Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 1

1Masomphenya wonena za Yuda ndi Yerusalemu, amene Yesaya mwana wa Amozi, anaona pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a Yuda.

Anthu Owukira

Tamverani, miyamba inu! Tchera khutu, iwe dziko lapansi!
    Pakuti Yehova wanena kuti,
“Ndinabala ana ndi kuwalera,
    koma anawo andiwukira Ine.
Ngʼombe imadziwa mwini wake,
    bulu amadziwa kumene kuli gome la mbuye wake,
koma Israeli sadziwa,
    anthu anga samvetsa konse.”

Haa, mtundu wochimwa,
    anthu olemedwa ndi machimo,
obadwa kwa anthu ochita zoyipa,
    ana odzipereka ku zoyipa!
Iwo asiya Yehova;
    anyoza Woyerayo wa Israeli
    ndipo afulatira Iyeyo.

Chifukwa chiyani mukufuna kuti muzingolangidwabe?
    Chifukwa chiyani mukupitirira kukhala mʼmoyo wowukira?
Mutu wanu wonse uli ndi mabala,
    mtima wanu wonse wafowokeratu.
Kuchokera ku phazi mpaka ku mutu
    palibe pabwino,
paliponse pali mikwingwirima ndi zilonda,
    mabala ali magazi chuchuchu,
mabala ake ngosatsuka, ngosamanga
    ndiponso ngosapaka mafuta ofewetsa.

Dziko lanu lasanduka bwinja,
    mizinda yanu yatenthedwa ndi moto;
minda yanu ikukololedwa ndi alendo
    inu muli pomwepo,
    dziko lanu lasanduka bwinja monga ngati lagonjetsedwa ndi alendo.
Mwana wamkazi wa Ziyoni watsala yekha
    ngati nsanja mʼmunda wampesa,
ngati chisimba mʼmunda wa minkhaka,
    ngati mzinda wozingidwa ndi nkhondo.
Yehova Wamphamvuzonse akanapanda
    kutisiyira opulumuka,
tikanawonongeka ngati Sodomu,
    tikanakhala ngati anthu a ku Gomora.

10 Imvani mawu a Yehova,
    inu olamulira Sodomu;
mverani lamulo la Mulungu wathu,
    inu anthu a ku Gomora!
11 Yehova akuti, “Kodi ndili nazo chiyani
    nsembe zanu zochuluka?”
“Zandikola nsembe zanu zopsereza
    za nkhosa zazimuna ndiponso mafuta a nyama zonenepa;
sindikusangalatsidwanso
    ndi magazi angʼombe zamphongo ndi a ana ankhosa ndi ambuzi zazimuna.
12 Ndani anakulamulirani kuti
    mubwere nazo pamaso panga?
    Ndani anakuwuzani kuti muzipondaponda mʼmabwalo a nyumba yanga?
13 Siyani kubweretsa nsembe zachabechabezo!
    Nsembe zanu zofukiza zimandinyansa Ine.
Sindingapirire misonkhano yanu yoyipa,
    kapenanso zikondwerero za Mwezi Watsopano ndi Masabata.
14 Zikondwerero zanu za Mwezi Watsopano ndi masiku anu opatulika
    ndimadana nazo.
Zasanduka katundu wondilemera;
    ndatopa kuzinyamula.
15 Mukamatambasula manja anu popemphera,
    Ine sindidzakuyangʼanani;
ngakhale muchulukitse mapemphero anu,
    sindidzakumverani.
Manja anu ndi odzaza ndi magazi;
16     sambani, dziyeretseni.
Chotsani pamaso panu
    ntchito zanu zoyipa!
Lekani kuchita zoyipa,
17     phunzirani kuchita zabwino!
Funafunani chilungamo,
    thandizani oponderezedwa.
Tetezani ana amasiye,
    muwayimirire akazi amasiye pa milandu yawo.”

18 Yehova akuti,
    “Tiyeni tsono tikambe mlandu wanu.
Ngakhale machimo anu ali ofiira,
    adzayera ngati thonje.
Ngakhale ali ofiira ngati kapezi,
    adzayera ngati ubweya wankhosa.
19 Ngati muli okonzeka kundimvera
    mudzadya zinthu zabwino za mʼdziko;
20 koma mukakana ndi kuwukira
    mudzaphedwa ndi lupanga.”
            Pakuti Yehova wayankhula.

21 Taonani momwe mzinda wokhulupirika
    wasandukira wadama!
Mzinda umene kale unali wodzaza ndi chiweruzo cholungama;
    mu mzindamo munali chilungamo,
    koma tsopano muli anthu opha anzawo!
22 Siliva wako wasanduka wachabechabe,
    vinyo wako wabwino wasungunulidwa ndi madzi.
23 Atsogoleri ako ndi owukira,
    anthu ogwirizana ndi mbala;
onse amakonda ziphuphu
    ndipo amathamangira mphatso.
Iwo sateteza ana amasiye;
    ndipo samvera madandawulo a akazi amasiye.
24 Nʼchifukwa chake Ambuye Yehova Wamphamvu,
    Wamphamvuyo wa Israeli, akunena kuti,
“Haa, odana nane ndidzawatha,
    ndipo ndidzawabwezera ndekha adani anga.
25 Ndidzatambasula dzanja langa kuti ndilimbane nawe;
    ndidzasungunula machimo ako nʼkuwachotsa,
    monga mmene amachotsera dzimbiri ndi mankhwala.
26 Ndidzabwezeretsa oweruza ako ngati masiku amakedzana,
    aphungu ako ndidzawabwezeretsa ngati poyamba paja.
Kenaka iweyo udzatchedwa
    mzinda wolungama,
    mzinda wokhulupirika.”

