Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.

New Russian Translation

Psalms 85

Псалом 85

1Молитва Давида.

Услышь меня, Господи, и ответь,

ведь я беден и нищ.

2Сохрани мою жизнь, ведь я Тебе верен.

Ты – мой Бог; спаси Своего слугу,

надеющегося на Тебя.

3Владыка, помилуй меня,

ведь я к Тебе взываю целый день.

4Даруй радость слуге Твоему,

ведь я к Тебе, Владыка, возношу душу мою.

5Владыка, Ты благ и готов прощать,

богат милостью для всех, кто призывает Тебя.

6Господь, молитву мою услышь;

внемли мольбе моей о милости.

7В день беды моей я к Тебе взываю,

потому что Ты ответишь мне.

8Владыка, нет подобного Тебе среди богов,

нет дел подобных Твоим.

9Все народы, которые Ты создал,

придут и поклонятся пред Тобою, Владыка,

и восславят имя Твое,

10потому что Ты велик и творишь чудеса;

Ты – единственный Бог.

11Научи меня, Господи, пути Своему,

и буду ходить в истине Твоей.

Дай мне сердце, полностью преданное Тебе,

чтобы мне жить в страхе пред Тобой.

12Восхвалю Тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим;

имя Твое буду славить вечно,

13потому что велика милость Твоя ко мне,

Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых.

14Боже, гордецы восстали против меня,

сборище негодяев ищет жизни моей –

те, кто не думает о Тебе!

15Но Ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный,

долготерпеливый, богатый милостью и верностью.

16Обратись ко мне и помилуй;

силы Твоей дай слуге Твоему;

спаси сына служанки Твоей.

17Дай мне знак, что Ты ко мне благ;

пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся,

потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.