Knijga O Kristu

1 Korinćanima 12:1-31

Darovi Duha

1A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju. 2Znate da ste, dok ste još bili pogani, bili zavedeni i da ste se zanosili nijemim idolima. 3Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: “Isus je Gospodin” ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.

4Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je. 5Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti. 6Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima. 7Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.

8Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja. 9Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne. 10Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka. 11Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.

Brojni udovi jednoga Tijela

12Kao što se ljudsko tijelo sastoji od mnogo dijelova, ali svi oni tvore cjelinu, tako je i s Kristovim tijelom. 13Neki od nas su Židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.

14Tijelo nema samo jedan ud, već mnogo udova. 15Ako noga kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam ruka”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 16I ako uho kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam oko”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 17Kad bi nam se tijelo sastojalo samo od oka, kako bismo čuli? Da nam je cijelo tijelo samo uho, kako bismo imali njuh?

18Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio. 19Kad bi svi oni bili jedan ud, kakvo bi to bilo tijelo? 20Ali udova je mnogo, a tijelo je jedno. 21Ne može oko ruci, ili glava nogama, reći: “Ne trebam te!”

22Naprotiv, neki udovi koji se čine najslabijima zapravo su najpotrebniji. 23One udove tijela koji nam se čine najnečasnijima okružujemo većim poštovanjem. Manje pristojne udove prikrivamo većom pristojnošću, 24dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti 25da u tijelu ne bude razdora, nego da se udovi brinu jedni za druge. 26Ako jedan ud pati, trpe i ostali udovi; ako se jednomu iskazuje čast, svi se udovi tomu raduju.

27Svi ste vi skupa Kristovo tijelo, a svatko je od vas zaseban i nuždan ud na njemu. 28U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili. 29Zar su svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Zar su svi čudotvorci? 30Ima li svatko dar iscjeljivanja? A dar govorenja jezicima koje nije učio? Može li svatko tumačiti poruke u tim jezicima? 31Čeznite za višim darovima.

A pokazat ću vam još uzvišeniji put.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 12:1-31

聖靈的恩賜

1弟兄姊妹,談到聖靈的恩賜,我不希望你們無知。 2你們知道,自己在信主前曾受到迷惑和引誘去拜不會說話的偶像。 3因此我希望你們知道,一個被上帝的靈感動的人絕不會說「耶穌該受咒詛」;若不是受了聖靈的感動,沒有人會說「耶穌是主」。

4恩賜各有不同,但聖靈是同一位。 5事奉各有不同,但主是同一位。 6工作各有不同,但上帝是同一位,祂在眾人當中成就萬事。 7聖靈給各人不同的恩賜為要使眾人得益處。 8這人從聖靈領受智言,那人從聖靈領受知識; 9聖靈賜這人信心,賜那人醫病的恩賜; 10聖靈使這人能行神蹟,使那人能作先知講道;使這人能辨別諸靈,使那人能說方言12·10 方言」或譯「語言」。,又使另一人能翻譯方言。 11這一切都是同一位聖靈所賜的,是祂按自己的旨意分別賜給各人的。

同屬一個身體

12這如同一個身體有許多肢體,肢體雖多,仍同屬一個身體。基督的身體也是這樣。 13不論是猶太人或希臘人,是奴隸或自由人,我們都領受了同一位聖靈的洗禮,歸入了同一個身體,同飲一位聖靈。

14人的身體並非只有一個肢體,乃是由許多肢體組成的。 15如果腳說:「我不是手,所以我不屬於身體。」難道腳就因此不屬於身體嗎? 16如果耳朵說:「我不是眼睛,所以我不屬於身體。」難道耳朵就因此不屬於身體嗎? 17如果整個身體是一隻眼睛,哪裡有聽覺呢?如果整個身體是一隻耳朵,哪裡有嗅覺呢?

18但事實上,上帝按自己的旨意將各個肢體安置在身體上了。 19如果全身只有一個肢體,還會是身體嗎? 20如今肢體雖多,但身體只有一個。 21眼睛不能對手說:「我不需要你。」頭也不能對腳說:「我不需要你。」

22相反,看起來不太重要的肢體事實上是不可或缺的。 23我們認為身體上不體面的肢體,越要加以美化;不雅觀的肢體,越要精心呵護。 24我們身上體面的肢體用不著美化。上帝把身體的各肢體安排在一起,使那些不體面的肢體更體面, 25這樣身體各肢體才可以彼此相顧,不會分門別類。 26如果身體某個肢體感到痛苦,全身也一同受苦。如果某個肢體得到榮耀,全身也一同喜樂。

27你們正是基督身體的不同肢體。 28上帝在教會中設立的第一是使徒,第二是先知,第三是教師,其次是行神蹟的,然後是有醫病恩賜的,幫助別人的,管理事務的,說各種方言的。 29豈是都作使徒嗎?都作先知嗎?都作教師嗎?都行神蹟嗎? 30都有醫病的恩賜嗎?都懂得說方言嗎?都會翻譯方言嗎? 31你們應該熱心追求更大的恩賜。

現在,我要將一條奇妙無比的道路指示你們!