Knijga O Kristu

1 Korinćanima 15:1-58

Kristovo uskrsnuće

1Želim vas, draga braćo i sestre, podsjetiti na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste prihvatili i u kojemu ste još postojani. 2Po tome se evanđelju spašavate ako ga se držite onako kako sam vam navijestio. Inače ste uzalud povjerovali.

3Prenio sam vam najprije ono što mi je rečeno—da je Krist umro za naše grijehe, baš kao što piše u Svetome pismu, 4da je pokopan i da je treći dan uskrsnuo od mrtvih, također prema Svetome pismu. 5Ukazao se Petru,15:5 U grčkome: Kefi. a zatim i svoj dvanaestorici apostola. 6Zatim se ukazao braći kojih je bilo više od pet stotina. Većina njih još je živa, a neki su i umrli. 7Ukazao se poslije Jakovu, pa opet svim apostolima. 8Napokon se ukazao i meni, mnogo kasnije, kao nedonoščetu. 9Jer ja sam najmanji od apostola. Nisam dostojan ni nazvati se apostolom jer sam progonio Božju crkvu.

10Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost—i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost. 11Zato nije važno propovijedam li ja ili oni. Važno je da ste zbog našega propovijedanja povjerovali.

Uskrsnuće od mrtvih

12Ali ako propovijedamo da je Krist uskrsnuo od mrtvih, zašto neki od vas govore da uskrsnuća nema? 13Jer ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo. 14A ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje, kao i vaša vjera, uzaludno. 15Ako mrtvi zaista ne uskrsavaju, onda smo mi apostoli lažni Božji svjedoci zato što smo posvjedočili da je on uskrisio Krista, kojega nije uskrisio. 16Jer ako mrtvi neće uskrsnuti, onda ni Krist nije uskrsnuo. 17A ako Krist nije uskrsnuo, onda je vaša vjera uzaludna jer ste još uvijek pod osudom svojih grijeha. 18Ako je tako, svi umrli koji su vjerovali u Krista izginut će! 19Pouzdajemo li se u Krista samo za ovaj život, najbjedniji smo od svih ljudi.

20Ali činjenica je da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Prvi je od svih umrlih koji će ponovno ustati u život.

21Smrt je ušla u svijet zbog onoga što je učinio prvi čovjek, a zbog onoga što je učinio jedan drugi Čovjek, Krist, mrtvi će uskrsnuti. 22Jer kao što svi umiremo zato što smo Adamovi potomci, tako ćemo i u Kristu svi biti oživljeni. 23Ali uskrsnuće se zbiva redom: najprije je uskrsnuo Krist, a kad on opet dođe, uskrsnut će i svi koji njemu pripadaju.

24Zatim će doći svršetak—kad on, pobijedivši svako neprijateljsko poglavarstvo, vlast i silu—preda Kraljevstvo Bogu Ocu. 25Jer će Krist biti kralj tako dugo dok mu svi njegovi neprijatelji ne budu bačeni pod noge. 26Posljednji neprijatelj kojega će uništiti bit će smrt. 27Jer Sveto pismo kaže: “Bog je sve podložio njegovoj vlasti.”15:27 Psalam 8:7. “Sve”, razumije se, ne znači i samoga Boga jer je on Kristu i dao vlast. 28Kad sve pobijedi, Sin će i samoga sebe podložiti Bogu, koji je sve podložio njegovoj vlasti, da Bog bude sve u svemu.

29Ako mrtvi neće uskrsnuti, što misle postignuti oni koji se krste umjesto mrtvih? Čemu to čine ako mrtvi jednog dana neće uskrsnuti?

30I zašto bismo se mi neprestano izlagali pogiblima? 31Braćo draga, svednevice se suočavam sa smrću—tako mi vas, koji ste moj ponos u našemu Gospodinu Isusu Kristu. 32Kakva je onda smisla imalo boriti se s divljim zvijerima—s onim ljudima u Efezu? Ako nema uskrsnuća,

“jedimo i pijmo

jer sutra ćemo umrijeti!”15:32 Izaija 22:13.

33Ne dajte se zavesti; “Loše društvo kvari dobre običaje.” 34Opametite se i prestanite griješiti. Jer, na vašu sramotu, neki od vas i ne poznaju Boga.

Uskrsnuće tijela

35Ali netko će upitati: “Kako će mrtvi uskrsnuti? Kakva će tijela imati?” 36Nerazumna li pitanja! Kad zasijete sjeme u zemlju, ono neće oživjeti i porasti u biljku ako najprije ne umre. 37Ne siješ u zemlju biljku kakva će porasti, već golo sjeme pšenice—ili čega drugoga. 38Bog mu zatim daje novo tijelo kakvo hoće, i to različita oblika raznim vrstama sjemenja. 39Kao što ima različitih vrsta sjemenja i biljaka, tako se razlikuju i tijela—ljudska, životinjska, ptičja ili riblja.

