Knijga O Kristu

1 Korinćanima 3:1-23

Pavao i Apolon, Kristovi sluge

1Draga braćo i sestre, dok sam bio s vama, nisam s vama mogao razgovarati kao s duhovnim, zrelim kršćanima, nego kao s tjelesnima koji pripadaju ovome svijetu, kao s nejačadi u Kristu. 2Morao sam vas hraniti mlijekom, a ne čvrstom hranom jer ju niste mogli podnositi. A ne možete ni sada 3jer vama još vlada tjelesna, grešna narav. Zavidite jedni drugima i prepirete se. Ne dokazuje li to da ste još tjelesni? 4Kad jedan od vas kaže: “Ja sam Pavlov sljedbenik”, a drugi: “Ja sam Apolonov”, ne ponašate li se kao ljudi koji ne pripadaju Gospodinu?

5A tko je Apolon i tko je Pavao da biste se zbog nas prepirali? Ta mi samo služimo Gospodinu kako nam je dao—da kroz nas povjerujete u njega. 6Ja sam u vaša srca posijao sjeme, Apolon ga je zalio, ali Bog je dao da poraste. 7Nije važan ni onaj tko sije ni onaj tko zalijeva, već Bog koji daje rasti. 8Tko sije i tko zalijeva, jedno su, ali svaki će primiti plaću prema vlastitom trudu. 9Jer mi smo samo Božji suradnici, a vi niste naša, već Božja njiva, Božja građevina.

10Po Božjoj sam milosti položio temelj kao mudar graditelj. Drugi nadoziđuju. Ali svatko mora paziti kako nadoziđuje! 11Jer nitko ne može postaviti neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen—a to je Isus Krist. 12Na njega se može nadozidati zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom ili slamom. 13Ali svačije će djelo izići na vidjelo na Dan suda kad bude iskušano ognjem. Tada će se pokazati kakvo je čije djelo. 14Graditelj čije djelo ostane, primit će nagradu. 15Ali kome djelo izgori, pretrpjet će veliku štetu. On sam spasit će se, ali kao kroz vatru.

16Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u3:16 Ili: među vama. vama? 17Razara li tko Božji hram, njega će Bog razoriti. Jer Božji hram je svet—a to ste vi, kršćani.

18Nemojte se zavaravati! Drži li tko od vas sebe pametnim prema mjerilima ovoga svijeta, morat će postati ludim da bi bio mudar prema Božjim mjerilima. 19Jer mudrost ovoga svijeta pred Bogom je ludost. U Svetome pismu piše:

“On hvata mudre u zamku njihova vlastita lukavstva.”3:19 Job 5:13.

20I još:

“Gospodin poznaje umovanje mudrih;

ono je isprazno.”3:20 Psalam 94:11.

21Zato se nemojte ponositi time što slijedite nekog vođu. Sve je vaše: 22i Pavao i Apolon i Petar,3:22 U grčkome: Kefa. i cijeli svijet, i život i smrt, i sadašnjost i budućnost. Sve to pripada vama, 23vi pripadate Kristu, a Krist Bogu.

New International Reader's Version

1 Corinthians 3:1-23

The Church and Its Leaders

1Brothers and sisters, I couldn’t speak to you as people who live by the Holy Spirit. I had to speak to you as people who were still following the ways of the world. You aren’t growing as Christ wants you to. You are still like babies. 2The words I spoke to you were like milk, not like solid food. You weren’t ready for solid food yet. And you still aren’t ready for it. 3You are still following the ways of the world. Some of you are jealous. Some of you argue. So aren’t you following the ways of the world? Aren’t you acting like ordinary human beings? 4One of you says, “I follow Paul.” Another says, “I follow Apollos.” Aren’t you acting like ordinary human beings?

5After all, what is Apollos? And what is Paul? We are only people who serve. We helped you to believe. The Lord has given each of us our own work to do. 6I planted the seed. Apollos watered it. But God has been making it grow. 7So the one who plants is not important. The one who waters is not important. It is God who makes things grow. He is the important one. 8The one who plants and the one who waters have the same purpose. The Lord will give each of them a reward for their work. 9We work together to serve God. You are like God’s field. You are like his building.

10God has given me the grace to lay a foundation as a wise builder. Now someone else is building on it. But each one should build carefully. 11No one can lay any other foundation than what has already been laid. That foundation is Jesus Christ. 12A person may build on it using gold, silver, jewels, wood, hay or straw. 13But each person’s work will be shown for what it is. On judgment day it will be brought to light. It will be put through fire. The fire will test how good each person’s work is. 14If the building doesn’t burn up, God will give the builder a reward for the work. 15If the building burns up, the builder will lose everything. The builder will be saved, but only like one escaping through the flames.

16Don’t you know that you yourselves are God’s temple? Don’t you know that God’s Spirit lives among you? 17If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person. God’s temple is holy. And you all together are that temple.

18Don’t fool yourselves. Suppose some of you think you are wise by the standards of the world. Then you should become “fools” so that you can become wise. 19The wisdom of this world is foolish in God’s eyes. It is written, “God catches wise people in their own evil plans.” (Job 5:13) 20It is also written, “The Lord knows that the thoughts of wise people don’t amount to anything.” (Psalm 94:11) 21So no more bragging about human leaders! All things are yours. 22That means Paul or Apollos or Peter or the world or life or death or the present or the future. All are yours. 23You are joined to Christ and belong to him. And Christ is joined to God.