Knijga O Kristu

1 Ivanova 5:1-21

Vjera u Božjeg Sina

1Tko vjeruje da Isus jest Krist, rođen je od Boga. A tko voli Oca, voli i njegovu djecu. 2Volimo li Božju djecu, znat ćemo po tomu volimo li Boga i vršimo li njegove zapovijedi. 3Jer voljeti Boga znači držati njegove zapovijedi, a to zaista nije teško. 4Tko je rođen od Boga pobjeđuje ovaj zao svijet vjerom u Krista. 5Jer tko će pobijediti svijet ako ne oni koji vjeruju da je Isus Krist Božji Sin?

6On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina. 7Tako troje svjedoči: 8Duh, voda i krv, i to se troje slaže. 9Vjerujemo li ljudskom svjedočanstvu, kako ne bismo vjerovali Božjemu. A Bog svjedoči da je Isus njegov Sin. 10Tko vjeruje u Božjega Sina, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, naziva Boga lašcem jer ne vjeruje u Božje svjedočanstvo o njegovu Sinu.

11Evo tog svjedočanstva: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu. 12Tko ima Božjeg Sina, ima život; tko nema Božjeg Sina, nema ni života.

Zaključak

13Napisah ovo vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život. 14Pouzdajemo se u njega da uslišava što god ga zamolimo u skladu s njegovom voljom. 15A kad znamo da nas u svemu uslišava, znamo i da već imamo ono što smo ga molili.

16Vidi li tko brata da čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji i smrtonosan grijeh; za nj ne kažem da molite. 17Svaka je nepravda grijeh, ali ima grijeha koji nisu smrtonosni.

18Znamo da nitko tko je rođen od Boga ne živi u grijehu jer Božji Sin takve sigurno čuva i Zli ih ne može dohvatiti. 19Znamo da smo mi Božja djeca, a da je sav svijet u vlasti Zloga. 20Znamo i to da je Krist, Božji Sin, došao i dao nam razum da bismo mogli spoznati Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i Život vječni.

21Čuvajte se, djeco moja, idola i svega drugoga što bi u vašim srcima moglo zauzeti Božje mjesto!

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 5:1-21

Credința în Fiul lui Dumnezeu

1Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu și oricine Îl iubește pe Cel Ce a născut îl iubește și pe cel născut din El. 2Prin aceasta știm că‑i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. 3Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui. Iar poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este ceea ce aduce victoria, aceasta este ceea ce învinge lumea: credința noastră. 5Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?!

6Acesta este Cel Ce a venit prin apă și sânge: Isus Cristos. Nu doar în apă, ci în apă și în sânge. Și Duhul este Cel Ce mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt cei ce mărturisesc: 8Duhul7-8 Unele mss târzii conțin: Căci trei sunt cei ce mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. 8 Și trei sunt cei ce mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Este important de menționat că această variantă textuală este întâlnită doar în nouă mss târzii (sec. X–XVIII d.Cr.), patru dintre ele incluzând‑o în notițele marginale, nu în textul principal., apa și sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. 9Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care El a făcut‑o cu privire la Fiul Său. 10Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia în el. Cel ce nu‑L crede pe Dumnezeu, L‑a făcut mincinos, pentru că n‑a crezut în mărturia pe care a făcut‑o Dumnezeu cu privire la Fiul Său. 11Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său. 12Cel care Îl are pe Fiul, are viața; cel care nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

Epilog

13V‑am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. 14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El: dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 15Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice Îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le‑am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, și Dumnezeu îi va da aceluia viață – vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există păcat care duce la moarte; nu cu privire la acela spun să se roage. 17Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte17 Aici Ioan este consecvent cu învățătura din evanghelii referitoare la păcatul de neiertat, echivalat de unii exegeți cu împietrirea în necredință. Deși topica pare incomodă, s‑a încercat păstrarea elementelor din frază pentru a reda faptul că Ioan nu interzice rugăciunea pentru cel împietrit, iar sensul frazei ne dă de înțeles că nici nu o recomandă în mod special..

18Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat, ci Acela Care este născut din Dumnezeu îl păzește18 Sensul propoziției în greacă este nesigur. Sau ci pe acela care este născut din Dumnezeu, El îl păzește., iar cel rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău. 20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‑a dat pricepere ca să‑L cunoaștem pe Cel Adevărat. Și noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. 21Copilașilor, feriți‑vă de idoli!