Knijga O Kristu

2 Timoteju 2:1-26

Dobar Kristov vojnik

1Timoteju, sinko, jačaj u milosti koju nam daje Isus Krist! 2Što si od mene čuo pred mnogim svjedocima, prenesi pouzdanim ljudima koji će to moći prenijeti drugima.

3Dijeli sa mnom tegobe kao dobar vojnik Krista Isusa. 4Kristov si vojnik; ne zapleći se u svagdanje poslove jer inače nećeš moći ugoditi vojskovođi. 5Pokoravaj se Božjim pravilima, baš kao sportaš koji ne može dobiti nagradu ako se propisno ne natječe. 6Ratar koji naporno radi treba prvi uživati u plodovima svojega truda. 7Razmisli što ti govorim. Gospodin će dati da razumiješ sve to.

8Nemoj nikad zaboraviti da je Isus Krist rođen kao potomak kralja Davida i da je uskrsnuo od mrtvih. To je Radosna vijest koju naviještam. 9Zbog nje trpim nevolju i okovan sam poput kakva zločinca. Ali ako sam ja okovan, Božja riječ nije. 10Voljan sam sve podnijeti zaradi onih koje je Bog izabrao da postignu spasenje i vječnu slavu u Kristu Isusu.

11Ove su riječi istinite:

Umremo li s njim,

s njim ćemo i živjeti.

12Podnesemo li nevolje,

kraljevat ćemo s njim.

Ako ga se odreknemo,

i on će se nas odreći.

13Ako mu ne budemo vjerni,

on će ostati vjeran

jer ne može sâm sebe zanijekati.

Djelatnik potvrđen od Boga

14Podsjećaj ljude na to i zaklinji ih pred Bogom da se ne prepiru. To ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju. 15Marljivo se trudi da se pred Bogom pokažeš prokušanim, dobrim djelatnikom koji se nema čega stidjeti i koji točno razlaže riječ istine. 16Svjetovne i isprazne rasprave izbjegavaj jer one vuku u sve veću bezbožnost. 17Takve se riječi šire poput gnjileži. Takvi su Himenej i Filet. 18Zastranili su od istine tvrdeći da se uskrsnuće već zbilo. Time su potkopali vjeru nekih.

19Ali Božja istina stoji čvrsto poput temelja s natpisom: “Gospodin poznaje svoje”2:19 Brojevi 16:5. i “Tko god tvrdi da pripada Gospodinu neka se kloni zla.”2:19 Vidjeti: Izaija 52:11.

20U bogatoj kući ima posuda načinjenih od zlata i srebra, ali i od drva i gline. Jedne se rabe u časne, druge u nečasne svrhe. 21Bude li se dakle tko čuvao čistim od toga, bit će posuda korisna Gospodaru—časna, posvećena, čista i prikladna za svako dobro djelo.

22Kloni se svega što potiče mladenačke strasti! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji čistog srca zazivaju Gospodina.

23Kloni se nerazumnih i neobuzdanih rasprava jer znaš da one završavaju svađom. 24A sluga Gospodnji ne smije se svađati, nego prema svima mora biti blag. Treba biti sposoban poučavati i otrpjeti 25te blago prekoriti protivnike ne bi li im Bog darovao obraćenje da spoznaju istinu. 26Tada će se prenuti iz đavolske zamke grijeha u koju su bili uhvaćeni i ispunjavali njegovu volju.

Swedish Contemporary Bible

2 Timotheosbrevet 2:1-26

Arbeta och kämpa för Jesus

1Mitt barn, hämta styrka från den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2Den undervisning du har hört av mig i många vittnens närvaro ska du föra vidare till pålitliga människor, som i sin tur kan undervisa andra.

3Var beredd att lida för Kristus Jesus, likt en god soldat. 4En soldats högsta prioritet är att lyda sin befälhavare och inte beblanda sig med vardagslivets angelägenheter. 5Ingen idrottsman vinner segerkransen om han inte följer de regler som finns. 6En hårt arbetande bonde ska vara den förste som får del av skörden. 7Tänk på det jag säger här. Herren ska hjälpa dig att förstå allt.

8Kom ihåg att Jesus Kristus, ättlingen till David, har uppstått från de döda, enligt evangeliet jag förkunnar. 9För dess skull får jag lida och har till och med kedjats fast som en brottsling. Men Guds budskap har inte kedjats fast. 10Därför är jag villig att stå ut med vad som helst för de utvaldas skull, för att de ska räddas genom Kristus Jesus och få evig härlighet.

11Detta är att lita på:

Om vi har dött med honom,

ska vi också leva med honom.

12Om vi håller ut,

ska vi också regera med honom.

Men förnekar vi honom,

ska han också förneka oss.

13Om vi är trolösa,

förblir han ändå trogen,

för han kan inte förneka sig själv.

En arbetare som inte behöver skämmas

14Påminn alla om detta och varna dem inför Gud att inte hålla på att strida om olika läror. Sådana diskussioner är meningslösa och leder till katastrof för dem som lyssnar. 15Gör ditt yttersta för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas, en som rätt handskas med sanningens ord. 16Ha inget att göra med dessa gudlösa läror, för deras anhängare ska hamna längre och längre bort i gudlösheten, 17och deras budskap ska sprida sig som cancer. Bland dessa är Hymenaios och Filetos. 18De har irrat sig bort från sanningen när de påstår att de döda redan har uppstått,2:18 Paulus gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella världen är separerade. Enligt den läran skulle de döda bara uppstå andligt och inte få en ny kropp. och de förstör många människors tro. 19Men den grund som Gud har lagt står fast, förseglad med detta: ”Herren känner dem som är hans”2:19 Se 4 Mos 16:5. och ”Den som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten”.2:19 Jfr 4 Mos 16:26.

20I ett stort hem finns det skålar av guld och silver, men också av trä och lera, de förra för hedervärda ändamål och de andra för mindre hedervärda. 21Den som renar sig från det onda jag talat om blir en skål för hedervärt bruk, helgad, användbar för sin herre, redo för allt gott verk.

22Fly bort från ungdomens impulser. Sträva i stället efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid, tillsammans med dem som tillber Herren av rent hjärta.

23Undvik att bli indragen i dumma och okunniga diskussioner. Du vet att det bara leder till bråk, 24och den som tjänar Herren ska inte bråka. Han måste vara vänlig mot alla och kunna undervisa, ha tålamod, 25och på ett milt sätt visa de människor tillrätta som säger emot honom. Kanske ger då Gud dessa människor en möjlighet att vända om och förstå sanningen. 26Kanske tar de då sitt förnuft till fånga och slipper loss ur djävulens fälla där han håller dem fångade, för att de skulle göra hans vilja.