Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 93

1Yehova akulamulira, wavala ulemerero;
    Yehova wavala ulemerero ndipo wadzimangirira mphamvu,
    dziko lonse lakhazikika kolimba; silingasunthidwe.
Mpando wanu waufumu unakhazikika kalekale;
    Inu ndinu wamuyaya.

Nyanja zakweza Inu Yehova,
    nyanja zakweza mawu ake;
    nyanja zakweza mafunde ake ochita mkokomo.
Yehova ndi wamphamvu kupambana mkokomo wa madzi ambiri,
    ndi wamphamvu kupambana mafunde a nyanja,
    Yehova mmwamba ndi wamphamvu.

Malamulo anu Yehova ndi osasinthika;
    chiyero chimakongoletsa nyumba yanu
    mpaka muyaya.

New International Version

Psalm 93

Psalm 93

The Lord reigns, he is robed in majesty;
    the Lord is robed in majesty and armed with strength;
    indeed, the world is established, firm and secure.
Your throne was established long ago;
    you are from all eternity.

The seas have lifted up, Lord,
    the seas have lifted up their voice;
    the seas have lifted up their pounding waves.
Mightier than the thunder of the great waters,
    mightier than the breakers of the sea—
    the Lord on high is mighty.

Your statutes, Lord, stand firm;
    holiness adorns your house
    for endless days.