Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.

Amplified Bible

Psalm 85

Prayer for God’s Mercy upon the Nation.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah.

1O Lord, You have [at last] shown favor to Your land [of Canaan];
You have restored [from Babylon] the captives of Jacob (Israel).

You have forgiven the wickedness of Your people;
You have covered all their sin. Selah.

You have withdrawn all Your wrath,
You have turned away from Your burning anger.


Restore us, O God of our salvation,
And cause Your indignation toward us to cease.

Will You be angry with us forever?
Will You prolong Your anger to all generations?

Will You not revive us and bring us to life again,
That Your people may rejoice in You?

Show us Your lovingkindness, O Lord,
And grant us Your salvation.


I will hear [with expectant hope] what God the Lord will say,
For He will speak peace to His people, to His [a]godly ones—
But let them not turn again to folly.

Surely His salvation is near to those who [reverently] fear Him [and obey Him with submissive wonder],
That glory [the manifest presence of God] may dwell in our land.
10 
Steadfast love and truth and faithfulness meet together;
Righteousness and peace kiss each other.
11 
Truth springs from the earth,
And righteousness looks down from heaven.
12 
Indeed, the Lord will give what is good,
And our land will yield its produce.
13 
Righteousness will go before Him
And will make His footsteps into a way [in which to walk].

Notas al pie

  1. Psalm 85:8 I.e. believers, those in right standing with Him.