Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 13

Prispodoba o sijaču

1Istoga dana Isus iziđe iz kuće i ode sjesti uz more.

K njemu nagrne silno mnoštvo, tako da je morao ući u lađicu. Sjeo je u nju, a mnoštvo je stajalo na obali.

Mnogo im je govorio u prispodobama:
    'Neki je ratar sijao sjeme.

Dok je sijao po polju, dio zrnja padne na stazu pa dođu ptice i pozobaju ga.

Dio sjemena padne na kamenito tlo gdje je zemlja plitka, pa odmah nikne.

Ali kad je granulo sunce, izgori i osuši se jer nije imalo duboka korijena.

Dio sjemena padne u trnje pa ono poraste i uguši ga.

Dio ga, napokon, padne na dobru zemlju i donese plod: jedno stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk.

Slušajte, kad već imate uši!'

10 Priđu mu učenici i upitaju: 'Zašto ljudima uvijek govoriš u prispodobama?'

11 On im odgovori: 'Zato što je vama dano da razumijete tajne nebeskoga kraljevstva, a drugima nije.

12 Ljudima koji žive po Božjoj mudrosti

13 U prispodobama im govorim zato što ljudi gledaju što radim, a zapravo ne vide; zato što slušaju što im govorim, a zapravo ne čuju i ne razumiju.

14 Tako se ispunja Izaijino proročanstvo:
    "Slušat ćete moje riječi,
    ali ih nećete razumjeti;
    gledat ćete moja djela,
    ali nećete dokučiti
    njihova značenja.
15     Jer srca su se ovoga naroda usalila,
    uši njihove ne čuju, a oči su zatvorili -
    tako njihove oči ne vide
    i njihove uši ne čuju,
    a srca im ne mogu razumjeti.
    Zato se ne mogu obratiti k meni
    da ih iscijelim.'[a]

16 Ali blago vašim očima zato što vide i blago vašim ušima zato što slušaju.

17 Zaista vam kažem, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti to što vi gledate, ali nisu vidjeli; željeli su čuti to što vi slušate, ali nisu čuli.

18 Da vam objasnim priču o sijaču.

19 Svakomu tko čuje riječ o kraljevstvu, a ne razumije ju, dođe Zli i otme mu ono što mu je u srcu posijano. To je sjeme zasijano pokraj puta.

20 Kamenito tlo oni su koju čuju Riječ i odmah ju radosno prihvate,

21 ali nemaju duboka korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, pokolebaju se vjeri.

22 U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju životne brige i zavodljivost bogatstva uguše u njima te ona ne donese roda.

23 Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ i razumije ju te ona donese rod - stostruko, šezdeseterostruko ili trideseterostruko veći od posijanoga.'

Priča o žitu i kukolju

24 Iznese im još jednu prispodobu: 'S nebeskim je kraljevstvom kao s čovjekom koji je na svoju njivu posijao dobro sjeme.

25 Ali dok su svi spavali, došao je njegov neprijatelj, posijao među žito kukolj i otišao.

26 Kad je usjev porastao i urodio klasom, pokazao se i kukolj.

27 Rataru dođu njegovi sluge i upitaju: 'Gospodaru, nisi li ti na svojoj njivi posijao dobro sjeme? Odakle kukolj?'

28 'Neprijatelj je to učinio,' odgovori on.
    'Hoćeš li da počupamo kukolj?' upitaju.

29 'Nemojte

30 Pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'

Prispodoba o gorušičinu sjemenu

31 Iznese im još jednu prispodobu: 'S kraljevstvom je nebeskim kao s gorušičinim sjemenom koje netko posije na svojoj njivi.

32 Ono je zaista najsitnije od svega sjemenja, ali izraste veće od svake druge biljke u vrtu, razvije se u stablo te se ptice nebeske dolaze gnijezditi u njegovim granama.'

Prispodoba o kvascu

33 Zatim im ispriča sljedeću prispodobu: 'Nebesko je kraljevstvo poput kvasca. žena ga umijesi u golemu količinu brašna,[b] a on ipak sve ukvasi.'

34 Isus je sve to govorio narodu u prispodobama. Zapravo im bez prispodoba ništa i nije govorio

35 da bi se ispunilo proročanstvo:
    'Progovorit ću u prispodobama; otkrit ću ono što je skriveno od postanka svijeta.'[c]

Isus objašnjava priču o žitu i kukolju

36 Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Učenici dođu k njemu i zamole ga: 'Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi.'

