Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 84

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Gititi. Salimo la ana a Kora.

1Malo anu okhalamo ndi okomadi,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse!
Moyo wanga ukulakalaka, mpaka kukomoka,
    kufuna mabwalo a Yehova;
Mtima wanga ndi thupi langa zikufuwulira
    Mulungu wamoyo.

Ngakhale timba wapeza nyumba yokhalamo,
    ndiponso namzeze wadzipezera yekha chisa,
    kumene amagonekako ana ake
pafupi ndi guwa lanu la nsembe,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse, Mfumu yanga ndi Mulungu wanga.
Odala amene amakhala mʼNyumba yanu;
    nthawi zonse amakutamandani.
            Sela

Odala amene mphamvu yawo ili mwa Inu,
    mitima yawo ikufunitsitsa kuyenda mʼmisewu yopita ku Ziyoni.
Pamene akudutsa chigwa cha Baka,
    amachisandutsa malo a akasupe;
    mvula ya chizimalupsa imadzazanso mayiwe ake.
Iwo amanka nakulirakulira mphamvu
    mpaka aliyense ataonekera pamaso pa Mulungu mu Ziyoni.

Imvani pemphero langa, Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse;
    mvereni Inu Mulungu wa Yakobo.
            Sela
Yangʼanani chishango chathu, Inu Mulungu;
    yangʼanani mokoma mtima pa wodzozedwa wanu.

10 Nʼkwabwino kukhala mʼmabwalo anu tsiku limodzi
    kuposa kukhala kwina kwake kwa zaka 1,000;
Ine ndingakonde kukhala mlonda wa pa khomo la Nyumba ya Mulungu wanga
    kuposa kukhala mʼmatenti a anthu oyipa.
11 Pakuti Yehova Mulungu ndi dzuwa ndi chishango;
    Yehova amapereka chisomo ndi ulemu;
Iye sawamana zinthu zabwino
    iwo amene amayenda mwangwiro.

12 Inu Yehova Wamphamvuzonse,
    wodala ndi munthu amene amakhulupirira Inu.

Amplified Bible

Psalm 84

Longing for the Temple Worship.

To the Chief Musician; set to a [a]Philistine lute. A Psalm of the sons of Korah.

1How lovely are Your dwelling places,
O Lord of hosts!

My soul (my life, my inner self) longs for and greatly desires the courts of the Lord;
My heart and my flesh sing for joy to the living God.

The bird has found a house,
And the swallow a nest for herself, where she may lay her young—
Even Your altars, O Lord of hosts,
My King and my God.

Blessed and greatly favored are those who dwell in Your house and Your presence;
They will be singing Your praises all the day long. Selah.


Blessed and greatly favored is the man whose strength is in You,
In [b]whose heart are the highways to Zion.

Passing through the Valley of Weeping ([c]Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion.


O Lord God of hosts, hear my prayer;
Listen, O God of Jacob! Selah.

See our shield, O God,
And look at the face of Your anointed [the king as Your representative].
10 
For a day in Your courts is better than a thousand [anywhere else];
I would rather stand [as a doorkeeper] at the threshold of the house of my God
Than to live [at ease] in the tents of wickedness.
11 
For the Lord God is a sun and shield;
The Lord bestows grace and favor and honor;
No good thing will He withhold from those who walk uprightly.
12 
O Lord of hosts,
How blessed and greatly favored is the man who trusts in You [believing in You, relying on You, and committing himself to You with confident hope and expectation].

Notas al pie

  1. Psalm 84:1 A technical musical term, meaning uncertain.
  2. Psalm 84:5 Lit their.
  3. Psalm 84:6 Possibly a kind of plant.