Knijga O Kristu

2 Petrova 3:1-18

Približava se Dan Gospodnji

1Ovo je, voljena braćo, drugo pismo koje vam pišem. U oba vas opominjem da budete budni i zdrava razuma. 2Prisjetite se davnih proročanstava svetih proroka i zapovijedi koje vam je vaš Gospodin i Spasitelj dao preko svojih apostola.

3Ponajprije želim da znate da će na koncu vremena biti izrugivača koji će se podsmjehivati istini 4i govoriti: “Nije li Isus obećao ponovno doći? Pa gdje je onda? Jer otkako su pomrli naši preci, baš se ništa nije promijenilo—još od početka svijeta.” 5Oni hotimično zaboravljaju da je Bog odavno stvorio nebesa svojom Riječju. Riječju je izdvojio zemlju iz voda, stvorio suho kopno iz vode. 6Zatim je ondašnji svijet potopio vodom. 7A za sadašnja nebesa i zemlju zapovjedio je da budu uništeni ognjem na Dan suda, kad će bezbožnici biti uništeni.

8Ali ne zaboravite, dragi moji, da je Gospodinu jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. 9Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje o svojemu dolasku, kao što neki smatraju, nego zbog vas strpljivo čeka jer ne želi da tko propadne, već da se svi obrate. 10Ali Dan Gospodnji doći će neočekivano, kao tat. U taj će dan nebesa iščeznuti s velikom tutnjavom, počela će se rastopiti u ognju, a zemlji i svemu na njoj bit će suđeno.

11Sve će se to tako raspasti. Kako vam onda sveto valja živjeti! 12Trebate iščekivati i pospješivati dolazak Božjega dana kad će se nebesa i nebeska tijela rastaliti u ognju. 13Ali iščekujemo, prema Božjemu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje će vladati pravednost.

14Braćo voljena, dok čekate da se sve to dogodi, trudite se živjeti neokaljano i besprijekorno, u miru s Bogom. 15I znajte da Gospodin strpljivo čeka kako bi ljudima dao vremena da se spase. To vam je napisao i dragi brat Pavao, po mudrosti koju mu je Bog dao, 16u svim pismima u kojima o tomu govori. U njima ima teško razumljivih riječi koje neupućeni i nepostojani ljudi izvrću—kao i druge dijelove Svetoga pisma—na vlastitu propast.

Posljednje Petrove upute

17Unaprijed vas dakle upozoravam, ljubljena braćo, da zavedeni zabludom tih opakih ljudi ne izgubite postojanost. 18Rastite u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.

Njemu neka je slava sada i zauvijek. Amen.

Akuapem Twi Contemporary Bible

2 Petro 3:1-18

Awurade Ba A Ɔbɛba Bio No

1Adɔfonom, eyi ne krataa a ɛto so abien a makyerɛw abrɛ mo. Mekyerɛw sɛ mede rebɛkae mo, de akanyan mo adwene. 2Mepɛ sɛ mokae nsɛm a adiyifo akronkron no kaa no mmere bi a atwam no ne mmara a efi Awurade ne Agyenkwa a wɔde faa mo asomafo so maa mo no.

3Nea edi kan no, ɛsɛ sɛ mote ase sɛ nna a edi akyiri no mu no, nnipa bi bɛba a wɔn ara wɔn honam akɔnnɔ na ebedi wɔn so. Wobedi mo ho fɛw 4aka se, “Ɔhyɛɛ mo bɔ se ɔbɛba. Wanka? Na ɔwɔ he? Yɛn agyanom awuwu dedaw, nanso biribiara te sɛ nea ɛte fi adebɔ mfiase!” 5Wɔhyɛ da ma wɔn werɛ fi nokware no sɛ, efi tete na Onyankopɔn kasa maa ɔsoro bae, na wofi nsu mu de nsu yɛɛ asase. 6Akyiri no wɔde nsuyiri bɛsɛee saa bere wiase no. 7Nanso Onyankopɔn ahyɛ sɛ ɔsoro ne asase ntena hɔ nkosi atemmuda. Afei wɔbɛsɔ ogya wɔ mu de asɛe nnebɔneyɛfo.

8Nanso anuanom, mommma mo werɛ mfi ade baako sɛ Awurade ani so de, nsonoe nni da koro ne mfe apem ntam. Ne fam de, abien no nyinaa yɛ pɛ. 9Awurade ntwentwɛn ne nan ase wɔ ne bɔ a wahyɛ ho sɛnea ebinom susuw no. Mmom ɔwɔ mo ho ntoboase, efisɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛsɛe obiara, na mmom ɔpɛ sɛ obiara sakra fi ne bɔne ho.

10Na Awurade da no bɛba sɛ ɔkorɔmfo. Da no, ɔsoro bɛbobɔ mu na ayera na wim nneɛma bɛhyew na asɛe na asase ne so nneɛma nyinaa nso bɛda adi.

11Na sɛ saa ɔkwan yi so na wɔbɛfa asɛe ade nyinaa a, na ɔbra bɛn na ɛsɛ sɛ wobɔ? Ɛsɛ sɛ mo bra yɛ kronkron na mode mo ho ma Onyankopɔn. 12Monhwɛ saa da no kwan na monyɛ mo nneɛma pɛpɛɛpɛ; da a Onyankopɔn bɛto ɔsoro mu gya na wim nneɛma anan na ayera wɔ ogyaframa mu no. 13Nanso yɛtwɛn nea Onyankopɔn ahyɛ yɛn ho bɔ no, ɔsoro foforo ne asase foforo a ɛhɔ na trenee bɛtena.

14Enti anuanom, mugu so retwɛn da no, mommɔ mmɔden sɛ mobɛyɛ kronkron a mfomso biara nni mo ho wɔ Onyankopɔn anim na mo ne no atena wɔ asomdwoe mu. 15Monkae nhu sɛ Awurade wɔ ntoboase efisɛ ɔpɛ sɛ obiara nya nkwagye. Ɛno na yɛn nua Paulo nam nyansa a Onyankopɔn de maa no no so kyerɛw mo no. 16Saa ɔkwan koro no ara so na ɔfa kyerɛw ne nkrataa no na saa nsɛm yi ara so nso na ogyina kyerɛwee. Wɔn a wonnim na wɔnnyɛ den no ntumi nkyerɛ nsɛm bi a ɛyɛ den wɔ ne nkrataa no mu no ase yiye. Saa ara na wɔyɛ Kyerɛwsɛm nkae no de ɔsɛe ba wɔn so no.

17Nanso anuanom, esiane sɛ wɔadi kan abɔ mo kɔkɔ no nti, monwɛn na wɔn a wonni mmara so no mfomso no antwe mo amfi mo tebea pa hɔ. 18Munyin wɔ yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo dom ne nimdeɛ mu.

Ɔno na anuonyam nka no mprempren ne daa. Amen.