37 'Dobro

38 Njiva je svijet, a dobro sjeme su ljudi koji pripadaju Božjemu kraljevstvu.[d] Kukolj su ljudi koji pripadaju Zlome.[e]

39 Neprijatelj koji ga je posijao jest đavao; žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli.

40 Kao što se kukolj spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta.

41 Ja, Sin Čovječji, poslat ću svoje anđele da iz kraljevstva izdvoje sve koji mame na grijeh i sve koji čine zlo

42 te će ih oni baciti u ognjenu peć. Ondje će biti plač i škrgut zuba.

43 Tada će pravednici u kraljevstvu svojega Oca zasjati poput sunca. Slušajte, kad već imate uši!'

Prispodoba o skrivenome blagu

44 'S nebeskim je kraljevstvom kao s blagom skrivenim u polju. Kad ga pronađe, čovjek ga sakrije pa sav radostan ode prodati sve što ima da kupi to polje.'

Prispodoba o trgovcu biserima

45 'Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s trgovcem koji traga za lijepim biserima.

46 Kad pronađe dragocjeni biser, ode prodati sve što ima i kupi ga.'

Prispodoba o ribarskoj mreži

47 'Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s mrežom koja, bačena u more, zahvati svakovrsne ribe.

48 Kad se napuni, ribari ju izvuku pa sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a loše izbace.

49 Tako će biti i o svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednika

50 i baciti ih u ognjenu peć gdje će biti plač i škrgut zuba.

51 Jeste li razumjeli?' upita ih.
    'Jesmo

52 On nato reče: 'Zato je svaki pismoznanac koji postane učenikom nebeskoga kraljevstva poput domaćina koji iz svoje riznice iznosi i novo i staro.'

Isusa ne prihvaćaju u Nazaretu

53 Pošto je ispričao sve te prispodobe, Isus ode odande.

54 Otišao je u svoj zavičaj te je u tamošnjoj sinagogi tako poučavao da su ljudi zadivljeni pitali:

55 'Odakle ovomu ta mudrost i sila da čini takva čudesa? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, Josip, Šimun i Juda?

56 Nisu li mu i sve sestre ovdje među nama? Odakle mu onda sve to?

57 I sablaznili su se zbog njega.Tada im Isus reče: 'Proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju i u njegovu domu.'

58 Zbog njihove nevjere ondje nije učinio mnogo čudesa.

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 13:15 Izaija 6:9-10.
 2. Evanđelje po Mateju 13:33 U grčkome: tri mjere (otprilike 20 kilograma).
 3. Evanđelje po Mateju 13:35 Psalam 78:2.
 4. Evanđelje po Mateju 13:38 U grčkome: sinovi kraljevstva.
 5. Evanđelje po Mateju 13:38 U grčkome: sinovi Zloga.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 13

Притча о сеятеле и семенах

1В тот же день Иса, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг Него собрались большие толпы, так что Он вынужден был сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. И Он о многом говорил им в притчах.

– Сеятель вышел сеять, – говорил Иса. – Когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой.[a] Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожай, одни во сто, другие в шестьдесят, третьи в тридцать раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит!

Объяснение притчи о сеятеле и семенах

10 Тогда ученики подошли и спросили Ису:

– Почему Ты говоришь с людьми притчами?

11 Иса ответил:

– Вам дано знать тайны Царства Аллаха, а им не дано. 12 Потому что у кого есть, тому будет дано ещё, и у него будет в изобилии; а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. 13 Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. 14 В них исполняется пророчество Исаии:

«Вы будете слушать, но не поймёте,
    будете смотреть, но не увидите.
15 Сердце этого народа огрубело,
    ушами с трудом слышат,
    и глаза свои они закрыли,
чтобы не увидеть глазами,
    не услышать ушами,
    не понять сердцем
и не обратиться, чтобы Я исцелил их»[b].

16 А ваши глаза благословенны, потому что они видят, и ваши уши – потому что они слышат. 17 Говорю вам истину: много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели, желали услышать то, что вы слышите, но не услышали.

