Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 3

Propovijedanje Ivana Krstitelja

1U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:

'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao:
    'On je glas koji viče u pustinji:
    "Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze.''[a]

Ivan je nosio odjeću od devine dlake, a o pasu kožni pojas; hranio se skakavcima i divljim medom.

Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice.

Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.

Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: 'Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?

Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.[b]

Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: "Mi smo Abrahamovi potomci!' jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!

10 Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.

11 Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko mnogo veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti.[c] On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.

12 Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem.'

Isusovo krštenje

13 Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti.

14 Ivan ga je odvraćao. 'Zar da ti dođeš k meni,' reče mu, 'a zapravo bi ti mene trebao krstiti!'

15 Ali Isus mu odgovori: 'Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju.' Tada ga je Ivan krstio.

16 Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.

17 I glas s neba reče: 'Ovo je moj ljubljeni Sin kojega sam izabrao. On je moja radost.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 3:3 Izaija 40:3.
  2. Evanđelje po Mateju 3:8 U grčkome: Rodite dakle plodom dostojnim obraćenja.
  3. Evanđelje po Mateju 3:11 U grčkome: ni ponijeti sandale.

New Living Translation

Matthew 3

John the Baptist Prepares the Way

1In those days John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. His message was, “Repent of your sins and turn to God, for the Kingdom of Heaven is near.[a] The prophet Isaiah was speaking about John when he said,

“He is a voice shouting in the wilderness,
‘Prepare the way for the Lord’s coming!
    Clear the road for him!’”[b]

John’s clothes were woven from coarse camel hair, and he wore a leather belt around his waist. For food he ate locusts and wild honey. People from Jerusalem and from all of Judea and all over the Jordan Valley went out to see and hear John. And when they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River.

But when he saw many Pharisees and Sadducees coming to watch him baptize,[c] he denounced them. “You brood of snakes!” he exclaimed. “Who warned you to flee the coming wrath? Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Don’t just say to each other, ‘We’re safe, for we are descendants of Abraham.’ That means nothing, for I tell you, God can create children of Abraham from these very stones. 10 Even now the ax of God’s judgment is poised, ready to sever the roots of the trees. Yes, every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire.

11 “I baptize with[d] water those who repent of their sins and turn to God. But someone is coming soon who is greater than I am—so much greater that I’m not worthy even to be his slave and carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.[e] 12 He is ready to separate the chaff from the wheat with his winnowing fork. Then he will clean up the threshing area, gathering the wheat into his barn but burning the chaff with never-ending fire.”

The Baptism of Jesus

13 Then Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. 14 But John tried to talk him out of it. “I am the one who needs to be baptized by you,” he said, “so why are you coming to me?”

15 But Jesus said, “It should be done, for we must carry out all that God requires.[f] So John agreed to baptize him.

16 After his baptism, as Jesus came up out of the water, the heavens were opened[g] and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him. 17 And a voice from heaven said, “This is my dearly loved Son, who brings me great joy.”

Notas al pie

  1. 3:2 Or has come, or is coming soon.
  2. 3:3 Isa 40:3 (Greek version).
  3. 3:7 Or coming to be baptized.
  4. 3:11a Or in.
  5. 3:11b Or in the Holy Spirit and in fire.
  6. 3:15 Or for we must fulfill all righteousness.
  7. 3:16 Some manuscripts read opened to him.