Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 96

上帝是至高的君王

1你們要向耶和華唱新歌,
普世都要向耶和華歌唱。
要向耶和華歌唱,稱頌祂的名,
天天傳揚祂的拯救之恩。
要在列國述說祂的榮耀,
在萬民中述說祂的奇妙作為。
因為耶和華無比偉大,
當受至高的頌揚;
祂超越一切神明,當受敬畏。
列邦的神明都是假的,
唯獨耶和華創造了諸天。
祂尊貴威嚴,
祂的聖所充滿能力和榮美。
萬族萬民啊,
要把榮耀和能力歸給耶和華,
歸給耶和華!
要把耶和華當得的榮耀歸給祂,
要帶著祭物到祂的院宇敬拜祂。
你們當在聖潔的耶和華面前俯伏敬拜,
大地要在祂面前戰抖。
10 要告訴列國:
「耶和華掌權,
祂使大地堅立不搖,
祂必公正地審判萬民。」
11 願天歡喜,願地快樂,
願海和其中的一切都歡呼澎湃。
12 願田野和其中的萬物都喜氣洋洋,
願林中的樹木都歡然讚美耶和華。
13 因為祂要來審判大地,
祂要按公義審判世界,
憑祂的信實審判萬民。