Knijga O Kristu

1 Timoteju 3:1-16

Starješine i đakoni

1Dobro se kaže: želi li tko biti starješina, časnu službu želi. 2Jer starješina Crkve mora biti besprijekoran. Mora biti vjeran svojoj ženi,3:2 U grčkome: jedne žene muž; isto i u stihu 3:12. trijezan, razborit, skroman, gostoljubiv i dobar učitelj. 3Ne smije biti pijanac ni svadljivac, nego popustljiv i ljubazan, ne kao oni koji vole novac. 4Mora dobro upravljati svojom obitelji, a djeca ga moraju slušati i poštivati. 5Jer ako čovjek ne može upravljati vlastitom obitelji, kako će se brinuti za Crkvu Božju?

6Starješina ne smije biti novoobraćenik da se ne bi uzoholio te pao pod đavlovu osudu. 7I ljudi koji nisu iz Crkve moraju o njemu dobro govoriti da ne zapadne u đavolsku zamku i ne osramoti se.

8Đakoni također moraju biti časni ljudi, a ne licemjeri. Ne smiju biti skloni prekomjernom piću ni prljavom dobitku. 9Moraju biti čiste savjesti, odani sljedbenici Krista, koji je uzvišena tajna njihove vjere. 10Najprije ih valja iskušati pa neka tek onda, budu li besprijekorni, obavljaju đakonsku službu.

11Njihove žene također moraju biti časne, razborite i u svemu pouzdane, a ne sklone ogovaranju.

12Đakon mora biti vjeran svojoj ženi te dobro upravljati svojom djecom i kućanstvom. 13Jer koji dobro obavljaju đakonsku službu, stječu častan položaj i veliku sigurnost u svojoj vjeri u Isusa Krista.

Istine naše vjere

14Pišem ti ovo u vjeri da ću uskoro doći k tebi, 15da znaš, ako se moj dolazak odgodi, kako se ljudi trebaju ponašati u Božjoj kući, u Crkvi živoga Boga, koja je stup i uporište istine.

16Ovo je, nesumnjivo, uzvišena tajna naše vjere:

Krist se očitovao u tijelu,

opravdao ga je Duh,

vidjeli su ga anđeli

i naviješten je svim narodima.

U svijetu su u njega vjerovali

i uznesen je na nebo.

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Timoteo 3:1-16

Asafo Mpanyimfo

1Ɛyɛ sɛnnahɔ sɛ, sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ asafopanyin a, na wafa adwuma pa. 2Asafopanyin yɛ obi a mfomso nni ne ho. Ɛsɛ sɛ ne yere yɛ baako. Ɛsɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔhyɛ ne ho so yɛ ne biribiara pɛpɛɛpɛ. Ɛsɛ sɛ ogye ahɔho wɔ ne fi na ɔkyerɛkyerɛ nso. 3Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ ɔsadweam anaa basabasa, na mmom, ɛsɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔpɛ asomdwoe. Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ sikaniberefo. 4Ɛsɛ sɛ otumi hwɛ ne fifo so yiye na otumi ma ne mma yɛ osetie de obu ne nidi ma no. 5Na sɛ obi nnim sɛnea ɔhwɛ ne fi so yiye a, ɛbɛyɛ dɛn na obetumi ahwɛ Onyankopɔn asafo so? 6Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ obi a afei na wahu Awurade; sɛ ɛba saa a, ne tirim bɛyɛ no dɛ na wayɛ ahomaso ama wɔabu no atɛn sɛnea wobuu ɔbonsam atɛn no. 7Ɛsɛ sɛ wɔn a wɔnnyɛ akyidifo no mpo de nidi ma no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrengu nʼanim ase na ɔbonsam afiri renyi no.

Asafo Mu Aboafo

8Ɛsɛ sɛ asafo mu aboafo nso yɛ nnipa a wɔwɔ suban pa na wodi nokware. Ɛnsɛ sɛ wɔnom nsa pii anaasɛ wɔyɛ aniberefo. 9Ɛsɛ sɛ wɔde adwene mu fann gyina pintinn ma nokware no ne gyidi no. 10Ɛsɛ sɛ wɔsɔ wɔn hwɛ ansa, na sɛ wodi sɔhwɛ no so nkonim a wɔasom.

11Ɛsɛ sɛ wɔn yerenom nso wɔ suban pa a wonni nseku. Ɛsɛ sɛ wɔbrɛ wɔn ho ase di nokware wɔ biribiara mu.

12Ɛsɛ sɛ asafo no mu boafo no wɔ yere baako na afei otumi hwɛ ne mma ne ne fifo yiye. 13Wɔn a wɔsom yiye no benya nnyinaso pa, na wɔn gyidi a wɔwɔ wɔ Kristo Yesu mu no nso ayɛ nam.

14Saa nhoma a mede rebrɛ wo yi akyi no, mewɔ anidaso sɛ ɛrenkyɛ biara mɛba wo nkyɛn. 15Na sɛ mannu wo nkyɛn ntɛm a saa nhoma yi bɛma woahu sɛnea wɔbɔ wɔn bra wɔ Onyankopɔn fi; ofi a ɛyɛ Onyankopɔn teasefo no asafo a ɛyɛ nokware no nnyinaso. 16Akyinnye biara nni ho sɛ, ahintasɛm a ɛwɔ nyamesom pa mu no krɔn:

Ɔbae onipa tebea mu,

Honhom no buu no bem,

na abɔfo huu no,

wɔkaa ne ho asɛm wɔ amanaman mu,

na wiase gyee no dii,

wɔfaa no kɔɔ ɔsoro anuonyam mu.