Knijga O Kristu

1 Korinćanima 6:1-20

Treba izbjegavati sudske parnice između kršćana

1Kako se neki od vas usuđuju s drugim kršćanima parničiti na svjetovnome sudu tražeći pravdu od nepravednih umjesto od svetih? 2Zar ne znate da ćemo mi sveti jednoga dana suditi svijet? Pa ako ćete suditi svijetu, ne možete li sami presuđivati i o tim sitnicama? 3Ne znate li da ćemo suditi anđelima? Morali biste stoga biti u stanju riješiti svagdašnje razmirice ovdje na zemlji. 4A vi za svoje svagdašnje sporove uzimate suce izvana! Zašto ne uzmete za suca nekoga od najmanje cijenjenih u Crkvi?. 5Kažem to da biste se postidjeli. Nema li u cijeloj Crkvi nikoga tko bi bio dovoljno mudar da presudi među braćom? 6Umjesto toga jedan kršćanin6:6 U grčkome: brat. tuži drugoga—i to pred nevjernicima!

7Nedostatak vam je već to što se uopće parničite. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? 8Umjesto toga vi i sami nanosite nepravdu i varate—čak i vlastitu braću u Kristu!

Treba se kloniti bluda

9Ne znate li da oni koji čine zlo neće baštiniti Božje kraljevstvo? Nemojte se zavaravati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni homoseksualci, 10ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni varalice neće baštiniti Božjeg kraljevstva. 11I neki od vas bili su takvi, ali sada ste oprani od grijeha i posvećeni. Opravdani ste pred Bogom zbog onoga što su Gospodin Isus Krist i Duh našega Boga učinili za vas.

O bludu

12Kaže se: “Sve mi je dopušteno…”—ali sve mi ne služi na korist. “Sve mi je dopušteno…”—ali ničemu neću robovati. 13Kažete: “Hrana je za trbuh, a trbuh za hranu.” Tako je, ali Bog će jednog dana i jedno i drugo uništiti. Naša tijela nisu stvorena za blud, nego za Gospodina, i Gospodin za tijela. 14Bog će uskrisiti naša tijela od mrtvih svojom veličanstvenom silom, baš kao što je i našega Gospodina podignuo od mrtvih. 15Ne shvaćate li da su vaša tijela Kristovi udovi? Zar ćete dakle svoje tijelo, koje pripada Kristu, sjediniti s bludničinim? Nipošto! 16Zar ne znate da muškarac koji se druži s bludnicom postaje s njom jedno tijelo? Jer u Svetome pismu piše: “Njih će dvoje biti jedno tijelo.”6:16 Postanak 2:24.

17A tko se združi s Gospodinom, postaje s njime jedan duh. 18Bježite od bluda! Svaki drugi grijeh čovjek čini izvan tijela, a bludnik griješi protiv vlastitog tijela. 19Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi 20jer je Bog za vas platio otkupninu. Zato svojim tijelom trebate proslavljati Boga.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 6:1-20

處理信徒之間的爭執

1你們中間發生了糾紛,不找聖徒審理,竟敢告到不義的人面前嗎? 2難道你們不知道聖徒將來要審判這世界嗎?既然這世界也要由你們審判,難道你們不能審理這些小事嗎? 3豈不知我們將來要審判天使嗎?何況今世的事呢? 4如果你們有什麼糾紛,你們會指派不受教會敬重的人來審理嗎? 5我說這些是要叫你們羞愧。難道你們當中沒有一個有智慧的人可以審理弟兄姊妹之間的事嗎? 6你們居然弟兄告弟兄,還告到非信徒面前!

7你們互相指控,已經是很大的失敗,為什麼不能甘願受欺負、吃點虧呢? 8你們反而欺負人、虧待人,而且欺負、虧待的是自己的弟兄姊妹。 9你們豈不知道不義的人不能承受上帝的國嗎?不要自欺,一切淫亂的、拜偶像的、通姦的、變態的、同性戀的、 10偷竊的、貪婪的、酗酒的、毀謗的、欺詐的,都不能承受上帝的國。 11你們當中有些以前就是這樣的人,但靠著主耶穌基督的名和我們上帝的靈,你們已經被洗淨,成為聖潔的義人了。

遠離淫亂的行為

12凡事我都可以做,但並非事事都有益處;凡事我都可以做,但我不受任何事的轄制。 13食物是為了肚腹,肚腹也是為了食物,但將來上帝要把這兩樣都廢棄。身體不是用來行淫的,而是為了主,主也是為了身體。 14上帝已經使主復活了,將來也會用祂的大能使我們復活。

15難道你們不知道你們的身體就是基督的肢體嗎?我能將基督的肢體與妓女的肢體聯合嗎?絕對不能! 16你們不知道與妓女苟合,就是和她成為一體嗎?因為主說:「二人要成為一體」。 17然而,與主聯合就是與祂合為一靈。

18你們務要遠離淫亂的行為。人無論犯什麼樣的罪,都是在身體以外,唯獨淫亂的,是得罪自己的身體。 19豈不知你們的身體就是聖靈的殿嗎?你們裡面住著上帝所賜的聖靈。你們不再屬於自己, 20因為你們是上帝用重價買來的,所以你們要用自己的身體使祂得榮耀。