Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 84

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Gititi. Salimo la ana a Kora.

1Malo anu okhalamo ndi okomadi,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse!
Moyo wanga ukulakalaka, mpaka kukomoka,
    kufuna mabwalo a Yehova;
Mtima wanga ndi thupi langa zikufuwulira
    Mulungu wamoyo.

Ngakhale timba wapeza nyumba yokhalamo,
    ndiponso namzeze wadzipezera yekha chisa,
    kumene amagonekako ana ake
pafupi ndi guwa lanu la nsembe,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse, Mfumu yanga ndi Mulungu wanga.
Odala amene amakhala mʼNyumba yanu;
    nthawi zonse amakutamandani.
            Sela

Odala amene mphamvu yawo ili mwa Inu,
    mitima yawo ikufunitsitsa kuyenda mʼmisewu yopita ku Ziyoni.
Pamene akudutsa chigwa cha Baka,
    amachisandutsa malo a akasupe;
    mvula ya chizimalupsa imadzazanso mayiwe ake.
Iwo amanka nakulirakulira mphamvu
    mpaka aliyense ataonekera pamaso pa Mulungu mu Ziyoni.

Imvani pemphero langa, Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse;
    mvereni Inu Mulungu wa Yakobo.
            Sela
Yangʼanani chishango chathu, Inu Mulungu;
    yangʼanani mokoma mtima pa wodzozedwa wanu.

10 Nʼkwabwino kukhala mʼmabwalo anu tsiku limodzi
    kuposa kukhala kwina kwake kwa zaka 1,000;
Ine ndingakonde kukhala mlonda wa pa khomo la Nyumba ya Mulungu wanga
    kuposa kukhala mʼmatenti a anthu oyipa.
11 Pakuti Yehova Mulungu ndi dzuwa ndi chishango;
    Yehova amapereka chisomo ndi ulemu;
Iye sawamana zinthu zabwino
    iwo amene amayenda mwangwiro.

12 Inu Yehova Wamphamvuzonse,
    wodala ndi munthu amene amakhulupirira Inu.

The Message

Psalm 84

A Korah Psalm

11-2 What a beautiful home, God-of-the-Angel-Armies!
    I’ve always longed to live in a place like this,
Always dreamed of a room in your house,
    where I could sing for joy to God-alive!

3-4 Birds find nooks and crannies in your house,
    sparrows and swallows make nests there.
They lay their eggs and raise their young,
    singing their songs in the place where we worship.
God-of-the-Angel-Armies! King! God!
    How blessed they are to live and sing there!

5-7 And how blessed all those in whom you live,
    whose lives become roads you travel;
They wind through lonesome valleys, come upon brooks,
    discover cool springs and pools brimming with rain!
God-traveled, these roads curve up the mountain, and
    at the last turn—Zion! God in full view!

8-9 God-of-the-Angel-Armies, listen:
    O God of Jacob, open your ears—I’m praying!
Look at our shields, glistening in the sun,
    our faces, shining with your gracious anointing.

10-12 One day spent in your house, this beautiful place of worship,
    beats thousands spent on Greek island beaches.
I’d rather scrub floors in the house of my God
    than be honored as a guest in the palace of sin.
All sunshine and sovereign is God,
    generous in gifts and glory.
He doesn’t scrimp with his traveling companions.
    It’s smooth sailing all the way with God-of-the-Angel-Armies.