Knijga O Kristu

1 Korinćanima 16:1-24

Darovi za jeruzalemsku Crkvu

1Glede novca koji prikupljate za kršćane u Jeruzalemu, ravnajte se prema uputama koje sam dao crkvama u Galaciji. 2Svakoga prvog dana u tjednu neka svatko od vas odvoji novca, koliko može, da ne sabirete kad ja dođem. 3Kad dođem, napisat ću pisma preporuke onima koje odaberete da isporuče vaš milodar Jeruzalemu. 4Bude li prikladno da i ja pođem, možemo skupa putovati.

Posljednje Pavlove upute

5Doći ću k vama kad proputujem Makedoniju. Njome, naime, kanim samo proći. 6A kod vas ću se možda i zadržati ili čak zimovati, da me otpremite prema sljedećem odredištu. 7Ne bih htio da vas i ovaj put vidim samo u prolazu. Želim malo ostati kod vas ako mi to Gospodin dopusti. 8Do tada ću ovdje u Efezu ostati do blagdana Pedesetnice 9jer mi se pružila dobra prilika za uspješan rad, ali i protivnika je mnogo.

10Dođe li Timotej, pobrinite se da se radeći među vama ne mora ničega bojati jer, kao i ja, radi na Gospodnjem djelu. 11Nemojte da ga tko prezre. Pošaljite ga natrag k meni u miru jer ga iščekujem s ostalom braćom.

12A što se tiče brata Apolona, silno sam ga nagovarao da vas s drugom braćom posjeti, ali nikako mu sada nije bilo po volji ići. No posjetit će vas kad mu se pruži prigoda.

13Bdijte! Budite postojani u vjeri! Budite hrabri i jaki! 14Što god činili, činite u ljubavi.

15Znate Stefanine ukućane i znate da su oni prvi u Ahaji postali kršćanima te da su se posvetili posluživanju drugih kršćana.16:15 U grčkome: posluživanju svetih. Zaklinjem vas, braćo i sestre, 16da ih poštujete i budete im poslušni—kao i svima koji s njima surađuju i trude se. 17Veseli me Stefanina, Fortunatova i Ahajikova posjeta. Nadomjestili su mi vas koji niste ovdje. 18I mene su, kao i vas, umirili.16:18 U grčkome: umirili su moj i vaš duh. Cijenite stoga takve ljude.

Pavlovi posljednji pozdravi

19Pozdravljaju vas azijske crkve. Mnogo vas u Gospodinu pozdravljaju Akvila i Priska te Crkva koja se sastaje u njihovu domu. 20Pozdravljaju vas svi vjernici.16:20 U grčkome: sva braća. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.

21Pozdrav ću napisati vlastitom, Pavlovom rukom:

22Ako tko ne ljubi Gospodina, neka je proklet! Marana tha!16:22 U aramejskome: Dođi, Gospodine naš!

23Neka milost Gospodina Isusa bude s vama.

24Sve vas volim u Isusu Kristu.16:24 U nekim rukopisima na kraju stoji još: Amen.

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Korintofo 16:1-24

Towyi

1Asɛm a ɛfa tow a wobeyi de aboa Onyankopɔn asafomma a wɔwɔ Yudea ho no ni: Ɛsɛ sɛ moyɛ nea meka kyerɛɛ Galati asafo ahorow sɛ wɔnyɛ no bi. 2Kwasida biara sika a moanya no, momfa bi nsie baabi sɛnea meba mo nkyɛn a ɛremma munyi tow. 3Sɛ meba hɔ a mɛkyerɛw adansedi krataa de asoma nnipa a mopene so sɛ mensoma wɔn, na wɔabegye mo akyɛde no de akɔ Yerusalem. 4Sɛ ɛho hia sɛ me ne wɔn ba a, me ne wɔn bɛba.

Paulo Nhyehyɛe

5Sɛ mifi Makedonia a na mɛba mo nkyɛn, efisɛ mɛfa hɔ. 6Ebia medi nna kakra wɔ mo nkyɛn, anaa mpo medi awɔwbere no wɔ mo nkyɛn, na moaboa me ama makɔ baabiara a mepɛ sɛ mekɔ. 7Mempɛ sɛ midi nna tiaa bi wɔ mo nkyɛn. Na mmom, mewɔ anidaso sɛ, sɛ Awurade pɛ a, mɛtena mo nkyɛn akyɛ. 8Nanso mɛtena Efeso ha yi akosi Pentekoste da no. 9Ɛwɔ mu sɛ wɔn a wɔasɔre atia me no dɔɔso de, nanso akwan pa a metumi afa so adi dwuma pa wɔ ha.

10Sɛ Timoteo ba mo nkyɛn wɔ ha a, monsom no hɔho, efisɛ ɔreyɛ Awurade adwuma sɛnea meyɛ yi ara. 11Obiara mmu no abomfiaa, na mmom mommoa no na ontu ne kwan yi asomdwoe mu na watumi asan abɛka me nsa, efisɛ merehwɛ ɔne anuanom no anim.

12Onua Apolo nso, metaa hyɛ no nkuran sɛ ɔne anuanom a wɔaka no ntaa nsra mo, nanso ɔnyɛɛ nʼadwene sɛ ɔbɛba mprempren ara. Sɛ onya kwan de a, ɔbɛba.

13Monwɛn, momma mo gyidi mu nyɛ den; mo bo nyɛ duru na munnya ahoɔden. 14Momfa ɔdɔ nyɛ mo nnwuma nyinaa.

15Munim Stefana ne ne fifo ho asɛm. Wɔyɛ nnipa a wɔdan bɛyɛɛ Kristofo kan wɔ Hela na wɔde wɔn ho ama Onyankopɔn adwumayɛfo. Mesrɛ mo, me nuanom, 16sɛ mommrɛ mo ho ase mma nnipa a wɔte saa ne wɔn a wodi saa dwuma no bi no. 17Mʼani gye Stefana, Fortunato ne Akaiko ba a wɔbae no ho. Wobesii mo anan 18na wɔama mʼani agye sɛnea wɔmaa mo ani gyei no ara pɛ. Ɛsɛ sɛ yɛkae nnipa a wɔte saa no.

19Asafo a wɔwɔ Asia no kyia mo.

Akwila ne Priska ne asafo a wohyia wɔ wɔn fi no nso kyia mo.

20Anuanom a wɔwɔ ha no kyia mo.

Momfa ɔdɔ nkyiakyia mo ho mo ho.

21Me ara me nsa ano nkyerɛw ni: Me Paulo, mikyia mo.

22Obiara a ɔnnɔ Awurade no, nnome mmra ne so. Marana-ta “Yɛn Awurade bra!”

23Awurade Yesu adom mmra mo so.

24Me dɔ nka mo nyinaa wɔ Kristo Yesu mu. Amen.