Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 15

Isus poučava o unutrašnjoj čistoći

1Isusu pristupe neki farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema te ga upitaju:

'Zašto tvoji učenici krše stare židovske predaje? Ne drže se tradicije obrednoga pranja ruku prije jela.'[a]

On im odgovori: 'A zašto vi zbog svoje predaje kršite Božje zapovijedi?

Bog je rekao: "Poštuj oca i majku!' i "Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!'

Ali vi velite: "Kaže li tko ocu ili majci: pomoć koju biste od mene dobili darovat ću Bogu

nije im dužan iskazati poštovanje brinući se o njihovim potrebama. Tako kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje.

Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
    "Ovaj me narod štuje samo usnama,
    ali srce im je daleko od mene.
    Uzalud me štuju
    jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.''[b]

10 Dozove tada mnoštvo pa im reče: 'Slušajte i pokušajte razumjeti!

11 Ne onečišćuje čovjeka ono što na usta ulazi, nego ono što izlazi iz njih!'

12 Tada mu priđu učenici. 'Znaš li da su se farizeji sablaznili na to što si rekao?' upitaju.

13 'Svaka biljka koju nije posadio moj nebeski Otac iščupat će se skupa s korijenom.

14 Pustite ih! To su slijepi vođe slijepaca! A kad slijepac vodi slijepca, obojica završe u jarku.'

15 Petar ga zamoli: 'Protumači nam tu prispodobu!'

16 'Zar još ne razumijete?' reče Isus.

17 'Ne shvaćate li: sve što uđe na usta ode u trbuh i izbacuje se u zahod.

18 Ali zle riječi[c] izlaze iz srca i onečišćuju čovjeka.

19 Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, blud, krađe, klevete, laži i kletve.

20 To onečišćuje čovjeka! Neće čovjek biti nečist pred Bogom ako jede a da prije toga nije obavio obredno pranje ruku.'[d]

Vjera poganke

21 Isus zatim ode iz Galileje na sjever, u tirski i sidonski kraj.

22 Neka žena, Kanaanka, koja je ondje živjela, dođe k njemu i poviče: 'Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kćerka mi je teško opsjednuta!'

23 Ali Isus joj ne odgovori ni riječi. Nato dođu učenici i zamole ga: 'Reci joj da ode jer viče za nama!'

24 On reče: 'Poslan sam da pomognem židovima, izgubljenim ovcama Izraela, a ne drugim narodima.'[e]

25 Ali ona priđe, ničice mu se pokloni i reče: 'Gospodine, pomozi mi!'

26 'Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psima

27 'Nije, Gospodine

28 Velika je tvoja vjera, ženo!' reče joj Isus. 'Neka ti bude što želiš!' I njezina kćerka odmah ozdravi.

Isus iscjeljuje mnoge bolesnike

29 Isus ode odande do Galilejskog jezera, popne se na goru i sjedne.

30 K njemu nagrne silno mnoštvo vodeći sa sobom hrome, kljaste, slijepe, nijeme i druge bolesnike te mu ih polože do nogu. On ih sve iscijeli.

31 Zadivljeno time što nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju a slijepi vide, mnoštvo je slavilo Izraelova Boga.

Isus hrani četiri tisuće ljudi

32 Isus pozove učenike i reče im: 'žao mi je ljudi. Već su tri dana sa mnom, a nemaju što jesti. Neću ih otpustiti gladne jer će putem klonuti.'

33 Učenici odgovore: 'Odakle da u pustinji nabavimo dovoljno hrane za toliko mnoštvo?'

34 'Koliko hrane imate?' upita Isus.'Sedam kruhova i nekoliko ribica

35 Isus zapovjedi mnoštvu da posjeda na zemlju

36 te uzme sedam kruhova i ribe, zahvali Bogu, razlomi ih i dade učenicima. Oni ih razdijele mnoštvu.

37 Svi su se do sita najeli i još su ostacima napunili sedam košara!

38 A blagovalo je četiri tisuće muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima.

39 Isus otpusti narod, uđe u lađu i ode u magdanski kraj.

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 15:2 U grčkome: Ne peru ruke prije jela.
 2. Evanđelje po Mateju 15:9 Izaija 29:13.
 3. Evanđelje po Mateju 15:18 U grčkome: Ono što izlazi na usta.
 4. Evanđelje po Mateju 15:20 U grčkome: Jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.
 5. Evanđelje po Mateju 15:24 U grčkome: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 15

О внутренней чистоте

1Затем пришли к Исе из Иерусалима блюстители Закона и учители Таурата и сказали:

– Почему Твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой![a]

Иса ответил:

– А почему вы ради соблюдения своего обычая нарушаете повеление Аллаха?[b] Ведь Аллах сказал: «Почитай отца и мать»[c] и «Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти»[d]. Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «Отдаю Аллаху то, чем я мог бы тебе помочь», то ему уже не обязательно помогать отцу.[e] Тем самым вы ради своего обычая отменяете слово Аллаха. Лицемеры! Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас:

«Этот народ чтит Меня на словах,
    но сердца их далеки от Меня.
Они поклоняются Мне впустую,
    потому что их учение состоит из человеческих предписаний»[f].