40Ima nebeskih tijela i zemaljskih tijela. Sjaj se nebeskih tijela razlikuje od sjaja zemaljskih. 41Drukčiji je sjaj sunca, mjeseca ili zvijezda. Zvijezde se čak i međusobno razlikuju po sjaju.

42Tako je i s uskrsnućem mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti, 43sije se u sramoti, a uskrsava u slavi; sije se u slabosti, uskrsava u snazi; 44naša su tijela zasijana kao zemaljska, a uskrsnut će kao duhovna.

Ako, naime, postoji naravno tijelo, postoji i ono duhovno. 45U Svetome pismu piše: “Prvi čovjek, Adam, postade živa duša.”15:45 Postanak 2:7. Ali drugi Adam, to jest Krist, jest životvorni Duh. 46Ali najprije je bilo naravno, a tek poslije dolazi duhovno tijelo. 47Prvi je čovjek—Adam—načinjen od zemlje, a drugi je čovjek—Krist—došao s neba. 48Svi ljudi imaju zemaljsko tijelo poput Adamova, ali naša će nebeska tijela biti poput Kristova. 49Kao što smo sada poput zemljanog čovjeka Adama, tako ćemo jednog dana biti poput Krista koji je došao s neba.

50Tvrdim vam, braćo i sestre: tijelo i krv ne mogu baštiniti Božje kraljevstvo. Naša raspadljiva tijela ne mogu baštiniti neraspadljivost.

51Ali reći ću vam tajnu koju je Bog otkrio: nećemo svi umrijeti, ali svi ćemo se preobraziti. 52To će se dogoditi u tren oka, na zvuk posljednje trublje. Kad se ona oglasi, umrli će kršćani15:52 U grčkome: mrtvi. biti podignuti preobraženih tijela. A mi živi preobrazit ćemo se i nećemo umrijeti. 53Jer naša raspadljiva, smrtna zemaljska tijela moraju se preobraziti u neraspadljiva i besmrtna nebeska tijela.

54Kad se to dogodi, kad se naša raspadljiva zemaljska tijela preobraze u besmrtna nebeska tijela, napokon će se ostvariti ono što piše u Svetom pismu:

“Pobjeda je progutala smrt.15:54 Izaija 25:8.

55Smrti, gdje ti je pobjeda?

Smrti, gdje ti je žalac?”15:55 Hošea 13:14.

56Žalac smrti je grijeh, a snaga je grijeha u Zakonu. 57Hvala Bogu koji nam daje pobjedu nad grijehom i smrću kroz našega Gospodina Isusa Krista!

58Zato, voljena braćo i sestre, budite postojani i nepokolebljivi, revni u Gospodnjem djelu jer znate da nijedan vaš trud u Gospodinu nije uzaludan.

Nueva Versión Internacional

1 Corintios 15:1-58

La resurrección de Cristo

1Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 2Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.

3Porque ante todo15:3 ante todo. Alt. al principio. les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 4que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, 5y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. 6Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. 7Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, 8y, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.

9Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 11En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído.

La resurrección de los muertos

12Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? 13Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. 14Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. 15Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. 16Porque, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. 17Y, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. 18En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. 19Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales.

20Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. 21De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. 22Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, 23pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; después, cuando él venga, los que le pertenecen. 24Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. 25Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26El último enemigo que será destruido es la muerte, 27pues Dios «ha sometido todo a su dominio».15:27 Sal 8:6 Al decir que «todo» ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. 28Y, cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos.

29Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? 30Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? 31Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. 32¿Qué he ganado si, solo por motivos humanos, en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan,

«comamos y bebamos,

que mañana moriremos».15:32 Is 22:13

33No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». 34Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios; para vergüenza de ustedes lo digo.

El cuerpo resucitado

35Tal vez alguien pregunte: «¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán?» 36¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. 37No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. 38Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. 39No todos los cuerpos son iguales: hay cuerpos humanos; también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. 40Así mismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. 41Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo.

42Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción; 43lo que se siembra en oprobio resucita en gloria; lo que se siembra en debilidad resucita en poder; 44se siembra un cuerpo natural,15:44 natural. Lit. síquico; también en v. 46. resucita un cuerpo espiritual.

Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. 45Así está escrito: «El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente»;15:45 Gn 2:7 el último Adán, en el Espíritu que da vida. 46No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. 47El primer hombre era del polvo de la tierra; el segundo hombre, del cielo. 48Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra; y como es el celestial, así son también los del cielo. 49Y, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos15:49 llevaremos. Var. llevemos. también la imagen del celestial.

50Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal15:50 el cuerpo mortal. Lit. carne y sangre. no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. 51Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, 52en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. 53Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. 54Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por la victoria».15:54 Is 25:8

55«¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?»15:55 Os 13:14

56El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. 57¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!

58Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.