Knijga O Kristu

1 Korinćanima 3:1-23

Pavao i Apolon, Kristovi sluge

1Draga braćo i sestre, dok sam bio s vama, nisam s vama mogao razgovarati kao s duhovnim, zrelim kršćanima, nego kao s tjelesnima koji pripadaju ovome svijetu, kao s nejačadi u Kristu. 2Morao sam vas hraniti mlijekom, a ne čvrstom hranom jer ju niste mogli podnositi. A ne možete ni sada 3jer vama još vlada tjelesna, grešna narav. Zavidite jedni drugima i prepirete se. Ne dokazuje li to da ste još tjelesni? 4Kad jedan od vas kaže: “Ja sam Pavlov sljedbenik”, a drugi: “Ja sam Apolonov”, ne ponašate li se kao ljudi koji ne pripadaju Gospodinu?

5A tko je Apolon i tko je Pavao da biste se zbog nas prepirali? Ta mi samo služimo Gospodinu kako nam je dao—da kroz nas povjerujete u njega. 6Ja sam u vaša srca posijao sjeme, Apolon ga je zalio, ali Bog je dao da poraste. 7Nije važan ni onaj tko sije ni onaj tko zalijeva, već Bog koji daje rasti. 8Tko sije i tko zalijeva, jedno su, ali svaki će primiti plaću prema vlastitom trudu. 9Jer mi smo samo Božji suradnici, a vi niste naša, već Božja njiva, Božja građevina.

10Po Božjoj sam milosti položio temelj kao mudar graditelj. Drugi nadoziđuju. Ali svatko mora paziti kako nadoziđuje! 11Jer nitko ne može postaviti neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen—a to je Isus Krist. 12Na njega se može nadozidati zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom ili slamom. 13Ali svačije će djelo izići na vidjelo na Dan suda kad bude iskušano ognjem. Tada će se pokazati kakvo je čije djelo. 14Graditelj čije djelo ostane, primit će nagradu. 15Ali kome djelo izgori, pretrpjet će veliku štetu. On sam spasit će se, ali kao kroz vatru.

16Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u3:16 Ili: među vama. vama? 17Razara li tko Božji hram, njega će Bog razoriti. Jer Božji hram je svet—a to ste vi, kršćani.

18Nemojte se zavaravati! Drži li tko od vas sebe pametnim prema mjerilima ovoga svijeta, morat će postati ludim da bi bio mudar prema Božjim mjerilima. 19Jer mudrost ovoga svijeta pred Bogom je ludost. U Svetome pismu piše:

“On hvata mudre u zamku njihova vlastita lukavstva.”3:19 Job 5:13.

20I još:

“Gospodin poznaje umovanje mudrih;

ono je isprazno.”3:20 Psalam 94:11.

21Zato se nemojte ponositi time što slijedite nekog vođu. Sve je vaše: 22i Pavao i Apolon i Petar,3:22 U grčkome: Kefa. i cijeli svijet, i život i smrt, i sadašnjost i budućnost. Sve to pripada vama, 23vi pripadate Kristu, a Krist Bogu.

Słowo Życia

1 Koryntian 3:1-23

O podziałach w kościele

1Przyjaciele, będąc między wami, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowo dojrzałych. Traktowałem was jak myślących tylko po ludzku, bo w waszej wierze w Chrystusa byliście na poziomie niemowląt. 2Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie byliście na to gotowi. Z resztą nadal nie jesteście! 3Ciągle żyjecie tylko po ludzku! Skoro się kłócicie i zazdrościcie sobie, to czy nie zachowujecie się tylko po ludzku, czyli tak samo, jak ludzie niewierzący? 4Czy dowodem na to nie są wasze słowa: „Ja jestem uczniem Pawła”, „A ja—Apollosa”?

5Kim jesteśmy ja i Apollos, żeby się o nas kłócić? Tylko sługami Pana, którym powierzył zadanie. 6Ja siałem, Apollos podlewał, ale to Bóg dawał duchowy wzrost. 7Tak naprawdę to ani siejący, ani podlewający nie jest ważny—tylko Bóg, który powoduje wzrost. 8A słudzy Pana—czy sieją, czy podlewają—pracują wspólnie i każdy z nich otrzyma nagrodę za swoją pracę. 9Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy—Bożą uprawą i Bożą budowlą.

10Dzięki łasce Boga, jako doświadczony budowniczy, położyłem fundament, na którym kolejny fachowiec wznosi budowlę. Każdy jednak niech buduje uważnie, 11bo nie można już położyć innego fundamentu. Jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus! 12Można budować na Nim używając różnych materiałów: złota, srebra i szlachetnych kamieni lub drewna, słomy i siana. 13W dniu sądu okaże się z czego kto budował, bo dzieło każdego z nas przejdzie próbę ognia. 14Czyja budowla przetrwa, ten otrzyma nagrodę. 15Czyja spłonie, ten poniesie stratę. Sam wprawdzie ocaleje, ale przejdzie trudną dla niego próbę ognia.

16Czy nie wiecie, że wszyscy razem stanowicie świątynię Boga i że mieszka w was Jego Duch? 17Bóg zniszczy każdego, kto bezcześci i niszczy Jego świątynię. Jest bowiem święta—a to wy nią jesteście.

18Przestańcie się więc łudzić. Jeśli ktoś jest dumny ze swojej mądrości, niech lepiej stanie się głupcem, aby zdobyć prawdziwą mądrość. 19Mądrość tego świata jest bowiem dla Boga głupstwem—napisano bowiem: „Bóg złapał mądrych w pułapkę ich własnej mądrości” 20oraz: „Pan dobrze zna myśli mądrych i wie, że są jałowe”. 21Nie szczyćcie się więc uznaniem innych ludzi. Wszystko bowiem należy do was: 22Paweł, Apollos, Piotr i cały świat, a nawet życie i śmierć, przeszłość i przyszłość. Wszystko jest wasze, 23wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus—do Boga.