Knijga O Kristu

1 Ivanova 2:1-29

1Ovo vam pišem, dječice moja, da biste se klonili grijeha. Zgriješi li tko ipak, ima kod Boga zagovornika, Isusa Krista, koji je savršeno pravedan. 2On je žrtva pomirnica za grijehe, i to ne samo za naše već i za grijehe cijelog svijeta. 3A da ga poznajemo, znat ćemo po tome što držimo njegove zapovijedi. 4Kaže li tko da ga poznaje, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je i u njemu nema istine. 5Ali oni koji su poslušni Božjoj riječi, zaista ljube Boga. Po tomu ćemo znati živimo li u njemu. 6Tko kaže da živi u njemu, mora živjeti kao što je živio Krist.

Nova zapovijed

7Dragi moji, ne pišem vam neku novu zapovijed, već staru zapovijed koju ste imali od početka. Ta zapovijed—da volite jedni druge—riječ je koju ste čuli. 8A opet, ta zapovijed koju vam pišem jest i nova. Ona se obistinjuje u Kristu i u vama, jer tama nestaje, a istinito svjetlo već svijetli.

9Tko god kaže da živi u Kristovu svjetlu, a mrzi svojega brata, još je u tami. 10A tko voli svojeg brata, živi u svjetlu i nikoga neće sablazniti. 11Tko mrzi brata, luta u duhovnoj tami i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.

12Ovo vam pišem, dječice moja,

jer su vam grijesi oprošteni po Isusovu imenu.

13Vama starijima pišem

jer ste upoznali Krista, koji jest od početka.

Mladići, vama pišem

jer ste pobijedili Zloga.

14Napisao sam vama, djeco,

jer ste upoznali Oca.

Napisao sam vama, stariji,

jer ste upoznali Krista,

onoga koji jest od početka.

Napisah vama, mladići,

jer ste jaki, jer je Božja riječ u vama

i jer ste pobijedili Zloga.

15Ne ljubite ovaj svijet ni ono što je u njemu. U onomu koji ljubi svijet nema Očeve ljubavi. 16Jer svijet pruža samo požudu tijela, požudu za onim što oko vidi i oholost života. To ne dolazi od Oca, već od ovoga zlog svijeta. 17Ovaj svijet prolazi sa svojom požudom, a tko vrši Božju volju, ostaje zauvijek.

18Djeco draga, došao je posljednji trenutak ovoga svijeta. Čuli ste da dolazi Antikrist. Već su se pojavili mnogi takvi ljudi. Po tome znamo da je posljednji čas. 19Ti su ljudi napustili naše crkve jer nam nikada nisu ni pripadali—da jesu, ostali bi s nama. Ovako se pokazalo da nam ne pripadaju. 20Ali vi niste takvi jer je na vas sišao Sveti Duh i svi ste upoznali Istinu.2:20 U grčkome: A vi imate pomazanje od Svetoga i svi imate znanje. 21Zato vam ne pišem kao ljudima koji tek trebaju upoznati Istinu, nego kao onima koji umiju razlikovati istinito od lažnoga. 22A tko je lažac ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Tko niječe Oca i Sina, antikrist je. 23Tko god niječe Sina, nema ni Oca. Ali svatko tko priznaje Sina, ima također i Oca.

24A vi ostanite vjerni onomu čemu ste poučeni od početka. Bude li tako, živjet ćete u zajedništvu sa Sinom i s Ocem. 25A u tom zajedništvu uživamo ono što nam je osobno obećao: vječni život.

26Ovo vam pišem zbog ljudi koji vas pokušavaju zavesti. 27Ali vi ste primili Svetoga Duha2:27 U grčkome: pomazanje. i on živi u vama, pa vas nitko ne treba učiti što je istina. Jer Duh vas poučava svemu, i to istini, a ne laži. Zato nastavite onako kako vas je naučio; živite i dalje u Kristu.

28A sada, draga djeco, nastavite živjeti u zajedništvu s Kristom tako da, kada se on vrati, budete puni pouzdanja i da se ne postidite. 29Kako znamo da je Bog pravedan, znamo i da su svi oni koji čine pravdu od Boga rođeni.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 2:1-29

1Ñuca cʼuyashca huahuacuna, cancuna ima millaita ama rurachun nishpami, caicunataca quillcani. Maijan ima millaita rurashca cajpipish, ñucanchijmanta Yayahuan Rimajta charinchijmari. Paica, cashcata ruraj Jesucristomi. 2Paica, ñucanchij juchacunamanta huañushpa, tucui ñucanchij juchacunata anchuchijmari. Mana ñucanchij juchacunallamantachu huañurca, ashtahuanpish tucui cai pachapi causajcunapaj juchacunamantapishmi huañurca.

3Dios mandashcacunata caźuj cashpami, Paita rijsij cashcataca ñucanchijllataj yachai tucunchij. 4Maijanpish: «Ñucaca, Diosta rijsinimi» nishpapish, Pai mandashcacunata mana pajtachishpaca, llullallami. Cashcatataj yachachishcataca, manaraj entendishcachu. 5Ashtahuanpish Dios imalla nishcata rurajmari, Taita Diosta cʼuyashcatatajca ricuchin. Chashna cashpami ñucanchijca, Paihuan shujlla cashcataca yachanchij. 6Maijanpish ‘Dios-huanmi cani’ nijca, Jesucristo causashca shinallatajmari causana.

