Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 93

1Yehova akulamulira, wavala ulemerero;
    Yehova wavala ulemerero ndipo wadzimangirira mphamvu,
    dziko lonse lakhazikika kolimba; silingasunthidwe.
Mpando wanu waufumu unakhazikika kalekale;
    Inu ndinu wamuyaya.

Nyanja zakweza Inu Yehova,
    nyanja zakweza mawu ake;
    nyanja zakweza mafunde ake ochita mkokomo.
Yehova ndi wamphamvu kupambana mkokomo wa madzi ambiri,
    ndi wamphamvu kupambana mafunde a nyanja,
    Yehova mmwamba ndi wamphamvu.

Malamulo anu Yehova ndi osasinthika;
    chiyero chimakongoletsa nyumba yanu
    mpaka muyaya.

New International Version - UK

Psalm 93

Psalm 93

The Lord reigns, he is robed in majesty;
    the Lord is robed in majesty and armed with strength;
    indeed, the world is established, firm and secure.
Your throne was established long ago;
    you are from all eternity.

The seas have lifted up, Lord,
    the seas have lifted up their voice;
    the seas have lifted up their pounding waves.
Mightier than the thunder of the great waters,
    mightier than the breakers of the sea –
    the Lord on high is mighty.

Your statutes, Lord, stand firm;
    holiness adorns your house
    for endless days.