Knijga O Kristu

1 Petrova 5:1-14

Upute starješinama i mladićima

1Starješine među vama zaklinjem—ja koji sam također starješina te svjedok Kristovih patnji i sudionik slave koja će se objaviti kad on dođe: 2Pasite stado koje vam je Bog povjerio i nadzirite ga—ali ne prisilno, nego dragovoljno, po Božjoj volji; ne samo radi zarade, nego zbog oduševljenja što služite Bogu. 3Ne postupajte kao tirani, nego im služite kao uzor. 4A kad dođe vrhovni Pastir, primit ćete vječni udjel u njegovoj slavi.

5Mladići, pokoravajte se starješinama. Svi služite jedni drugima ponizno jer

“Bog se protivi oholima,

ali poniznima daruje milost.”5:5 Izreke 3:34.

6Ponizite se zato pred moćnom Božjom rukom pa će vas on uzvisiti kad za to dođe vrijeme. 7Sve svoje brige povjerite njemu jer se on brine za vas.

8Bdijte i čuvajte se! Vaš protivnik đavao obilazi kao ričući lav tražeći koga da proždre. 9Oduprite mu se i budite čvrsti u vjeri. Znajte da vaša kršćanska braća diljem svijeta podnose jednake patnje.

10Bog vas je, u svojoj milosti, pozvao na vječnu slavu u Kristu i on će vas, pošto malo pretrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. 11Njemu je vlast u vijeke vjekova! Amen.

Pavlovi posljednji pozdravi

12Ovo sam vam pismo napisao s pomoću Sile,5:12 U grčkome: Silvana. kojega smatram vjernim bratom, da vas ohrabrim i da vam posvjedočim da je ovo što sam napisao prava milost Božja. Nje se držite!

13Pozdravljaju vas Crkva u Babilonu, izabrana skupa s vama u Gospodinu, te moj sin Marko. 14Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi.

Mir svima vama koji ste u Kristu!

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Petro 5:1-14

Mpanyimfo Ne Nguankuw No

1Me a meyɛ ɔpanyin no, mitu asafo no mu mpanyimfo fo se, meyɛ Kristo amanehunu no ho dansefo nti nʼanuonyam a wɔbɛda no adi no bɛka me bi. Mitu mo fo se, 2monyɛ nguan a Onyankopɔn de wɔn ahyɛ mo nsa no nguanhwɛfo na monhwɛ wɔn yiye sɛnea Onyankopɔn pɛ sɛ moyɛ no. Monyɛ adwuma a monhwehwɛ ho akatua biara, na mmom pɛ ara na mopɛ sɛ moyɛ. Adom ne asomdwoe mmunkam mo so. 3Monnhyɛ wɔn a wɔde wɔn ahyɛ mo nsa no so, na mmom monyɛ nhwɛso pa mma nguan no. 4Na sɛ Oguanhwɛfo panyin no ba a, wɔbɛma mo anuonyam ahenkyɛw a ɛrempa da.

5Saa ara na ɛsɛ sɛ mo a moyɛ mmabun no, mobrɛ mo ho ase ma mpanyimfo. Mo nyinaa mfa ahobrɛase nkataanim mmɔ mo asen na monsom mo ho mo ho efisɛ Kyerɛwsɛm no ka se,

“Onyankopɔn siw ahantanfo kwan

na ɔdom ahobrɛasefo.”

6Enti mommrɛ mo ho ase nhyɛ Onyankopɔn nsa a tumi wɔ mu no ase, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma mo so wɔ bere a ɛsɛ mu. 7Momfa mo dadwen ne mo haw nyinaa nto ne so, efisɛ odwen mo ho.

8Mo ani nna hɔ; monwɛn, efisɛ mo tamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔbobɔ mu hwehwɛ nea obenya no amene. 9Momfa gyidi nnyina pintinn nsiw no kwan efisɛ munim sɛ mo nuanom agyidifo a wɔwɔ wiase mmaa nyinaa rehu saa amane koro no ara bi.

10Na adom nyinaa Nyankopɔn a wafrɛ mo aba ne daa anuonyam mu wɔ Kristo mu no, ɔno ara na sɛ munya hu amane kakra ansa a, obesiesie mo pɛ; ɔbɛma mo ase atim; ɔbɛhyɛ mo den; ɔbɛma moanya nnyinaso. 11Ɔno na tumi wɔ no daa daa. Amen.

12Me nua ogyidini Silwano na ɔboaa me ma mekyerɛw saa krataa tiaa yi. Mepɛ sɛ mehyɛ mo nkuran na midi adanse se eyi yɛ Onyankopɔn adom kann. Munnyina mu dennen.

13Asafo a Onyankopɔn ayi wɔ Babilonia no ne me ba Marko kyia mo.

14Momfa ɔdɔ atuuyɛ wɔ Kristo mu nkyiakyia mo ho mo ho.

Asomdwoe nka mo a mowɔ Kristo mu no nyinaa.