Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.

New Serbian Translation

Књига пророка Наума 1

1Пророштво о Ниниви. Књига виђења Наума из Елкоша.

Господњи гнев против Ниниве

Бог је љубоморан и освећује се Господ.
    Он је Господ освете и господар гнева.
Господ се свети својим душманима
    и гаји гнев према својим непријатељима.
Господ се споро гневи, велике је силе,
    али кривца нипошто не оставља некажњена.
У олујном ветру, у вихору пут је његов
    и облак му је прашина под ногама.
Кад море прекори, он га исушује
    и све реке чини сувим.
Вену Васан и Кармил,
    вене цват Ливана.
Због њега се горе тресу,
    а брегови растачу.
Земља се пред њим подиже
    и сав свет и сви који на њему живе.
Ко да стоји пред гневом његовим?
    Ко да издржи пламен срдње његове?
Јер гнев се његов излио као лава
    и стене се пред њим дробе.

Господ је добар,
    заштита је у дану невоље
и познаје оне што у њему уточиште траже.
    Он ће силном поплавом
да докрајчи Ниниву,
    а своје ће душмане у мрак да одагна.

Шта год да сплеткарите против Господа,
    он ће то да докрајчи.
    Невоља се неће подигнути двапут.
10 Нека су и као трње сплетени
    и као пијани од свог пића,
    прогутани биће сасвим ко стрњика сува.
11 Од тебе ће доћи онај
    који сплеткари зло против Господа,
    опаки саветник.

12 Овако каже Господ:

„Иако су Асирци и сложни и иако бројни,
    и такви биће сасечени и изгажени.
А ја сам те тлачио, народе мој,
    али те више тлачити нећу.
13 Ево, сада ћу да скршим његов јарам на теби,
    изломићу твоје окове.“

14 Господ је заповедио против тебе:
    „Твоје име неће имати потомке.
Из куће твојих богова
    срушићу кипове и ливене идоле.
Гроб ти спремам
    јер си безвредан.“

15 Ево, на горама су ноге благовесника
    који мир објављује!
Прослављај, Јудо, празнике своје!
    Испуни своје завете
јер те више неће газити опаки.
    Сатрће се сасвим.