Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 93

1Yehova akulamulira, wavala ulemerero;
    Yehova wavala ulemerero ndipo wadzimangirira mphamvu,
    dziko lonse lakhazikika kolimba; silingasunthidwe.
Mpando wanu waufumu unakhazikika kalekale;
    Inu ndinu wamuyaya.

Nyanja zakweza Inu Yehova,
    nyanja zakweza mawu ake;
    nyanja zakweza mafunde ake ochita mkokomo.
Yehova ndi wamphamvu kupambana mkokomo wa madzi ambiri,
    ndi wamphamvu kupambana mafunde a nyanja,
    Yehova mmwamba ndi wamphamvu.

Malamulo anu Yehova ndi osasinthika;
    chiyero chimakongoletsa nyumba yanu
    mpaka muyaya.

New Living Translation

Psalm 93

Psalm 93

The Lord is king! He is robed in majesty.
    Indeed, the Lord is robed in majesty and armed with strength.
The world stands firm
    and cannot be shaken.

Your throne, O Lord, has stood from time immemorial.
    You yourself are from the everlasting past.
The floods have risen up, O Lord.
    The floods have roared like thunder;
    the floods have lifted their pounding waves.
But mightier than the violent raging of the seas,
    mightier than the breakers on the shore—
    the Lord above is mightier than these!
Your royal laws cannot be changed.
    Your reign, O Lord, is holy forever and ever.