Knijga O Kristu

1 Korinćanima 2:1-16

1Draga braćo i sestre, kad sam prvi put došao k vama, nisam se služio uzvišenim ni dubokoumnim riječima da vam navijestim Božju poruku. 2Jer odlučio sam među vama ne znati ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. 3Došao sam k vama slab—bojažljivo i drhteći. 4Moj govor i propovijedanje nisu se zasnivali na mudrim i uvjerljivim riječima, nego na djelovanju Svetoga Duha među vama, 5zato da svoju vjeru ne temeljite na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili.

6Doduše, kad smo sa zrelim kršćanima, navješćujemo mudrost—ali ne mudrost ovoga svijeta ni takvu mudrost koja bi se svidjela vladarima ovoga svijeta koji su ionako osuđeni na propast. 7Navješćujemo tajnu, skrivenu Božju mudrost koju je Bog namijenio našoj dobrobiti još prije postanka svijeta. 8Vladari ovoga svijeta nisu ju razumjeli—jer da jesu, ne bi raspeli našega Gospodina slave. 9Upravo je to značenje ulomka iz Svetoga pisma:

“Ono što oko još nije vidjelo,

što uho još nije čulo

niti um može zamisliti,

to je Bog pripravio

onima koji ga ljube.”2:9 Izaija 64:3.

10Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine. 11Tko može znati misli nekog čovjeka osim njegova vlastitoga čovječjeg duha u njemu? Tako ni Božje misli ne može znati nitko osim Božjega Duha. 12I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario. 13Govoreći vam o tomu, ne služimo se riječima ljudske mudrosti, nego riječima koje nam daje Sveti Duh—služeći se riječima Duha da bismo objasnili duhovne istine. 14Ali čovjek tjelesne naravi ne može razumjeti spoznaje koje daje Božji Duh. Njemu se one čine ludošću jer ih valja prosuđivati Duhom. 15Čovjek koji ima Duha može sve prosuđivati, ali drugi nisu kadri prosuđivati njega.

16“Jer tko poznaje Gospodnje misli?

Tko će njemu dati savjet?”2:16 Izaija 40:13.

Ali mi imamo Kristov um.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 2:1-16

信仰的基础

1弟兄姊妹,我当初到你们那里传扬上帝的奥秘,并没有用高深的言论或哲理。 2因为我已决定在你们当中不谈别的,只讲耶稣基督和祂被钉十字架的事。 3那时我在你们当中很软弱,害怕,战战兢兢。 4我说话、讲道不是靠充满智慧的雄辩之词,而是靠圣灵的能力作明证, 5好使你们的信仰不是以人的智慧为基础,而是以上帝的能力为基础。

6当然我们也跟成熟的人谈论智慧,不过并非这个世代的智慧,也不是那些在世上当权、将来要衰亡之人的智慧。 7我们所讲的是上帝隐藏在奥秘中的智慧,是祂为了使我们得荣耀而在万世以前定好的智慧。 8只可惜世上当权的人没有一个明白这智慧。他们要是明白,就不会把荣耀的主钉在十字架上了。 9正如圣经上说:

“上帝为爱祂的人所预备的,

是眼睛未曾见过,

耳朵未曾听闻,

人心也未曾想到的。”

10然而,上帝借着圣灵将这一切启示给我们,因为圣灵洞悉万事,连上帝深奥的事都了如指掌。 11除了人里面的灵,谁能了解人的事呢?照样,除了上帝的圣灵,谁也不能了解上帝的事。 12我们接受的不是这世界的灵,而是上帝的圣灵,使我们可以领会上帝开恩启示给我们的事。 13我们讲述这些事,不是用人类智慧所教的话,而是用圣灵所教的话,用属灵的话解释属灵的事2:13 用属灵的话解释属灵的事”或译“向属灵的人解释属灵的事”。

14然而,属血气的人不接受从上帝来的圣灵的教导,认为愚不可及,无法明白,因为只有属灵的人才能参透。 15属灵的人能够参透万事,但没有人能参透他。

16“谁曾知道主的心意,

能够指教祂呢?”

但我们明白基督的心意。