал этим людям:

– Я тот, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?

22Они ответили:

– Римский офицер Корнилий, человек праведный и боящийся Всевышнего, уважаемый всем иудейским народом, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь.

23Тогда Петир пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство.

Петир в доме Корнилия

На следующий день Петир отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Иоппии. 24На другой день они прибыли в Кесарию. Корнилий уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. 25Когда Петир пришёл, Корнилий встретил его и, павши к его ногам, поклонился ему. 26Но Петир поднял его, сказав:

– Встань, я тоже человек.

27Разговаривая с Корнилием, Петир вошёл в дом, где уже собралось много народу. 28Он сказал им:

– Вы сами знаете, что иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом10:28 Закон нигде напрямую не запрещает иудеям входить в дома иноплеменников. Но все же этот запрет логически вытекал из Закона. Евреям было запрещено есть нечистую для них пищу, приготовленную в языческих домах, чтобы не оскверниться. Кроме того, Закон и ритуальные постановления о пище говорили о святости и особой роли Исраила, об их принадлежности Самому Всевышнему (см. Исх. 19:5-6; Лев. 20:25-26), и это значило, что им не следует соприкасаться с морально и духовно «нечистыми» язычниками.. Но Всевышний показал мне, что я ни одного человека не должен называть осквернённым или нечистым, 29и поэтому, когда за мной пришли, я пошёл без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?

30Корнилий ответил:

– Три дня назад в это самое время, в три часа дня я молился в своём доме, как вдруг передо мной предстал человек в сверкающей одежде. 31«Корнилий, – сказал он, – твоя молитва услышана, и твои милостыни вспомянуты Всевышним. 32Пошли людей в Иоппию за Шимоном, которого ещё называют Петиром, он гостит в доме кожевника Шимона, что у моря». 33Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришёл. Сейчас все мы здесь, перед Всевышним, и хотим выслушать то, что Вечный повелел тебе сказать.

34Петир начал говорить:

– Теперь я понимаю, что Всевышний действительно беспристрастен, 35и в каждом народе Ему угоден тот, кто боится Его и поступает по правде! 36Он послал народу Исраила Радостную Весть о том, что мы можем иметь мир с Ним через Ису Масиха, Который является Повелителем всех людей. 37Вы знаете о тех событиях, которые происходили по всей Иудее, начиная от Галилеи, после того как Яхия начал призывать народ пройти обряд погружения в воду10:37 Или: «обряд омовения»; также в ст. 47 и 48.: 38о том, как Всевышний помазал Святым Духом и наделил силой Ису из Назарета, и Он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что с Ним был Всевышний. 39Мы свидетели всему тому, что Иса делал в Иерусалиме и по всей стране иудеев. Его убили, повесив на дереве10:39 См. сноску на 5:30., 40но Всевышний на третий день воскресил Его и дал Ему являться людям – 41не всему народу, а заранее избранным Всевышним свидетелям, то есть нам, и мы ели и пили с Ним после того, как Он воскрес из мёртвых. 42Он повелел нам возвещать людям Радостную Весть и свидетельствовать о том, что именно Ему Всевышний определил судить живых и мёртвых. 43О Нём свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в Него получает прощение грехов благодаря Его имени.

44Петир ещё говорил это, когда на всех слушавших его сошёл Святой Дух. 45Верующие из обрезанных10:45 То есть из иудеев., которые пришли с Петиром, были удивлены, что дар Святого Духа был излит и на уверовавших язычников, 46потому что они слышали, как те говорили на других языках и славили Всевышнего. Тогда Петир сказал:

47– Может ли кто-нибудь помешать этим людям, которые получили Святого Духа так же, как и мы, пройти обряд погружения в воду?

48И он велел им пройти обряд погружения в воду в знак единения с Исой Масихом. Потом хозяева попросили Петира остаться с ними ещё на несколько дней.