Knijga O Kristu

2 Timoteju 3:1-17

Opasnosti u posljednjim vremenima

1I znaj, Timoteju, da će posljednja vremena biti teška 2jer će ljudi biti sebični i pohlepni za novcem. Bit će oholi i hvalisavci, rugat će se Bogu, bit će neposlušni roditeljima i nezahvalni. Ništa im neće biti sveto. 3Bit će tvrda srca i nikad ni u čemu neće popuštati drugima; bit će lažljivci i stvarat će nevolje, neobuzdano će živjeti. Bit će grubi i okrutni, izrugivat će se onima koji nastoje biti dobri. 4Izdavat će svoje prijatelje; to su usijane glave, nadmene i ohole, koje će više voljeti svjetovne užitke nego štovanje Boga. 5Zadržat će izvanjsko obličje pobožnosti, ali će se odreći njezine sile. Takvih se ljudi klonite.

6Takvi su oni koji se uvlače u kuće i pridobivaju ženice opterećene bremenom grijeha, kojima vladaju različite strasti. 7One uvijek uče, a nikako da spoznaju istinu. 8Ti se učitelji bore protiv istine kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju. To su ljudi pokvarena uma i nevaljane vjere. 9Ali neće više napredovati jer će svima postati jasno da su bezumnici, baš kao što se dogodilo Janesu i Jambresu.

Pavao zadužuje Timoteja

10Ali ti znaš što poučavam, kako živim i što mi je životni naum. Znaš moju vjeru i što sam sve propatio. Znaš moju ljubav i postojanost. 11Znaš kakva sam progonstva i patnje pretrpio u Antiohiji, u Ikoniju i Listri. Ali Gospodin me iz svih izbavio. 12A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni. 13Zli će pak ljudi i varalice napredovati iz zla u gore. Varat će druge, ali će i sami biti prevareni.

14Ali ti ostani vjeran onome čemu si poučen. Znaš da u to možeš vjerovati jer znaš da možeš vjerovati onome tko te je poučio. 15Odmalena poznaješ Sveto pismo, koje ti je dalo mudrost da primiš spasenje po vjeri u Krista Isusa. 16Jer cijelo je Sveto pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti. 17Bog nas kroz njega oprema da budemo sposobni za svako djelo ljubavi.

Swedish Contemporary Bible

2 Timotheosbrevet 3:1-17

Ondska under världens sista tid

1Du bör också veta att det under den sista tiden kommer att bli mycket svårt,3:1 V. 5 visar att den tiden faktiskt redan hade börjat. 2för människorna tänker då bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, kaxiga, de lyder inte sina föräldrar, de är otacksamma och oheliga, 3kärlekslösa och oförsonliga. De sprider skvaller och saknar självbehärskning, är grymma och hatar allt gott. 4De är svekfulla, saknar alla spärrar och är högfärdiga. De älskar njutningar mer än Gud. 5De vill ge intryck av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från sådana.

6Dit hör också de som lurar sig in i hemmen och skaffar sig inflytande över lättledda kvinnor som plågas av sina synder och drivs av alla möjliga impulser. 7Sådana är alltid villiga att följa en ny undervisning, men de lyckas aldrig komma till insikt om sanningen. 8Så som Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose3:8 Jfr 2 Mos 7:11. Namnen finns inte i bibeltexten., så sätter dessa sig upp mot sanningen. Deras sinnen är fördärvade, och deras tro är ingenting värd.

9Men deras framgång ska snart ta slut. Deras dårskap ska bli avslöjad inför alla, på samma sätt som Moses motståndare blev avslöjade.

Paulus förmaningar till Timotheos

10Men du har följt min undervisning, mitt sätt att leva, mina mål, min tro, mitt tålamod, min kärlek, min uthållighet, 11mina förföljelser och lidanden, sådana som jag fick utstå i Antiochia, Ikonion och Lystra.3:11 Jfr Apg 13,14 och 16. Men Herren räddade mig från dem alla.

12På samma sätt kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. 13Onda människor och bedragare kommer att gå allt längre i sin ondska. De lurar andra, men är samtidigt lurade själva.

14Du måste hålla fast vid det du har fått lära dig och blivit övertygad om. Du vet vilka de är som undervisade dig. 15Ända sedan du var liten känner du ju också till vad som står i de heliga Skrifterna. Där kan du hitta all den vishet du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. 16Hela Skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet, 17så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar.