Knijga O Kristu

1 Petrova 4:1-19

Živjeti za Boga

1Budući da je Krist trpio u tijelu, i vi budite poput njega—spremni trpjeti. Jer ako ste voljni trpjeti za Krista, znači da ste odlučili da prestanete griješiti 2i da ostatak tjelesnog života proživite prema Božjoj volji, a ne ugađajući ljudskim požudama. 3Dosta je što ste prije živjeli u onome u čemu uživaju bezbožni ljudi: u razvratu, požudama, pijančevanju, razuzdanim gozbama, pijankama i zločinačkim idolopoklonstvima. 4Zato se oni sada čude što se s njima više ne odajete raskalašenosti pa vas vrijeđaju. 5Ali položit će račun Bogu, koji je već spreman suditi i živima i mrtvima. 6Stoga je Radosna vijest bila propovijedana čak i mrtvima, tako da njihov duh, iako su njihova tijela bila kažnjena smrću, može živjeti kao što živi Bog.

7Uskoro će svršetak svega. Budite zato bistra uma i trijezni, da se možete moliti. 8A najvažnije od svega je da žarko volite jedni druge jer ljubav prašta mnoge grijehe. 9Gostoljubivo i bez prigovaranja primajte jedni druge! 10Bog vam je svima dao različite duhovne darove. Uporabite ih tako da služite jedni drugima onim darom koji ste po Božjoj milosti dobili. 11Služi li se tko darom govora, neka pazi da govori Božje riječi. Ima li tko dar služenja, neka služi snagom koju mu daje Bog. Tako će se u svemu proslaviti Bog po Isusu Kristu. Njemu je slava i sila u vijeke vjekova. Amen.

Kršćansko trpljenje

12Braćo voljena, ne čudite se vatrenim kušnjama koje su vas snašle, kao da vam se što neobično događa. 13Radujte se, naprotiv, što ste dionici Kristovih patnji pa ćete se s njime radovati i kad se objavi njegova slava. 14Radujte se ako vas vrijeđaju zbog Kristova imena jer u vama prebiva Duh slave, Božji Duh. 15Neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, kradljivac, zločinac, pa čak ni zato što se miješa u tuđa posla. 16Ali ne stidite se trpjeti zato što ste kršćani, nego zahvaljujte Bogu što se tako možete nazivati. 17Jer došlo je vrijeme suda, a on mora započeti s Božjom djecom! A ako se čak i nama kršćanima mora suditi, kakva li tek strašna sudbina očekuje one koji nisu poslušali Božje evanđelje! 18Ako se Bog toliko trudio da spasi pravednike, kako će tek završiti bezbožnici i grešnici?4:18 Izreke 11:31. 19Zato oni koji po Božjoj volji trpe, neka čine dobra djela i neka se pouzdaju u svojega vjernog Stvoritelja.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 4:1-19

Trăind după voia lui Dumnezeu

1Așadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmați‑vă și voi cu același fel de gândire, căci cel1 Cu referire la creștin, nu la Cristos. Din v. 1-2 reies cel puțin două argumente în favoarea acestei interpretări: (1) Cristos nu o poate sfârși cu păcatul (v. 1) deoarece El nu a comis niciodată vreun păcat, ci dimpotrivă, El a fost Acela Care a zdrobit puterea și lanțurile păcatului. (2) Rodul unei vieți de suferință sau persecuție pentru numele lui Cristos este indicat în v. 2: creștinul este dator să‑și trăiască restul vieții în ascultare de voia lui Dumnezeu, și nu urmând poftele păcătoase ale firii. ce a suferit în trup a sfârșit‑o cu păcatul, 2pentru ca, în timpul care‑i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3Căci destul timp a trecut în care ați înfăptuit voia neamurilor, trăind în depravare, în pofte, în beții, în petreceri, în orgii și în idolatrii nelegiuite. 4De aceea sunt surprinși ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de destrăbălare și vă batjocoresc. 5Însă vor răspunde înaintea Celui Ce este gata să‑i judece pe cei vii și pe cei morți. 6Căci în vederea aceasta le‑a fost vestită Evanghelia și celor ce sunt morți acum: ca să fie judecați potrivit oamenilor, în trup, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu, în duh.6 Sau: prin Duhul.

7Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape! Fiți deci cumpătați7 Verbul grecesc sofroneo poate avea următoarele sensuri: a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea mintea limpede. În Vulgata este echivalat cu un termen care poate fi tradus cu sobru, cuminte, echilibrat. și treji în vederea rugăciunii7 Lit.: rugăciunilor.! 8Înainte de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 9Fiți ospitalieri unii cu alții, fără nemulțumire9 Termenul grecesc poate fi tradus și cu murmur, cârteală.. 10Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să‑i slujească pe alții potrivit cu darul pe care l‑a primit. 11Dacă cineva vorbește, să facă acest lucru ca și cum ar rosti cuvintele11 Gr.: loghia. Termenul apare de patru ori în NT și face trimitere la rostirile din vechime primite de poporul Israel de la Dumnezeu. Vezi F.A. 7:38; Rom. 3:2; Evr. 5:12. lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care i‑o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Isus Cristos, ale Căruia sunt slava și puterea, în vecii vecilor! Amin.

Suferind pentru Cristos

12Preaiubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru,12 Lit.: nu fiți surprinși de arderea care se întâmplă între voi spre testarea voastră. ca și cum vi s‑ar întâmpla ceva neobișnuit, 13ci, pe măsură ce aveți parte de suferințele lui Cristos, bucurați‑vă, pentru ca și la descoperirea slavei Lui să vă bucurați nespus de mult. 14Dacă sunteți insultați din cauza Numelui lui Cristos, ferice de voi, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu Se odihnește peste voi. 15Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, hoț, răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora. 16Însă, dacă vreunul dintre voi suferă din cauză că este creștin16 Gr.: christianos; termenul apare de trei ori în NT și are sensul de: cel care‑L urmează pe Cristos, cel care aparține lui Cristos. Vezi și F.A. 11:26; 26:28., să nu‑i fie rușine, ci să‑L slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?! 18Și:

„Dacă cel drept este salvat cu greu,

ce se va face cel neevlavios și păcătos?!“18 Petru citează din Prov. 11:31 în versiunea LXX.

19Prin urmare, aceia care suferă după voia lui Dumnezeu să‑și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând binele.