Knijga O Kristu

1 Korinćanima 11:1-34

1A vi biste trebali slijediti moj primjer, kao što ja slijedim Kristov.

Upute za javno bogoslužje

2Pohvaljujem vas što me se u svemu sjećate i što se držite kršćanskoga učenja koje sam vam predao. 3Ali hoću da nešto znate: svaki je čovjek odgovoran Kristu, žena je odgovorna mužu, a Krist je odgovoran Bogu.11:3 U grčkome: muškarcu je glava Krist, ženi je glava muž, a Kristu je glava Bog. 4Muškarac sramoti Krista11:4 U grčkome: svoju glavu. ako pokriva glavu dok se moli ili prorokuje. 5A žena sramoti svojega muža11:5 U grčkome: svoju glavu. ako se moli ili prorokuje gologlava. To je isto kao da je obrijala glavu. 6Ako odbije na glavi nositi pokrivalo, neka ošiša svu kosu. A kako je sramota da žena bude kratke kose ili obrijane glave, treba nositi pokrivalo. 7Muškarac ne treba pokrivati glavu jer je na sliku i slavu Božju, a muškarcu je slava žena. 8Prvi čovjek nije nastao od žene, nego je ona nastala od njega. 9Nije, osim toga, muškarac stvoren zaradi žene, nego žena zaradi muškarca. 10Zato žena treba uvijek imati pokrivenu glavu kao znak vlasti, zbog anđela.

11Ali u odnosima između Gospodinove djece žena nije neovisna o mužu niti je muž neovisan o ženi. 12Jer iako je prva žena nastala od muškarca, od tada su svi muškarci rođeni od žene, a sve to dolazi od Boga.

13Prosudite sami dolikuje li da se žena moli Bogu gologlava. 14Nije li očito da je muškarcu sramota imati dugu kosu? 15I nije li očito da je duga kosa ženi na ponos? Jer dana joj je kao pokrivalo. 16A želi li se tko oko toga prepirati, mogu samo reći da u nas nije takav običaj te da tako drže i u drugim crkvama Božjim.

Zapovijed za Gospodnju večeru

17Ima još nešto u čemu vas ne mogu pohvaliti. Čini mi se da vaši zajednički sastanci donose više štete nego koristi. 18Prije svega, čujem, a donekle i vjerujem da kad se okupite u zajednici, među vama nastaje razdor. 19Takvih podjela, nesumnjivo, mora biti da se pokaže tko je Bogu po volji.

20Kad se dakle sastajete, to više nije blagovanje Gospodnje večere 21jer pohlepno jedete vlastitu hranu ne dijeleći ju s drugima. Tako jedni gladuju, dok se drugi opijaju. 22Ne možete li doma jesti i piti? Ili zaista prezirete Božju crkvu i sramotite siromahe? Što da vam na to kažem? Da vas pohvalim? Ne mogu vas u tome pohvaliti.

23Prenosim vam što je Gospodin rekao. One noći kad je izdan, uzeo je kruh, 24zahvalio Bogu za njega, razlomio ga i rekao: “Ovo je moje tijelo—za vas. Ovo činite meni na spomen.” 25Tako je nakon večere uzeo i čašu te rekao: “Ovo je čaša Novoga saveza, zapečaćenoga mojom prolivenom krvlju. Činite to meni na spomen svaki put kad ga pijete!” 26Svaki put kad jedete taj kruh ili pijete tu čašu, navješćujete Gospodinovu smrt dok opet ne dođe.

27Jede li dakle tko taj kruh ili pije tu čašu nedostojno Gospodina, kriv je jer griješi protiv tijela i krvi Gospodnje. 28Zato neka se svatko preispita prije nego što jede kruh i pije iz čaše. 29Jer tko jede kruh ili pije iz čaše nedostojno, ne iskazujući čast Kristovu tijelu,11:29 U grčkome: ne razabirući tijelo (u nekim rukopisima: tijelo Gospodnje). jede i pije Božju osudu nad sobom. 30Zato među vama ima mnogo slabih i bolesnih i mnogo vas umire.

31Preispitujemo li se, Bog nas neće tako kažnjavati. 32Ali zato što nas Gospodin prosuđuje i kažnjava, nećemo biti osuđeni sa svijetom. 33I zato, draga braćo, kad se sastajete na večeru Gospodnju, čekajte jedni druge. 34Ako ste zaista gladni, jedite doma da vam sastanak ne bude na osudu.

O drugome ću vas uputiti kad dođem.

New International Reader's Version

1 Corinthians 11:1-34

1Follow my example, just as I follow the example of Christ.

Proper Worship

2I praise you for being faithful in remembering me. I also praise you for staying true to the teachings of the past. You have stayed true to them, just as I gave them to you. 3But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of the woman is the man. And the head of Christ is God. 4Every man who prays or prophesies with his head covered brings shame on his head. 5But every woman who prays or prophesies with her head uncovered brings shame on her head. It is the same as having her head shaved. 6What if a woman does not cover her head? She might as well have her hair cut off. But it is shameful for her to cut her hair or shave her head. So she should cover her head.

7A man should not cover his head. He is the likeness and glory of God. But woman is the glory of man. 8Man did not come from woman. Woman came from man. 9Also, man was not created for woman. Woman was created for man. 10That’s why a woman should have authority over her own head. She should have this because of the angels. 11But here is how things are for those who belong to the Lord. Woman is not independent of man. And man is not independent of woman. 12Woman came from man, and man is born from woman. But everything comes from God.

13You be the judge. Is it proper for a woman to pray to God without covering her head? 14Suppose a man has long hair. Doesn’t the very nature of things teach you that it is shameful? 15And suppose a woman has long hair. Doesn’t the very nature of things teach you that it is her glory? Long hair is given to her as a covering. 16If anyone wants to argue about this, we don’t have any other practice. And God’s churches don’t either.

Celebrating the Lord’s Supper in the Right Way

17In the following matters, I don’t praise you. Your meetings do more harm than good. 18First, here is what people are telling me. When you come together as a church, you take sides. And in some ways I believe it. 19Do you really think you need to take sides? You probably think God favors one side over the other! 20So when you come together, it is not the Lord’s Supper you eat. 21As you eat, some of you go ahead and eat your own private meals. Because of this, one person stays hungry and another gets drunk. 22Don’t you have homes to eat and drink in? You are shaming those in the church who have nothing. Do you think so little of God’s church that you do this? What should I say to you? Should I praise you? Certainly not about the Lord’s Supper!

23I passed on to you what I received from the Lord. On the night the Lord Jesus was handed over to his enemies, he took bread. 24When he had given thanks, he broke it. He said, “This is my body. It is given for you. Every time you eat it, do it in memory of me.” 25In the same way, after supper he took the cup. He said, “This cup is the new covenant in my blood. Every time you drink it, do it in memory of me.” 26You eat the bread and drink the cup. When you do this, you are announcing the Lord’s death until he comes again.

27Eat the bread or drink the cup of the Lord in the right way. Don’t do it in a way that isn’t worthy of him. If you do, you will be guilty. You’ll be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. 28Everyone should take a careful look at themselves before they eat the bread and drink from the cup. 29Whoever eats and drinks must recognize the body of Christ. If they don’t, judgment will come upon them. 30That is why many of you are weak and sick. That is why a number of you have died. 31We should think more carefully about what we are doing. Then we would not be found guilty for this. 32When the Lord judges us in this way, he corrects us. Then in the end we will not be judged along with the rest of the world.

33My brothers and sisters, when you come together to eat, you should all eat together. 34Anyone who is hungry should eat something at home. Then when you come together, you will not be judged.

When I come, I will give you more directions.