Knijga O Kristu

1 Korinćanima 3:1-23

Pavao i Apolon, Kristovi sluge

1Draga braćo i sestre, dok sam bio s vama, nisam s vama mogao razgovarati kao s duhovnim, zrelim kršćanima, nego kao s tjelesnima koji pripadaju ovome svijetu, kao s nejačadi u Kristu. 2Morao sam vas hraniti mlijekom, a ne čvrstom hranom jer ju niste mogli podnositi. A ne možete ni sada 3jer vama još vlada tjelesna, grešna narav. Zavidite jedni drugima i prepirete se. Ne dokazuje li to da ste još tjelesni? 4Kad jedan od vas kaže: “Ja sam Pavlov sljedbenik”, a drugi: “Ja sam Apolonov”, ne ponašate li se kao ljudi koji ne pripadaju Gospodinu?

5A tko je Apolon i tko je Pavao da biste se zbog nas prepirali? Ta mi samo služimo Gospodinu kako nam je dao—da kroz nas povjerujete u njega. 6Ja sam u vaša srca posijao sjeme, Apolon ga je zalio, ali Bog je dao da poraste. 7Nije važan ni onaj tko sije ni onaj tko zalijeva, već Bog koji daje rasti. 8Tko sije i tko zalijeva, jedno su, ali svaki će primiti plaću prema vlastitom trudu. 9Jer mi smo samo Božji suradnici, a vi niste naša, već Božja njiva, Božja građevina.

10Po Božjoj sam milosti položio temelj kao mudar graditelj. Drugi nadoziđuju. Ali svatko mora paziti kako nadoziđuje! 11Jer nitko ne može postaviti neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen—a to je Isus Krist. 12Na njega se može nadozidati zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom ili slamom. 13Ali svačije će djelo izići na vidjelo na Dan suda kad bude iskušano ognjem. Tada će se pokazati kakvo je čije djelo. 14Graditelj čije djelo ostane, primit će nagradu. 15Ali kome djelo izgori, pretrpjet će veliku štetu. On sam spasit će se, ali kao kroz vatru.

16Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u3:16 Ili: među vama. vama? 17Razara li tko Božji hram, njega će Bog razoriti. Jer Božji hram je svet—a to ste vi, kršćani.

18Nemojte se zavaravati! Drži li tko od vas sebe pametnim prema mjerilima ovoga svijeta, morat će postati ludim da bi bio mudar prema Božjim mjerilima. 19Jer mudrost ovoga svijeta pred Bogom je ludost. U Svetome pismu piše:

“On hvata mudre u zamku njihova vlastita lukavstva.”3:19 Job 5:13.

20I još:

“Gospodin poznaje umovanje mudrih;

ono je isprazno.”3:20 Psalam 94:11.

21Zato se nemojte ponositi time što slijedite nekog vođu. Sve je vaše: 22i Pavao i Apolon i Petar,3:22 U grčkome: Kefa. i cijeli svijet, i život i smrt, i sadašnjost i budućnost. Sve to pripada vama, 23vi pripadate Kristu, a Krist Bogu.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Akorinto 3:1-23

Mpingo ndi Atsogoleri Ake

1Ndipo abale sindikanakuyankhulani ngati auzimu koma adziko lapansi, makanda chabe mwa Khristu. 2Ndinakupatsani mkaka osati chakudya cholimba pakuti munali musanakonzeke kuchilandira. Zoonadi, simunakonzekebe. 3Mukanali adziko lapansi. Pakuti pakati panu pali kaduka ndi kukangana, kodi si inu a dziko lapansi? Kodi simukuchita ngati anthu wamba? 4Pamene wina anena kuti, “Ine ndimatsatira Paulo,” ndipo wina akuti, “Ine ndimatsatira Apolo,” Kodi si inu akunja?

5Ndiponso kodi Apolo ndi ndani? Nanga Paulo ndi ndani? Otumikira chabe, omwe kudzera mwa iwo inu munakhulupirira monga Ambuye anawagawira aliyense ntchito yake. 6Ine ndinadzala mbewu, Apolo anayithirira, koma Mulungu ndiye anayikulitsa. 7Choncho kuphatikiza iye wodzala ndi iye wothirira, onse sali kanthu, koma Mulungu yekha amene amakulitsa zinthu. 8Munthu wodzala ndi munthu wothirira ali ndi cholinga chimodzi, ndipo aliyense adzapatsidwa mphotho molingana ndi ntchito yake. 9Pakuti ife ndife antchito anzake a Mulungu; inu ndinu munda wa Mulungu, Nyumba ya Mulungu.

10Mwachisomo chimene Mulungu wandipatsa, ine ndinayika maziko monga mmisiri waluntha, ndipo ena akumangapo. Koma aliyense ayenera kuchenjera mmene akumangira. 11Pakuti wina sangayikenso maziko ena oposera amene anakhazikitsidwa kale, amene ndi Yesu Khristu. 12Ngati munthu aliyense amanga pa maziko awa pogwiritsa ntchito golide, siliva, miyala yamtengowapatali, milimo yamitengo, tsekera kapena udzu, 13ntchito yake idzaonekera pamene Tsiku la chiweruzo lidzazionetsa poyera. Tsikulo lidzafika ndi moto, ndipo motowo ndi umene udzayesa ntchito ya munthu aliyense. 14Ngati zimene zamangidwazo sizidzagwa, adzalandira mphotho yake. 15Ndipo ngati zidzanyeke ndi moto, sadzalandira mphotho koma iye mwini adzapulumukabe, koma monga ngati munthu amene wapulumuka mʼmoto.

16Kodi inu simukudziwa kuti ndinu Nyumba ya Mulungu ndipo kuti Mzimu wa Mulungu amakhala mwa inu? 17Ngati wina aliyense awononga Nyumba ya Mulunguyo, Mulungu nayenso adzamuwononga ameneyo; popeza Nyumba ya Mulungu ndi yopatulika ndipo Nyumbayo ndi inu amene.

18Choncho musadzinyenge. Ngati wina wa inu akuganiza kuti ndi wanzeru pa mulingo wa mʼbado uno, ayenera kukhala “wopusa” kuti athe kukhala wanzeru. 19Pakuti nzeru ya dziko lapansi ndi yopusa pamaso pa Mulungu. Monga kwalembedwera kuti, “Iye amakola anthu ochenjera mu msampha wa kuchenjera kwawo,” 20ndiponso, “Ambuye amadziwa kuti maganizo a wanzeru ndi opandapake.” 21Choncho, wina asanyadire anthu chabe! Zonse ndi zanu, 22kaya Paulo kapena Apolo kapena Kefa kapena dziko lapansi, kapena moyo, kapena imfa, kapena tsopano, kapena mʼtsogolo, zonse ndi zanu, 23ndipo inu ndinu a Khristu, ndipo Khristu ndi wa Mulungu.