Knijga O Kristu

1 Korinćanima 2:1-16

1Draga braćo i sestre, kad sam prvi put došao k vama, nisam se služio uzvišenim ni dubokoumnim riječima da vam navijestim Božju poruku. 2Jer odlučio sam među vama ne znati ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. 3Došao sam k vama slab—bojažljivo i drhteći. 4Moj govor i propovijedanje nisu se zasnivali na mudrim i uvjerljivim riječima, nego na djelovanju Svetoga Duha među vama, 5zato da svoju vjeru ne temeljite na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili.

6Doduše, kad smo sa zrelim kršćanima, navješćujemo mudrost—ali ne mudrost ovoga svijeta ni takvu mudrost koja bi se svidjela vladarima ovoga svijeta koji su ionako osuđeni na propast. 7Navješćujemo tajnu, skrivenu Božju mudrost koju je Bog namijenio našoj dobrobiti još prije postanka svijeta. 8Vladari ovoga svijeta nisu ju razumjeli—jer da jesu, ne bi raspeli našega Gospodina slave. 9Upravo je to značenje ulomka iz Svetoga pisma:

“Ono što oko još nije vidjelo,

što uho još nije čulo

niti um može zamisliti,

to je Bog pripravio

onima koji ga ljube.”2:9 Izaija 64:3.

10Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine. 11Tko može znati misli nekog čovjeka osim njegova vlastitoga čovječjeg duha u njemu? Tako ni Božje misli ne može znati nitko osim Božjega Duha. 12I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario. 13Govoreći vam o tomu, ne služimo se riječima ljudske mudrosti, nego riječima koje nam daje Sveti Duh—služeći se riječima Duha da bismo objasnili duhovne istine. 14Ali čovjek tjelesne naravi ne može razumjeti spoznaje koje daje Božji Duh. Njemu se one čine ludošću jer ih valja prosuđivati Duhom. 15Čovjek koji ima Duha može sve prosuđivati, ali drugi nisu kadri prosuđivati njega.

16“Jer tko poznaje Gospodnje misli?

Tko će njemu dati savjet?”2:16 Izaija 40:13.

Ali mi imamo Kristov um.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 2:1-16

信仰的基礎

1弟兄姊妹,我當初到你們那裡傳揚上帝的奧祕,並沒有用高深的言論或哲理。 2因為我已決定在你們當中不談別的,只講耶穌基督和祂被釘十字架的事。 3那時我在你們當中很軟弱,害怕,戰戰兢兢。 4我說話、講道不是靠充滿智慧的雄辯之詞,而是靠聖靈的能力作明證, 5好使你們的信仰不是以人的智慧為基礎,而是以上帝的能力為基礎。

6當然我們也跟成熟的人談論智慧,不過並非這個世代的智慧,也不是那些在世上當權、將來要衰亡之人的智慧。 7我們所講的是上帝隱藏在奧祕中的智慧,是祂為了使我們得榮耀而在萬世以前定好的智慧。 8只可惜世上當權的人沒有一個明白這智慧。他們要是明白,就不會把榮耀的主釘在十字架上了。 9正如聖經上說:

「上帝為愛祂的人所預備的,

是眼睛未曾見過,

耳朵未曾聽聞,

人心也未曾想到的。」

10然而,上帝藉著聖靈將這一切啟示給我們,因為聖靈洞悉萬事,連上帝深奧的事都瞭若指掌。 11除了人裡面的靈,誰能瞭解人的事呢?照樣,除了上帝的聖靈,誰也不能瞭解上帝的事。 12我們接受的不是這世界的靈,而是上帝的聖靈,使我們可以領會上帝開恩啟示給我們的事。 13我們講述這些事,不是用人類智慧所教的話,而是用聖靈所教的話,用屬靈的話解釋屬靈的事2·13 用屬靈的話解釋屬靈的事」或譯「向屬靈的人解釋屬靈的事」。

14然而,屬血氣的人不接受從上帝來的聖靈的教導,認為愚不可及,無法明白,因為只有屬靈的人才能參透。 15屬靈的人能夠參透萬事,但沒有人能參透他。

16「誰曾知道主的心意,

能夠指教祂呢?」

但我們明白基督的心意。