Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 9

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a nyimbo ya “Imfa ya Mwana.” Salimo la Davide.

1Ine ndidzakutamandani, Inu Yehova, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzafotokoza za zodabwitsa zanu zonse.
Ndidzakondwa ndi kusangalala mwa inu;
    Ndidzayimba nyimbo zamatamando pa dzina lanu, Inu Wammwambamwamba.

Adani anga amathawa,
    iwo amapunthwa ndi kuwonongedwa pamaso panu.
Pakuti Inu mwatsimikiza za kulungama kwanga ndi mlandu wanga;
    Inu mwakhala pa mpando wanu waufumu, kuweruza mwachilungamo.
Mwadzudzula mitundu ya anthu ndipo mwawononga anthu oyipa;
    Inu mwafafaniza dzina lawo kwamuyaya.
Chiwonongeko chosatha chagwera adani,
    mwafafaniza mizinda yawo;
    ngakhale chikumbutso chawo chawonongedwa.

Yehova akulamulira kwamuyaya;
    wakhazikitsa mpando wake waufumu woweruzira.
Iye adzaweruza dziko mwachilungamo;
    adzalamulira mitundu ya anthu mosakondera.
Yehova ndiye kothawirako kwa opsinjika mtima,
    linga pa nthawi ya mavuto.
10 Iwo amene amadziwa dzina lanu adzadalira Inu,
    pakuti Inu Yehova, simunawatayepo amene amafunafuna inu.

11 Imbani nyimbo zamatamando kwa Yehova, ali pa mpando waufumu mu Ziyoni;
    lengezani pakati pa mitundu ya anthu zimene wachita.
12 Pakuti Iye amene amabwezera chilango akupha anzawo wakumbukira;
    Iye salekerera kulira kwa ozunzika.

13 Inu Yehova, onani momwe adani anga akundizunzira!
    Chitireni chifundo ndipo ndichotseni pa zipata za imfa,
14 kuti ndilengeze za matamando anu
    pa zipata za ana aakazi a Ziyoni,
    kuti pamenepo ndikondwere ndi chipulumutso chanu.
15 Mitundu ya anthu yagwa mʼdzenje limene yakumba;
    mapazi awo akodwa mu ukonde umene anawubisa.
16 Yehova amadziwika ndi chilungamo chake;
    oyipa akodwa ndi ntchito za manja awo.
            Higayoni. Sela
17 Oyipa amabwerera ku manda,
    mitundu yonse imene imayiwala Mulungu.
18 Koma osowa sadzayiwalika nthawi zonse,
    kapena chiyembekezo cha ozunzika kutayika nthawi zonse.

19 Dzukani Inu Yehova, musalole munthu kuti apambane;
    mitundu yonse iweruzidwe pamaso panu.
20 Akantheni ndi mantha aakulu, Inu Yehova;
    mitundu idziwe kuti iwo ndi anthu wamba.
            Sela

New Serbian Translation

Псалми 9

За хоровођу, по напеву „Смрт сина“. Псалам Давидов.

1Славићу Господа свим срцем својим,
    причаћу о свим твојим чудесима.
Веселићу се, теби ћу клицати,
    твоме ћу имену певати, Свевишњи.

Кад се моји непријатељи повуку у бегу,
    нека се саплету и пропадну пред тобом.
Јер ти си одбранио моје право и суд,
    сео си на престо да судиш по правди.
Укорио си народе, уништио опаке,
    затро си им име у веке векова.
Докрајчен је душманин,
    у рушевинама је довека,
градове си му истребио,
    спомен на њих избрисао.

Али Господ столује до века,
    престо је свој поставио да суди,
и свету ће судити по правди,
    једнако ће судити народима.
Господ је заклон угњетеном,
    заклон у време невоље.
10 Нека се уздају у тебе они који твоје име знају,
    јер ти, Господе, не остављаш оне што те траже.

11 Певајте Господу, који столује на Сиону!
    Причајте народима о делима његовим!
12 Јер онај што се свети за проливену крв,
    он памти, не заборавља вапај понизних.

13 Смилуј ми се, о, Господе,
    види како ме киње мрзитељи моји
    – ти што ме извлачиш из врата смрти –
14 да бих навештао сва славна дела твоја
    на дверима ћерке сионске,
    и тамо се радовао твојему спасењу.

15 Народи јаму ископаше, ал’ у њу сами упадоше,
    нога им се ухвати у мрежу коју сакрише.
16 Господ је себе учинио знаним,
    он поступа по праву,
    а опаки се хвата у замку своје руке. Мисли. Села
17 Нека се опаки врате у Свет мртвих,
    сви народи који Бога заборављају,
18 јер убоги неће увек бити заборављен,
    нити пропасти нада понизних.

19 Устани, Господе,
    нека човек не надвлада,
    нека се суди народима пред тобом.
20 Утерај им страх у кости, Господе,
    нека знају пуци да су само људи. Села