27 Ziyoni adzawomboledwa mwa chiweruzo cholungama,
    anthu ake olapadi adzapulumutsidwa mwachilungamo.
28 Koma owukira ndi ochimwa adzawawonongera pamodzi,
    ndipo amene asiya Yehova adzatheratu.

29 “Mudzachita nayo manyazi mitengo ya thundu
    imene inkakusangalatsani;
mudzagwetsa nkhope chifukwa cha minda
    imene munayipatula.
30 Mudzakhala ngati mtengo wa thundu umene masamba ake akufota,
    mudzakhala ngati munda wopanda madzi.
31 Munthu wamphamvu adzasanduka ngati udzu wowuma,
    ndipo ntchito zake zidzakhala ngati mbaliwali;
motero zonse zidzayakira limodzi,
    popanda woti azimitse motowo.”

New Living Translation

Isaiah 1

1These are the visions that Isaiah son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. He saw these visions during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah.[a]

A Message for Rebellious Judah

Listen, O heavens! Pay attention, earth!
    This is what the Lord says:
“The children I raised and cared for
    have rebelled against me.
Even an ox knows its owner,
    and a donkey recognizes its master’s care—
but Israel doesn’t know its master.
    My people don’t recognize my care for them.”
Oh, what a sinful nation they are—
    loaded down with a burden of guilt.
They are evil people,
    corrupt children who have rejected the Lord.
They have despised the Holy One of Israel
    and turned their backs on him.

Why do you continue to invite punishment?
    Must you rebel forever?
Your head is injured,
    and your heart is sick.
You are battered from head to foot—
    covered with bruises, welts, and infected wounds—
    without any soothing ointments or bandages.
Your country lies in ruins,
    and your towns are burned.
Foreigners plunder your fields before your eyes
    and destroy everything they see.
Beautiful Jerusalem[b] stands abandoned
    like a watchman’s shelter in a vineyard,
like a lean-to in a cucumber field after the harvest,
    like a helpless city under siege.
If the Lord of Heaven’s Armies
    had not spared a few of us,[c]
we would have been wiped out like Sodom,
    destroyed like Gomorrah.

10 Listen to the Lord, you leaders of “Sodom.”
    Listen to the law of our God, people of “Gomorrah.”
11 “What makes you think I want all your sacrifices?”
    says the Lord.
“I am sick of your burnt offerings of rams
    and the fat of fattened cattle.
I get no pleasure from the blood
    of bulls and lambs and goats.
12 When you come to worship me,
    who asked you to parade through my courts with all your ceremony?
13 Stop bringing me your meaningless gifts;
    the incense of your offerings disgusts me!
As for your celebrations of the new moon and the Sabbath
    and your special days for fasting—
they are all sinful and false.
    I want no more of your pious meetings.
14 I hate your new moon celebrations and your annual festivals.
    They are a burden to me. I cannot stand them!
15 When you lift up your hands in prayer, I will not look.
    Though you offer many prayers, I will not listen,
    for your hands are covered with the blood of innocent victims.
16 Wash yourselves and be clean!
    Get your sins out of my sight.
    Give up your evil ways.
17 Learn to do good.
    Seek justice.
Help the oppressed.
    Defend the cause of orphans.
    Fight for the rights of widows.

18 “Come now, let’s settle this,”
    says the Lord.
“Though your sins are like scarlet,
    I will make them as white as snow.
Though they are red like crimson,
    I will make them as white as wool.
19 If you will only obey me,
    you will have plenty to eat.
20 But if you turn away and refuse to listen,
    you will be devoured by the sword of your enemies.
    I, the Lord, have spoken!”

Unfaithful Jerusalem

21 See how Jerusalem, once so faithful,
    has become a prostitute.
Once the home of justice and righteousness,
    she is now filled with murderers.
22 Once like pure silver,
    you have become like worthless slag.
Once so pure,
    you are now like watered-down wine.
23 Your leaders are rebels,
    the companions of thieves.
All of them love bribes
    and demand payoffs,
but they refuse to defend the cause of orphans
    or fight for the rights of widows.

24 Therefore, the Lord, the Lord of Heaven’s Armies,
    the Mighty One of Israel, says,
“I will take revenge on my enemies
    and pay back my foes!
25 I will raise my fist against you.
    I will melt you down and skim off your slag.
    I will remove all your impurities.
26 Then I will give you good judges again
    and wise counselors like you used to have.
Then Jerusalem will again be called the Home of Justice
    and the Faithful City.”

27 Zion will be restored by justice;
    those who repent will be revived by righteousness.
28 But rebels and sinners will be completely destroyed,
    and those who desert the Lord will be consumed.

29 You will be ashamed of your idol worship
    in groves of sacred oaks.
You will blush because you worshiped
    in gardens dedicated to idols.
30 You will be like a great tree with withered leaves,
    like a garden without water.
31 The strongest among you will disappear like straw;
    their evil deeds will be the spark that sets it on fire.
They and their evil works will burn up together,
    and no one will be able to put out the fire.

Notas al pie

  1. 1:1 These kings reigned from 792 to 686 B.c.
  2. 1:8 Hebrew The daughter of Zion.
  3. 1:9 Greek version reads a few of our children. Compare Rom 9:29.