7Huauquicuna, panicuna, mana ima shujtaj manaraj mandashca mushujtachu cancunamanca quillcani. Callarimanta cancuna yachashca, ñaupa mandashcallatatajmi quillcani. Chai ñaupa mandashcataca, ñamari callarimanta uyashcanguichij. 8Shina cajpipish, mushujta mandacuj shinamari quillcani. Caitaca, Jesucristo rurashca shinallataj, cancunapish ruranatajmi canguichij. Ñamari amsaca chingarimucun, cunanca achijyachij luztajmari ña achijyachicun.

9Maijanpish, ‘Achijyachij luzpimi causani’ nishpapish, paipaj huauquita pʼiñajca, amsapirajmi causacun. 10Paipaj huauquita cʼuyajca, achij luzpimi causacun. Paitaca, ña mana ima ñitcachi tucungachu. 11Ashtahuanpish paipaj huauquita pʼiñajca amsapimi, amsallapitajmi causacun. Chai amsallataj ñahui mana ricujta shina rurajpimi, maiman ricushcatapish mana yachan.

12Cʼuyashca huahuacuna,

Diosca cancunapaj juchacunataca, Jesucristomantami perdonashca.

Chashna cajpimi, cancunaman caita quillcani.

13Yayacuna, ima manaraj tiyajpi ña Tiyajta yachaj

chayashcamantami, cancunaman quillcani.

Qʼuipalla huiñaicuna, cancunaca diablota mishashcanguichijmari.

Chaimantami cancunamanpish quillcani.

Huahuacuna, cancunapish Yaya Diosta rijsinguichijmi,

cancunamanpish quillcanimi.

14Yayacuna, cancunaca ima manaraj tiyajpi,

ñaupamanta ña tiyajta rijsinguichijmi.

Chaimantami cancunaman quillcani.

Qʼuipalla huiñaicuna, cancunamanca sinchi crijcuna cajpi,

Diospaj Shimitapish shungupi huaquichijcuna cajpi,

diablotapish mishajcuna cajpimi cancunamanca quillcani.

Cai pachataca ama cʼuyaichijchu

15Cancunaca cai pachatapish, cai pachapi imalla tiyajcunatapish ama cʼuyaichijchu. Cai pachata cʼuyajca, Yaya Diostaca mana cʼuyanchu. 16Cai pachapi tiyaj millai munaicunapish, ñahuihuan ricushpa munana mana allicunapish, charishcacunahuan jatun tucunapish mana Diosmanta shamunchu, cai pachallamantatajmi shamun. 17Cai pachaca tucui millai munaicunandij chingaringallami. Ashtahuanpish Taita Dios munashcata rurajca, huiñaita causacungallami.

Cristo tucujcunamanta huaquichiringuichij

18Cʼuyashca huahuacuna, ñamari tucuri punllacuna chayamushca. ‘Cristota pʼiñashpa, Cristo tucushpa shamuj tiyangami’ nishcata uyarcanguichijmi. Cancuna uyashca shinallataj ñamari Cristota pʼiñajcunaca achcacuna tiyan. Chaita ricushpami chai tucuri punllacuna ña chayamushcataca yachanchij. 19Paicunaca ñucanchijpurallamantatajmi llujshirca. Ñucanchijpurapi cashca cashpapish manapish ñucanchijpurachu cashca. Ñucanchijpura cashca cashpaca, ñucanchijllahuantajmi saquirinman carca. Mana tucuicuna ñucanchijpura cashcata yachachunmi chashna tucushca.

20Ashtahuanpish cancunaca Jucha illaj Dios cushca Espirituta charishcamantami, tucuita yachanguichij. 21Cashcatataj yachachishca cai shimicunata mana yachajpi, yachachun nishpaca mana quillcanichu. Ashtahuanpish cashcatataj yachanataca cancunallataj yachanguichijmi. Chaimantami cancunamanca quillcani. Cashcatataj yachachishca shimicunamantaca ima llulla mana llujshinchu. 22¿Pitaj llulla? “Jesusca, mana Quishpichij Cristochu” nijmi llulla. Chashna nijca, Cristota pʼiñajmi. Yayatapish, Churitapish ‘Mana tiyanchu’ nijmi Cristota pʼiñajca. 23‘Jesusca mana Diospaj Churichu’ nijcunaca, mana Yaya Diospajchu. ‘Jesusca Diospaj Churimi’ nijca, Taita Diospajmi.

24Cancunaca, callarimanta uyashcata shungupi alli huaquichichij. Callarimanta imalla uyashcata shungupi huaquichishca cashpaca Churihuanpish, Yayahuanpish shujllami canguichij. 25Jesucristoca huiñai causaitamari, ñucanchijmanca cusha nirca.

26Llullashpa cancunata crichisha nijcuna tiyajpimi caicunataca quillcani. 27Shina cajpipish, cancunaca Jesucristo cushca Espiritutami chasquircanguichij. Chaimanta mana pi shujtaj yachachijta charina tucunguichijchu. Cancunaman cushca Espiritumi cashcatataj tucuita yachachicun. Shina cajpica, Diospaj Espíritu yachachicushca shinallataj Jesucristohuan causaichijlla.

Diosmantaca amataj chʼicanyashunchijchu

28Cunanca cʼuyashca huahuacuna, Jesucristo ricurijpi mana manchashpa ñahui ñahui ricuringapaj paihuan shujlla caichijlla. Chashna cashpami Pai shamujpi Paipaj ñaupajpica, mana pingarishpa anchurina tucushun.

29Jesucristotaca cashcata ruraj cashcatami rijsinguichij. Shinallataj pipish cashcata ruraj cashpaca, Diospaj huahua cashpa chashna cashcata yachaichij.