Knijga O Kristu

1 Petrova 5:1-14

Upute starješinama i mladićima

1Starješine među vama zaklinjem—ja koji sam također starješina te svjedok Kristovih patnji i sudionik slave koja će se objaviti kad on dođe: 2Pasite stado koje vam je Bog povjerio i nadzirite ga—ali ne prisilno, nego dragovoljno, po Božjoj volji; ne samo radi zarade, nego zbog oduševljenja što služite Bogu. 3Ne postupajte kao tirani, nego im služite kao uzor. 4A kad dođe vrhovni Pastir, primit ćete vječni udjel u njegovoj slavi.

5Mladići, pokoravajte se starješinama. Svi služite jedni drugima ponizno jer

“Bog se protivi oholima,

ali poniznima daruje milost.”5:5 Izreke 3:34.

6Ponizite se zato pred moćnom Božjom rukom pa će vas on uzvisiti kad za to dođe vrijeme. 7Sve svoje brige povjerite njemu jer se on brine za vas.

8Bdijte i čuvajte se! Vaš protivnik đavao obilazi kao ričući lav tražeći koga da proždre. 9Oduprite mu se i budite čvrsti u vjeri. Znajte da vaša kršćanska braća diljem svijeta podnose jednake patnje.

10Bog vas je, u svojoj milosti, pozvao na vječnu slavu u Kristu i on će vas, pošto malo pretrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. 11Njemu je vlast u vijeke vjekova! Amen.

Pavlovi posljednji pozdravi

12Ovo sam vam pismo napisao s pomoću Sile,5:12 U grčkome: Silvana. kojega smatram vjernim bratom, da vas ohrabrim i da vam posvjedočim da je ovo što sam napisao prava milost Božja. Nje se držite!

13Pozdravljaju vas Crkva u Babilonu, izabrana skupa s vama u Gospodinu, te moj sin Marko. 14Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi.

Mir svima vama koji ste u Kristu!

Het Boek

1 Petrus 5:1-14

De duivel is de grote tegenstander

1Op grond van de verantwoordelijkheid die ik ook als leider heb, doe ik een beroep op de andere leiders. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven en als Hij terugkomt, zal ik deelhebben aan zijn heerlijkheid. 2Wat ik u dringend wil vragen, is dit: wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. 3Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. 4Dan zal de Opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer.

5Jonge mensen, doe wat de leiders zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is. 6Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. 7Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 8Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. 9Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.

10Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. 11Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen!

12Silvanus, die voor zover ik weet een trouw christen is, heeft deze korte brief voor mij geschreven. Ik heb u ermee willen bemoedigen, zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij. 13De gemeente in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. 14Groet elkaar met de kus van broederlijke liefde. Ik wens alle mensen die Christus toebehoren, vrede toe.