Knijga O Kristu

2 Solunjanima 3:1-18

Zamolba za molitvu

1I na koncu, draga braćo i sestre, molim vas da se za mene molite: da se Božja riječ brzo širi i proslavlja kao i među vama 2te da se oslobodimo pokvarenih i zlih ljudi jer svi nemaju vjere. 3Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga. 4Pouzdajemo se u Gospodina da činite i da ćete činiti kako smo vam zapovjedili. 5Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

Ohrabrenje na dostojan život

6A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali. 7Dobro znate da trebate činiti kao i mi. Dok smo bili kod vas, nismo ljenčarili 8niti smo badava jeli ičiji kruh. Danonoćno smo radili samo da ne padnemo vama na teret. 9Ne da na to nismo imali pravo, nego smo vam htjeli poslužiti kao uzor. 10Dok smo bili među vama, zapovjedili smo: “Tko neće raditi, neka i ne jede!”

11Ipak čujemo da neki od vas besposliče, da sami ništa ne rade, nego samo zabadaju nos u tuđe poslove. 12Takvima zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista, štoviše zaklinjemo ih da s mirom rade i da jedu vlastiti kruh. 13A vama ostalima, braćo i sestre, neka ne dodija činiti dobro.

14Ne pokori li se tko ovoj našoj pismenoj zapovijedi, klonite ga se da se posrami, 15ali ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga opominjite kao brata.

Pavlovi posljednji pozdravi

16Neka vam sam Gospodin mira dade mir uvijek i u svemu. Gospodin sa svima vama!

17A evo i pozdrava od mene, Pavla, napisanoga mojom rukom. Pišem ga tako u svakoj poslanici, kao znak raspoznavanja.

18Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude nad svima vama.

Swedish Contemporary Bible

2 Thessalonikerbrevet 3:1-18

Paulus vädjar om förbön

1En sak till, syskon: Be för oss, så att budskapet om Herren snabbt når ut och att människor värderar det lika högt som ni gjorde. 2Be också att vi ska räddas från onda och fientliga människor, för det är inte alla som tror. 3Men Herren är trogen. Han ska göra er starka och skydda er från den Onde3:3 Eller: det onda.. 4Vi litar i Herren på att ni både nu och i framtiden tillämpar allt som vi föreskriver. 5Må Herren leda era hjärtan till Guds kärlek och Kristus uthållighet.

Varning för dem som lever ett oordnat liv

6I Herren Jesus Kristus namn uppmanar vi er, syskon, att hålla er borta från de troende som lever ett oordnat liv och inte vill följa den undervisning vi har gett er. 7Ni vet ju själva att ni bör leva på samma sätt som vi gjorde. Vi levde inget oordnat liv när vi var hos er, 8och vi levde aldrig på någon annans bekostnad, utan betalade allting själva. Vi kämpade och slet och arbetade dag och natt för att inte bli till någon börda för någon av er. 9Det hade inte varit fel av oss att be er om hjälp, men vi ville ge er ett exempel att följa.

10När vi var hos er gav vi er följande regel: ”Den som inte vill arbeta ska heller inte äta.” 11Men nu har vi hört att det finns sådana bland er som lever ett oordnat liv. De arbetar inte utan sysslar med helt andra saker. 12På uppdrag av Herren Jesus Kristus befaller och förmanar vi därför dessa människor att arbeta i lugn och stillhet, så att de kan försörja sig själva. 13Och ni övriga, syskon, tröttna aldrig på att göra det som är rätt.

14Om någon vägrar att lyda det vi säger i det här brevet, så bör ni uppmärksamma honom och hålla er borta från honom, så att han får skämmas. 15Men behandla honom inte som en fiende, utan som en troende bror som behöver talas till rätta.

Slutönskan

16Må fridens Herre själv ge er sin frid, alltid och vad som än händer. Herren ska vara med er alla.

17Här skriver jag, Paulus, min hälsning, med egen hand. Så här signerar jag alla mina brev, så att de känns igen. Detta är min handstil.

18Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.