Knijga O Kristu

1 Korinćanima 12:1-31

Darovi Duha

1A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju. 2Znate da ste, dok ste još bili pogani, bili zavedeni i da ste se zanosili nijemim idolima. 3Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: “Isus je Gospodin” ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.

4Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je. 5Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti. 6Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima. 7Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.

8Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja. 9Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne. 10Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka. 11Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.

Brojni udovi jednoga Tijela

12Kao što se ljudsko tijelo sastoji od mnogo dijelova, ali svi oni tvore cjelinu, tako je i s Kristovim tijelom. 13Neki od nas su Židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.

14Tijelo nema samo jedan ud, već mnogo udova. 15Ako noga kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam ruka”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 16I ako uho kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam oko”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 17Kad bi nam se tijelo sastojalo samo od oka, kako bismo čuli? Da nam je cijelo tijelo samo uho, kako bismo imali njuh?

18Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio. 19Kad bi svi oni bili jedan ud, kakvo bi to bilo tijelo? 20Ali udova je mnogo, a tijelo je jedno. 21Ne može oko ruci, ili glava nogama, reći: “Ne trebam te!”

22Naprotiv, neki udovi koji se čine najslabijima zapravo su najpotrebniji. 23One udove tijela koji nam se čine najnečasnijima okružujemo većim poštovanjem. Manje pristojne udove prikrivamo većom pristojnošću, 24dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti 25da u tijelu ne bude razdora, nego da se udovi brinu jedni za druge. 26Ako jedan ud pati, trpe i ostali udovi; ako se jednomu iskazuje čast, svi se udovi tomu raduju.

27Svi ste vi skupa Kristovo tijelo, a svatko je od vas zaseban i nuždan ud na njemu. 28U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili. 29Zar su svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Zar su svi čudotvorci? 30Ima li svatko dar iscjeljivanja? A dar govorenja jezicima koje nije učio? Može li svatko tumačiti poruke u tim jezicima? 31Čeznite za višim darovima.

A pokazat ću vam još uzvišeniji put.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 12:1-31

圣灵的恩赐

1弟兄姊妹,谈到圣灵的恩赐,我不希望你们无知。 2你们知道,自己在信主前曾受到迷惑和引诱去拜不会说话的偶像。 3因此我希望你们知道,一个被上帝的灵感动的人绝不会说“耶稣该受咒诅”;若不是受了圣灵的感动,没有人会说“耶稣是主”。

4恩赐各有不同,但圣灵是同一位。 5事奉各有不同,但主是同一位。 6工作各有不同,但上帝是同一位,祂在众人当中成就万事。 7圣灵给各人不同的恩赐为要使众人得益处。 8这人从圣灵领受智言,那人从圣灵领受知识; 9圣灵赐这人信心,赐那人医病的恩赐; 10圣灵使这人能行神迹,使那人能做先知讲道;使这人能辨别诸灵,使那人能说方言12:10 方言”或译“语言”。,又使另一人能翻译方言。 11这一切都是同一位圣灵所赐的,是祂按自己的旨意分别赐给各人的。

同属一个身体

12这如同一个身体有许多肢体,肢体虽多,仍同属一个身体。基督的身体也是这样。 13不论是犹太人或希腊人,是奴隶或自由人,我们都领受了同一位圣灵的洗礼,归入了同一个身体,同饮一位圣灵。

14人的身体并非只有一个肢体,乃是由许多肢体组成的。 15如果脚说:“我不是手,所以我不属于身体。”难道脚就因此不属于身体吗? 16如果耳朵说:“我不是眼睛,所以我不属于身体。”难道耳朵就因此不属于身体吗? 17如果整个身体是一只眼睛,哪里有听觉呢?如果整个身体是一只耳朵,哪里有嗅觉呢?

18但事实上,上帝按自己的旨意将各个肢体安置在身体上了。 19如果全身只有一个肢体,还会是身体吗? 20如今肢体虽多,但身体只有一个。 21眼睛不能对手说:“我不需要你。”头也不能对脚说:“我不需要你。”

22相反,看起来不太重要的肢体事实上是不可或缺的。 23我们认为身体上不体面的肢体,越要加以美化;不雅观的肢体,越要精心呵护。 24我们身上体面的肢体用不着美化。上帝把身体的各肢体安排在一起,使那些不体面的肢体更体面, 25这样身体各肢体才可以彼此相顾,不会分门别类。 26如果身体某个肢体感到痛苦,全身也一同受苦。如果某个肢体得到荣耀,全身也一同喜乐。

27你们正是基督身体的不同肢体。 28上帝在教会中设立的第一是使徒,第二是先知,第三是教师,其次是行神迹的,然后是有医病恩赐的,帮助别人的,管理事务的,说各种方言的。 29岂是都做使徒吗?都做先知吗?都做教师吗?都行神迹吗? 30都有医病的恩赐吗?都懂得说方言吗?都会翻译方言吗? 31你们应该热心追求更大的恩赐。

现在,我要将一条奇妙无比的道路指示你们!