Knijga O Kristu

1 Korinćanima 2:1-16

1Draga braćo i sestre, kad sam prvi put došao k vama, nisam se služio uzvišenim ni dubokoumnim riječima da vam navijestim Božju poruku. 2Jer odlučio sam među vama ne znati ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. 3Došao sam k vama slab—bojažljivo i drhteći. 4Moj govor i propovijedanje nisu se zasnivali na mudrim i uvjerljivim riječima, nego na djelovanju Svetoga Duha među vama, 5zato da svoju vjeru ne temeljite na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili.

6Doduše, kad smo sa zrelim kršćanima, navješćujemo mudrost—ali ne mudrost ovoga svijeta ni takvu mudrost koja bi se svidjela vladarima ovoga svijeta koji su ionako osuđeni na propast. 7Navješćujemo tajnu, skrivenu Božju mudrost koju je Bog namijenio našoj dobrobiti još prije postanka svijeta. 8Vladari ovoga svijeta nisu ju razumjeli—jer da jesu, ne bi raspeli našega Gospodina slave. 9Upravo je to značenje ulomka iz Svetoga pisma:

“Ono što oko još nije vidjelo,

što uho još nije čulo

niti um može zamisliti,

to je Bog pripravio

onima koji ga ljube.”2:9 Izaija 64:3.

10Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine. 11Tko može znati misli nekog čovjeka osim njegova vlastitoga čovječjeg duha u njemu? Tako ni Božje misli ne može znati nitko osim Božjega Duha. 12I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario. 13Govoreći vam o tomu, ne služimo se riječima ljudske mudrosti, nego riječima koje nam daje Sveti Duh—služeći se riječima Duha da bismo objasnili duhovne istine. 14Ali čovjek tjelesne naravi ne može razumjeti spoznaje koje daje Božji Duh. Njemu se one čine ludošću jer ih valja prosuđivati Duhom. 15Čovjek koji ima Duha može sve prosuđivati, ali drugi nisu kadri prosuđivati njega.

16“Jer tko poznaje Gospodnje misli?

Tko će njemu dati savjet?”2:16 Izaija 40:13.

Ali mi imamo Kristov um.

New International Reader's Version

1 Corinthians 2:1-16

1And this was the way it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I didn’t come with fancy words or human wisdom. I preached to you the truth about God’s love. 2My goal while I was with you was to talk about only one thing. And that was Jesus Christ and his death on the cross. 3When I came to you, I was weak and very afraid and trembling all over. 4I didn’t preach my message with clever and compelling words. Instead, my preaching showed the Holy Spirit’s power. 5This was so that your faith would be based on God’s power. Your faith would not be based on human wisdom.

God’s Wisdom Through the Holy Spirit

6The words we speak to those who have grown in the faith are wise. Our words are different from the wisdom of this world. Our words are different from those of the rulers of this world. These rulers are becoming less and less powerful. 7No, we announce God’s wisdom. His wisdom is a mystery that has been hidden. But before time began, God planned that his wisdom would bring us heavenly glory. 8None of the rulers of this world understood God’s wisdom. If they had, they would not have nailed the Lord of glory to the cross. 9It is written that

“no eye has seen,

no ear has heard,

and no human mind has known.” (Isaiah 64:4)

God has prepared these things for those who love him.

10God has shown these things to us through his Spirit.

The Spirit understands all things. He understands even the deep things of God. 11Who can know the thoughts of another person? Only a person’s own spirit can know them. In the same way, only the Spirit of God knows God’s thoughts. 12What we have received is not the spirit of the world. We have received the Spirit who is from God. The Spirit helps us understand what God has freely given us. 13That is what we speak about. We don’t use words taught to us by people. We use words taught to us by the Holy Spirit. We use the words taught by the Spirit to explain spiritual truths. 14The person without the Spirit doesn’t accept the things that come from the Spirit of God. These things are foolish to them. They can’t understand them. In fact, such things can’t be understood without the Spirit’s help. 15The person who has the Spirit can judge all things. But no human being can judge those who have the Spirit. It is written,

16“Who can ever know what is in the Lord’s mind?

Can anyone ever teach him?” (Isaiah 40:13)

But we have the mind of Christ.