Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

Undipsompsone ndi milomo yako
    chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.
Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;
    dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.
    Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!
Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!
    Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,
    tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,
    inu akazi a ku Yerusalemu,
    ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,
    ngati makatani a tenti ya Solomoni.
Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,
    ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.
Alongo anga anandikwiyira
    ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;
    munda wangawanga sindinawusamalire.
Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako
    ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.
Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere
    pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,
    ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa
ndipo udyetse ana ambuzi
    pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

Iwe bwenzi langa,
    uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.
10 Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,
    khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.
11 Tidzakupangira ndolo zagolide
    zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12 Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,
    mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.
13 Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,
    kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.
14 Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,
    ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15 Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,
    maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16 Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!
    Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17 Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,
    phaso lake ndi la mtengo wa payini.

Nouă Traducere În Limba Română

Cântarea Cântărilor 1

1Cântarea Cântărilor compusă de Solomon.

Sulamita

Să mă sărute cu sărutările gurii lui!
    Căci iubirea ta este mai plăcută decât vinul.
Mirosul parfumurilor tale este unul plăcut,
    iar numele tău este asemenea parfumului care se revarsă.
        De aceea te iubesc pe tine fetele.

Trage-mă după tine! Să fugim împreună!
    Fie ca regele să mă ducă[a] în odăile lui.

Corul

Ne vom bucura şi ne vom desfăta cu tine[b]
    şi îţi vom elogia dezmierdările mai mult ca vinul,
        căci meriţi să fii iubit.

Sulamita

Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului,
    asemenea corturilor din Chedar,
        asemenea draperiilor din Salma[c].
Nu vă miraţi că sunt neagră,
    fiindcă m-a ars soarele.
Fiii mamei mele s-au purtat rău cu mine
    şi m-au pus să păzesc viile;
        însă via mea nu am păzit-o.

Dezvăluie-mi, iubitul inimii mele, unde îţi duci turma la păscut
    şi unde o odihneşti la amiază?
Pentru ce să te caut ca una care este acoperită[d]
    pe la turmele prietenilor tăi?

Corul

Dacă nu ştii, tu, cea mai frumoasă dintre femei,
    atunci mergi pe urmele lăsate de turmă
şi paşte-ţi iezii
    lângă corturile păstorilor!

Iubitul

Iubita mea, eu te asemăn cu o iapă
    înhămată la unul dintre carele lui Faraon.
10 Cât de frumoşi îţi sunt obrajii, înconjuraţi de podoabe,
    şi gâtul tău cu şiraguri de mărgăritare[e]!
11 Îţi vom face podoabe de aur,
    stropite cu argint.

Sulamita

12 În timp ce regele stătea la masă,
    nardul meu îşi revărsa parfumul.
13 Iubitul meu îmi este ca un mănunchi de smirnă,
    odihnindu-se între sânii mei.
14 Iubitul meu îmi este ca un buchet de flori de hena
    din viile din En-Ghedi.

Iubitul

15 Eşti atât de frumoasă, iubita mea, atât de frumoasă!
    Ochii tăi sunt ca o pereche de porumbei.

Sulamita

16 Eşti atât de frumos, iubitul meu, atât de plăcut!
    Verdeaţa este patul nostru;
17 grinzile casei noastre sunt cedrii,
    iar tavanele ei sunt brazii.

Notas al pie

  1. Cântarea Cântărilor 1:4 Sau: Regele m-a dus
  2. Cântarea Cântărilor 1:4 În ebr. este un singular masculin
  3. Cântarea Cântărilor 1:5 Trib nomad, care locuia în nordul Arabiei, în apropiere de Chedar
  4. Cântarea Cântărilor 1:7 Sau: ca o prostituată (vezi Gen. 38:14-15)
  5. Cântarea Cântărilor 1:10 Sau: scoici