18 Так послушайте, что значит притча о сеятеле. 19 К каждому, кто слышит весть о Царстве и не понимает её, приходит Иблис и крадёт то, что было посеяно в сердце. Это – семя, упавшее у дороги. 20 Семя, упавшее на каменистую почву, – это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его, 21 но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. 22 Семя, посеянное среди терновника, – это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и соблазны богатства заглушают слово, и семя остаётся бесплодным. 23 Семя же, посеянное в хорошую почву, – это о человеке, который слышит слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто во сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать раз больше посеянного.

Притча о пшенице и сорняках

24 Рассказал им Иса и другую притчу:

– Царство Аллаха можно сравнить с человеком, засеявшим своё поле хорошими семенами. 25 И вот, когда все спали, пришёл его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушёл. 26 Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. 27 Рабы пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» 28 «Это сделал враг», – ответил хозяин. Тогда рабы спрашивают: «Может нам пойти и выполоть их?» 29 «Нет, – ответил хозяин, – когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. 30 Пусть и то, и другое растёт до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в моё хранилище».

Притча о горчичном зерне

31 Рассказал Он им и ещё одну притчу:

– Царство Аллаха можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. 32 Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево, так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнёзда в его ветвях.[c]

Притча о закваске

33 И ещё одну притчу рассказал им Иса:

– Царство Аллаха как закваска, которую женщина смешала с большим количеством[d] муки, чтобы вскисло всё тесто.

34 Всё это Иса говорил народу в притчах и ничего не объяснял без притч, 35 чтобы исполнилось сказанное через пророка:

«Я буду говорить притчами,
    расскажу то, что было скрыто от создания мира»[e].

Объяснение притчи о пшенице и сорняках

36 Потом Иса отпустил народ и вошёл в дом. Его ученики подошли к Нему и попросили:

– Объясни нам притчу о сорняках в поле.

37 Иса в ответ сказал:

– Сеющий хорошие семена – это Ниспосланный как Человек. 38 Поле – это мир, а хорошие семена – это те, кто принадлежит Царству. Сорняки – это те, кто принадлежит Иблису. 39 Враг, посеявший их, – это Иблис. Жатва – это конец мира, и жнецы – это ангелы. 40 Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. 41 Ниспосланный как Человек пошлёт Своих ангелов, и они удалят из Его Царства всё, что ведёт ко греху, и всех, делающих злое. 42 Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. 43 А праведники тогда будут сиять, как солнце, в Царстве их Отца. У кого есть уши, пусть слышит!

Притча о спрятанном сокровище

44 – Царство Аллаха можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда человек находит тот клад, он прячет его и, радостный, идёт и продаёт всё, что имеет, для того, чтобы купить это поле.

Притча о драгоценной жемчужине

45 – Ещё Царство Аллаха подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. 46 Найдя драгоценную жемчужину, он продаёт всё, что имеет, ради того, чтобы купить её одну.

Притча о рыболовной сети

47 – Ещё Царство Аллаха подобно сети, опущенной в озеро, в которую попало много разной рыбы. 48 Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили её на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. 49 Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных 50 и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов.

51 – Вы поняли всё это? – спросил Иса.

– Да, – ответили ученики.

52 Тогда Иса сказал им:

– Так вот, каждый учитель Таурата, усвоивший весть о Царстве Аллаха, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое.

Отвержение Исы Масиха в Его родном городе

53 Когда Иса закончил рассказывать эти притчи, Он ушёл оттуда 54 и, придя в Свой родной город, начал учить людей в молитвенном доме иудеев, так что они удивлялись:

– Откуда у Этого Человека такая мудрость и такая сила? 55 Разве Он не сын плотника? Не Марьям ли зовут Его мать, и разве Он не брат Якуба, Иосии[f], Шимона и Иуды? 56 Разве не среди нас живут все Его сёстры? Откуда же у Него всё это? – 57 И они отвергли Его.

Иса же сказал им:

– Пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме.

58 И Он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей.

Notas al pie

 1. 13:5 Тонкий слой земли, лежащий на каменной породе, быстрее прогревается, что способствует быстрому росту растений.
 2. 13:14-15 Ис. 6:9-10.
 3. 13:32 Ср. Дан. 4:7-9.
 4. 13:33 Букв.: «три саты». Это, вероятно, около 36 л (23 кг муки).
 5. 13:35 Заб. 77:2.
 6. 13:55 Или: «Юсуфа». Иосия – вариант имени Юсуф.