Knijga O Kristu

2 Korinćanima 13:1-13

Pavlov posljednji savjet

1Ovo je treći put što vam dolazim. U Svetome pismu piše da se kazna za svaki prekršaj mora temeljiti na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.13:1 Ponovljeni zakon 19:15. 2Kad sam drugi put došao k vama, rekao sam onima koji su zgriješili i svima ostalima—a to vam ponavljam i sada, iako odsutan—da ih, kad ponovno dođem, neću poštedjeti.

3Jer vi hoćete dokaz da iz mene govori Krist—a on prema vama nije slab, nego je snažna sila među vama. 4Jer, iako je u slabosti raspet, ipak živi u moćnoj Božjoj sili. Tako smo i mi u njemu slabi, ali ipak ćemo po moćnoj Božjoj sili živjeti da vam služimo.

5Preispitajte se živite li u skladu sa svojom vjerom. Možete li sebe prepoznati kao ljude u kojima prebiva Krist? Ako ne možete, niste položili ispit. 6Nadam se da shvaćate kako ja na tome ispitu nisam pao.

7Molimo Boga da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se naša služba kod vas pokazala uspješnom, već da biste vi trajno činili dobro čak i ako smo mi bili neuspješni. 8Protiv istine ne možemo učiniti ništa—već samo za istinu. 9Radujemo se kad god smo mi slabi, a vi jaki. Molimo se da bivate sve savršenijima.

10Pišem vam ovo u odsutnosti, prije nego što dođem, da ne bih morao oštro s vama postupati kad budem nazočan. Jer vlast koju mi je Gospodin dao želim uporabiti za vašu izgradnju, a ne da vas srušim.

Pavlovi zaključni pozdravi

11I na posljetku, braćo: radujte se, težite da budete savršeni, hrabrite jedni druge, živite u slozi i miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!

12Pozdravite jedni druge svetim cjelovom u Gospodinu. Pozdravljaju vas svi sveti.

13Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!

Akuapem Twi Contemporary Bible

2 Korintofo 13:1-14

Kɔkɔbɔ A Etwa To

1Nsra a ɛto so abiɛsa a merebɛsra mo ni. Kyerɛwsɛm no ka se, “Adanse a nnipa baanu anaa baasa bedi no na ɛsɛ sɛ wɔfa.” 2Bere a mebaa mo nkyɛn nea ɛto so abien no, mebɔɔ mo kɔkɔ bi. Mereti mu mprempren a minni mo nkyɛn yi. Sɛ mesan ba bio a, meremfa mo anaa nnipa afoforo bi a wɔayɛ bɔne no ho nkyɛ wɔn, 3efisɛ mopɛ sɛ muhu nsɛnkyerɛnne bi sɛ Kristo nam me so kasa. Ɔnyɛ mmerɛw sɛ ɔbɛyɛ mo mu adwuma, na mmom ɔwɔ tumi wɔ mo mu. 4Ɛwɔ mu sɛ mmerɛwyɛ mu na wɔbɔɔ no asennua mu, nanso Onyankopɔn tumi mu na ɔte ase yi. Yɛyɛ mmerɛw de, nanso ayɔnkofa a yɛne no wɔ nti, yɛne no bɛtena wɔ Onyankopɔn tumi mu.

5Monsɔ mo ho nhwɛ, na mummu mo ho atɛn nhwɛ sɛ mote ase wɔ gyidi mu ana. Munim yiye sɛ Kristo Yesu te mo mu ana? Sɛ ɔnte mo mu a na ɛkyerɛ sɛ moantumi sɔhwɛ no. 6Minim yiye sɛ mubehu sɛ yɛanni nkogu. 7Afei yɛbɔ mpae srɛ Onyankopɔn sɛ morenyɛ biribiara a enye. Yɛmpɛ sɛ nnipa behu sɛ yɛwɔ tumi bi wɔ mo so. Mpo sɛ wohu yɛn sɛ yɛsɛ nnipa a yɛadi nkogu wɔ yɛn adwuma mu a, yɛpɛ, efisɛ yɛpɛ sɛ mobɛyɛ nea eye de adi nkonim. 8Yɛrentumi nsɔre ntia nokware, na mmom nokware nko ara na ɛsɛ sɛ yegyina ma no. 9Sɛ yehu sɛ yɛyɛ mmerɛw na moyɛ den a, na yɛn ani agye. Enti yɛn nso yɛrebɔ mpae sɛ mobɛyɛ pɛ. 10Ɛno nti na merekyerɛw saa krataa yi abrɛ mo, sɛnea ɛbɛyɛ na, sɛ meba a merennyina tumi a Awurade de ama me sɛ memfa mmoa mo na munyin na mo mu antetew no so ne mo nni no anibere so.

11Enti anuanom, makra mo! Mompere nhwehwɛ ade pa; muntie mʼafotu; mo ne mo ho mo ho nka na montena ase asomdwoe mu. Na ɔdɔ ne asomdwoe Nyankopɔn no ne mo bɛtena.

12Momfa onuadɔ nkyiakyia mo ho mo ho.

13Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa kyiakyia mo.

14Yɛn Awurade Yesu Kristo dom ne Onyankopɔn dɔ ne Honhom Kronkron no ayɔnkofa nka mo nyinaa.