Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 83

Nyimbo. Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu musakhale chete;
    musangoti phee, Mulungu musangoti duu.
Onani adani anu akuchita chiwawa,
    amene amadana nanu autsa mitu yawo.
Mochenjera iwo akukambirana za chiwembu kutsutsana ndi anthu anu;
    Iwo akukonzekera kutsutsana ndi omwe mumawakonda.
Iwo akunena kuti, “Bwerani” akutero, “Tiyeni tiwononge mtundu wonsewu
    kuti dzina la Israeli lisakumbukikenso.”

Ndi mtima umodzi akukonzekera chiwembu;
    Iwo achita mgwirizano kutsutsana nanu:
Matenti a Edomu ndi Aismaeli,
    Mowabu ndi Ahagiri,
Agebala, Aamoni ndi Aamaleki,
    Afilisti, pamodzi ndi anthu a ku Turo.
Ngakhalenso Aasiriya aphatikizana nawo
    kupereka mphamvu kwa ana a Loti.
            Sela

Muwachitire zomwe munachitira Amidiyani,
    monga munachitira Sisera ndi Yabini ku mtsinje wa Kisoni.
10 Amene anawonongedwa ku Endori
    ndi kukhala ngati zinyalala.
11 Anthu awo otchuka muwachite zomwe munachita Orebu ndi Zeebu
    ana a mafumu muwachite zomwe munachita Zeba ndi Zalimuna,
12 amene anati, “Tiyeni tilande dziko
    la msipu la Mulungu.”

13 Muwasandutse fumbi lowuluka, Inu Mulungu wanga,
    ngati mankhusu owuluka ndi mphepo.
14 Monga moto umatentha nkhalango,
    kapena malawi a moto kuyatsa phiri,
15 kotero muwathamangitse ndi mphepo yamkuntho,
    ndi kuwachititsa mantha ndi namondwe.
16 Muphimbe nkhope zawo ndi manyazi
    kuti adzafunefune dzina lanu Yehova.

17 Achite manyazi ndi mantha nthawi zonse;
    awonongeke mwa manyazi.
18 Adziwe kuti Inu amene dzina lanu ndi Yehova,
    ndinu nokha Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi.

New Russian Translation

Psalms 83

Псалом 83

1Дирижеру хора. Под гиттит[a]. Псалом сыновей Кораха.

2Как желанно Твое жилище,

о Господь, Бог Сил!

3Истомилась моя душа,

желая быть во дворах храма Господа,

сердце мое и плоть поют Богу живому.

4Даже воробей находит себе дом

и ласточка – гнездо,

чтобы вывести своих птенцов,

у Твоего жертвенника, Господи, Боже Сил,

Царь мой и Бог мой.

5Благословенны живущие в доме Твоем,

они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

6Благословен человек, сила которого в Тебе,

в чьем сердце есть желание отправиться в[b]Иерусалим.

7Проходя долиною Плача[c],

они открывают в ней источники,

и дождь покрывает ее водоемами[d].

8Они крепнут все больше и больше,

предстают перед Богом на Сионе.

9О Господь, Бог Сил, услышь мою молитву;

внемли мне, Бог Иакова. Пауза

10Взгляни, Боже, на царя, на щит наш[e];

посмотри с благоволением на лицо Своего помазанника!

11Один день во дворах Твоих

лучше тысячи вне его стен.

Лучше быть у порога дома Божьего,

чем жить в шатрах у нечестивых.

12Потому что Господь Бог – солнце и щит,

и награда Господа – благодать и слава.

Тех, кто ходит непорочно,

Он не лишает благ.

13О Господь Сил, блажен человек,

уповающий на Тебя.

Notas al pie

  1. 83:1 Гиттит – см. сноску на 80:1.
  2. 83:6 Букв.: «Пути в их сердцах».
  3. 83:7 Или: «долиною Баха».
  4. 83:7 Или: «благословением».
  5. 83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».