10 Иса подозвал к Себе народ и сказал:

– Выслушайте и постарайтесь понять. 11 Не то, что входит в человека через рот, оскверняет его; оскверняет человека то, что исходит из его уст.

12 Позже ученики сказали Исе:

– Ты знаешь, что Твои слова обидели блюстителей Закона?

13 Иса ответил:

– Каждое растение, посаженное не Моим Отцом, Который на небесах, будет вырвано с корнем. 14 Оставьте их, они слепые поводыри слепых. А если слепой поведёт слепого, то оба упадут в яму.

15 Петир же попросил:

– Объясни нам эту притчу.

16 – Так и вы тоже до сих пор не понимаете? – сказал Иса. – 17 Неужели вы не понимаете, что всё, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон? 18 Но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это и оскверняет человека. 19 Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. 20 Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой.

Вера язычницы

21 Покинув это место, Иса отправился в окрестности Тира и Сидона. 22 Там к Нему с плачем подошла местная женщина-хананеянка и стала кричать:

– Повелитель, Сын Давуда, сжалься надо мной! Моя дочь одержима демоном и ужасно мучается!

23 Иса не отвечал ей ни слова. Тогда Его ученики стали просить:

– Отошли её, а то она идёт за нами и кричит.

24 Иса сказал женщине:

– Я послан только к народу Исраила, к заблудшим овцам.

25 Женщина подошла и поклонилась Ему:

– Повелитель, помоги мне!

26 Иса ответил:

– Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам[g].

27 – Да, Повелитель, – ответила женщина, – но ведь и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев.

28 Тогда Иса сказал ей:

– Женщина, у тебя великая вера! Пусть будет так, как ты хочешь.

И в тот же час её дочь исцелилась.

Народ восхваляет Аллаха за исцеления

29 Иса ушёл оттуда и пошёл вдоль Галилейского озера. В одном месте Он поднялся на склон горы и сел там. 30 К Нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные. Этих несчастных клали к ногам Исы, и Он исцелял их. 31 Люди удивлялись, когда видели немых говорящими, калек здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими, и славили Бога Исраила.

Насыщение более четырёх тысяч человек

32 Иса подозвал Своих учеников и сказал:

– Мне жаль этих людей, они со Мной вот уже три дня, и у них не осталось еды. Я не хочу отпускать их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге.

33 Ученики ответили:

– Где же мы возьмём здесь, в этой пустыне, столько хлеба, чтобы накормить всё это множество людей?

34 – Сколько у вас лепёшек? – спросил Иса.

– Семь лепёшек и несколько рыбок, – ответили они.

35 Иса велел людям возлечь на землю. 36 Затем Он взял семь лепёшек и рыбу и, поблагодарив за них Аллаха, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, – народу. 37 Все ели и насытились, и ещё набралось семь полных корзин остатков. 38 Всего ело четыре тысячи одних только мужчин, не считая женщин и детей.

39 Отпустив народ, Иса сел в лодку и отправился в окрестности Магадана[h].

Notas al pie

 1. 15:2 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.
 2. 15:3 Духовные учители иудеев разработали целую систему обрядового очищения, намного превосходящую по своим требованиям то, что Аллах предписал в Таурате. Эти установления передавались из поколения в поколение в устной форме.
 3. 15:4 Исх. 20:12; Втор. 5:16.
 4. 15:4 Исх. 21:17; Лев. 20:9.
 5. 15:5-6 Произнеся эти слова, человек, по мнению духовных учителей, освобождался от обязанности помогать своим нуждающимся родителям. И в данном случае никого не интересовало, будут ли эти средства потрачены на нужды храма или нет.
 6. 15:8-9 Ис. 29:13.
 7. 15:26 Букв.: «собачкам». Для иудеев собака считалась нечистым животным. Исраильтяне часто называли язычников собаками, но в данном случае Иса не желал кого-либо обидеть, Он просто приводит иллюстрацию из жизни.
 8. 15:39 Точное местоположение этого города в Палестине не известно. Многие толкователи считают, что это другое название города Магдалы, откуда была родом Марьям, одна из последовательниц Исы (см. 27:56).