Knijga O Kristu

1 Korinćanima 12:1-31

Darovi Duha

1A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju. 2Znate da ste, dok ste još bili pogani, bili zavedeni i da ste se zanosili nijemim idolima. 3Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: “Isus je Gospodin” ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.

4Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je. 5Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti. 6Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima. 7Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.

8Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja. 9Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne. 10Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka. 11Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.

Brojni udovi jednoga Tijela

12Kao što se ljudsko tijelo sastoji od mnogo dijelova, ali svi oni tvore cjelinu, tako je i s Kristovim tijelom. 13Neki od nas su Židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.

14Tijelo nema samo jedan ud, već mnogo udova. 15Ako noga kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam ruka”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 16I ako uho kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam oko”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 17Kad bi nam se tijelo sastojalo samo od oka, kako bismo čuli? Da nam je cijelo tijelo samo uho, kako bismo imali njuh?

18Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio. 19Kad bi svi oni bili jedan ud, kakvo bi to bilo tijelo? 20Ali udova je mnogo, a tijelo je jedno. 21Ne može oko ruci, ili glava nogama, reći: “Ne trebam te!”

22Naprotiv, neki udovi koji se čine najslabijima zapravo su najpotrebniji. 23One udove tijela koji nam se čine najnečasnijima okružujemo većim poštovanjem. Manje pristojne udove prikrivamo većom pristojnošću, 24dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti 25da u tijelu ne bude razdora, nego da se udovi brinu jedni za druge. 26Ako jedan ud pati, trpe i ostali udovi; ako se jednomu iskazuje čast, svi se udovi tomu raduju.

27Svi ste vi skupa Kristovo tijelo, a svatko je od vas zaseban i nuždan ud na njemu. 28U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili. 29Zar su svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Zar su svi čudotvorci? 30Ima li svatko dar iscjeljivanja? A dar govorenja jezicima koje nije učio? Može li svatko tumačiti poruke u tim jezicima? 31Čeznite za višim darovima.

A pokazat ću vam još uzvišeniji put.

New International Reader's Version

1 Corinthians 12:1-31

Gifts of the Holy Spirit

1Brothers and sisters, I want you to know about the gifts of the Holy Spirit. 2You know that at one time you were unbelievers. You were somehow drawn away to worship statues of gods that couldn’t even speak. 3So I want you to know that no one who is speaking with the help of God’s Spirit says, “May Jesus be cursed.” And without the help of the Holy Spirit no one can say, “Jesus is Lord.”

4There are different kinds of gifts. But they are all given to believers by the same Spirit. 5There are different ways to serve. But they all come from the same Lord. 6There are different ways the Spirit works. But the same God is working in all these ways and in all people.

7The Holy Spirit is given to each of us in a special way. That is for the good of all. 8To some people the Spirit gives a message of wisdom. To others the same Spirit gives a message of knowledge. 9To others the same Spirit gives faith. To others that one Spirit gives gifts of healing. 10To others he gives the power to do miracles. To others he gives the ability to prophesy. To others he gives the ability to tell the spirits apart. To others he gives the ability to speak in different kinds of languages they had not known before. And to still others he gives the ability to explain what was said in those languages. 11All the gifts are produced by one and the same Spirit. He gives gifts to each person, just as he decides.

One Body but Many Parts

12There is one body, but it has many parts. But all its many parts make up one body. It is the same with Christ. 13We were all baptized by one Holy Spirit. And so we are formed into one body. It didn’t matter whether we were Jews or Gentiles, slaves or free people. We were all given the same Spirit to drink. 14So the body is not made up of just one part. It has many parts.

15Suppose the foot says, “I am not a hand. So I don’t belong to the body.” By saying this, it cannot stop being part of the body. 16And suppose the ear says, “I am not an eye. So I don’t belong to the body.” By saying this, it cannot stop being part of the body. 17If the whole body were an eye, how could it hear? If the whole body were an ear, how could it smell? 18God has placed each part in the body just as he wanted it to be. 19If all the parts were the same, how could there be a body? 20As it is, there are many parts. But there is only one body.

21The eye can’t say to the hand, “I don’t need you!” The head can’t say to the feet, “I don’t need you!” 22In fact, it is just the opposite. The parts of the body that seem to be weaker are the ones we can’t do without. 23The parts that we think are less important we treat with special honor. The private parts aren’t shown. But they are treated with special care. 24The parts that can be shown don’t need special care. But God has put together all the parts of the body. And he has given more honor to the parts that didn’t have any. 25In that way, the parts of the body will not take sides. All of them will take care of one another. 26If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part shares in its joy.

27You are the body of Christ. Each one of you is a part of it. 28First, God has placed apostles in the church. Second, he has placed prophets in the church. Third, he has placed teachers in the church. Then he has given to the church miracles and gifts of healing. He also has given the gift of helping others and the gift of guiding the church. God also has given the gift of speaking in different kinds of languages. 29Is everyone an apostle? Is everyone a prophet? Is everyone a teacher? Do all work miracles? 30Do all have gifts of healing? Do all speak in languages they had not known before? Do all explain what is said in those languages? 31But above all, you should want the more important gifts.

Love Is Necessary

But now I will show you the best way of all.