Knijga O Kristu

2 Solunjanima 3:1-18

Zamolba za molitvu

1I na koncu, draga braćo i sestre, molim vas da se za mene molite: da se Božja riječ brzo širi i proslavlja kao i među vama 2te da se oslobodimo pokvarenih i zlih ljudi jer svi nemaju vjere. 3Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga. 4Pouzdajemo se u Gospodina da činite i da ćete činiti kako smo vam zapovjedili. 5Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

Ohrabrenje na dostojan život

6A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali. 7Dobro znate da trebate činiti kao i mi. Dok smo bili kod vas, nismo ljenčarili 8niti smo badava jeli ičiji kruh. Danonoćno smo radili samo da ne padnemo vama na teret. 9Ne da na to nismo imali pravo, nego smo vam htjeli poslužiti kao uzor. 10Dok smo bili među vama, zapovjedili smo: “Tko neće raditi, neka i ne jede!”

11Ipak čujemo da neki od vas besposliče, da sami ništa ne rade, nego samo zabadaju nos u tuđe poslove. 12Takvima zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista, štoviše zaklinjemo ih da s mirom rade i da jedu vlastiti kruh. 13A vama ostalima, braćo i sestre, neka ne dodija činiti dobro.

14Ne pokori li se tko ovoj našoj pismenoj zapovijedi, klonite ga se da se posrami, 15ali ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga opominjite kao brata.

Pavlovi posljednji pozdravi

16Neka vam sam Gospodin mira dade mir uvijek i u svemu. Gospodin sa svima vama!

17A evo i pozdrava od mene, Pavla, napisanoga mojom rukom. Pišem ga tako u svakoj poslanici, kao znak raspoznavanja.

18Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude nad svima vama.

Luganda Contemporary Bible

2 Basessaloniika 3:1-18

Okusabirwanga

13:1 a 1Bs 4:1 b 1Bs 5:25 c 1Bs 1:8Abooluganda, eky’enkomerero, mutusabirenga, ekigambo kya Mukama kibune mangu era Mukama agulumizibwenga, nga bw’agulumizibwa mu mmwe, 23:2 Bar 15:31tulyoke tununulibwe okuva mu bakozi b’ebibi, kubanga si bonna abakkiriza. 33:3 a 1Ko 1:9 b Mat 5:37Naye Mukama waffe mwesigwa, alibanyweza mmwe era anaabawonyanga Setaani. 43:4 2Ko 2:3Era twesiga nga Mukama waffe, abakozesa ebyo bye twabayigiriza era nga munaabikolanga bulijjo. 53:5 1By 29:18Mukama waffe aluŋŋamyenga emitima gyammwe mu kutegeera okwagala kwa Katonda, n’obugumiikiriza obuva eri Kristo.

Abalabula obutagayaalanga

63:6 a 1Ko 5:4 b Bar 16:17 c nny 7, 11 d 1Ko 11:2Abooluganda abaagalwa, mbakuutira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mu buyinza bwe, mwewalenga abagayaavu abatayagala kukola mirimu ne balemwa okugoberera ekyokulabirako kye twabateerawo. 73:7 1Ko 4:16Kubanga mmwe bennyini mumanyi bulungi bwe kibagwanira okutugobereranga ng’ekyokulabirako kyammwe, kubanga temwatulaba nga twegomba okulya ebyo bye tutakoleredde, 83:8 Bik 18:3; Bef 4:28tetwakkiriza kulya mmere ya muntu yenna awatali kumusasula. Twafubanga nnyo ne tukoowa nga tukola emirimu emisana n’ekiro tulyoke tufunemu bye twetaaga okukozesa, era tuleme kuzitoowerera muntu n’omu ku mmwe. 93:9 a 1Ko 9:4-14 b nny 7Si kubanga tetwalina buyinza okubagamba mmwe okutuliisa, naye twayagala mutulabireko nga bwe kibagwanidde okukolanga. 103:10 a 1Bs 3:4 b 1Bs 4:11Era ne bwe twali gye muli eyo, twabakuutira nti omuntu yenna bw’agaananga okukola emirimu, n’okulya talyanga.

113:11 nny 6, 7; 1Ti 5:13Kyokka tuwulira nti mu mmwe mulimu abagayaavu abatayagala kukola, aboonoona ebiseera byabwe mu kusaasaanya eŋŋambo. 123:12 a 1Bs 4:1 b 1Bs 4:11; Bef 4:28Mu linnya lya Mukama waffe, tubeegayirira era tubakuutira abali bwe batyo, okukolanga emirimu n’obunyiikivu n’obuteefu balyoke balyenga ebyo bye bakoleredde. 133:13 Bag 6:9Naye mmwe temukoowanga kukola bulungi abooluganda abaagalwa.

143:14 nny 6Era omuntu yenna bw’atagonderanga biragiro byaffe mu bbaluwa eno, oyo mumwetegereze, muleme kukolagananga naye, ensonyi ziryoke zimukwate. 153:15 Bag 6:1; 1Bs 5:14So temumuyisanga nga mulabe wammwe naye mumubuulirirenga ng’owooluganda eyetaaga okulabulwa.

Eky’enkomerero

163:16 a Bar 15:33 b Lus 2:4Kale Mukama nannyini mirembe abawenga emirembe mu byonna. Mukama abeerenga nammwe mwenna.

173:17 1Ko 16:21Kuno kwe kulamusa kwange, nze Pawulo, mu mukono gwange, bwe ntyo bwe nkola ku nkomerero z’ebbaluwa zange zonna okulaga nti zivudde gye ndi. Bwe nti bwe mpandiika.

18Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe mwenna.