Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 93

1Yehova akulamulira, wavala ulemerero;
    Yehova wavala ulemerero ndipo wadzimangirira mphamvu,
    dziko lonse lakhazikika kolimba; silingasunthidwe.
Mpando wanu waufumu unakhazikika kalekale;
    Inu ndinu wamuyaya.

Nyanja zakweza Inu Yehova,
    nyanja zakweza mawu ake;
    nyanja zakweza mafunde ake ochita mkokomo.
Yehova ndi wamphamvu kupambana mkokomo wa madzi ambiri,
    ndi wamphamvu kupambana mafunde a nyanja,
    Yehova mmwamba ndi wamphamvu.

Malamulo anu Yehova ndi osasinthika;
    chiyero chimakongoletsa nyumba yanu
    mpaka muyaya.

The Message

Psalm 93

11-2 God is King, robed and ruling,
God is robed and surging with strength.

And yes, the world is firm, immovable,
Your throne ever firm—you’re Eternal!

3-4 Sea storms are up, God,
Sea storms wild and roaring,
Sea storms with thunderous breakers.

Stronger than wild sea storms,
Mightier than sea-storm breakers,
Mighty God rules from High Heaven.

What you say goes—it always has.
“Beauty” and “Holy” mark your palace rule,
God, to the very end of time.