Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 82

Salimo la Asafu.

1Mulungu akutsogolera msonkhano waukulu;
    Iye akuweruza pakati pa “milungu.”

“Mudzateteza osalungama mpaka liti,
    ndi kukondera anthu oyipa?
Tetezani anthu ofowoka ndi amasiye;
    mukhazikitse ufulu wa anthu osauka ndi ozunzika.
Landitsani anthu ofowoka ndi osowa;
    apulumutseni mʼdzanja la anthu oyipa.

“Iwo sadziwa kanthu, sazindikira kalikonse.
    Amayendayenda mu mdima;
    maziko onse a dziko lapansi agwedezeka.

“Ndinati, ‘Inu ndinu Mulungu,
    nonsenu ndinu ana a Wammwambamwamba.’
Koma mudzafa ngati anthu wamba;
    mudzagwa ngati wolamula wina aliyense.”

Dzukani Inu Mulungu, weruzani dziko lapansi,
    pakuti mayiko onse ndi cholowa chanu.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 82

Psalm 82

Guds dom

1En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

han håller dom bland gudarna.[a]

2”Hur länge ska ni döma orätt

och ta parti för de onda? Séla

3Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,

låt de fattiga och betryckta få rätt.

4Rädda de svaga och behövande,

befria dem ur de ondas grepp.

5Men de fattar ingenting och vet ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger att ni är gudar[b]

och söner till den Högste,

7men ni ska dö som människor

och falla som vilka furstar som helst.”

8Res dig, Gud, och döm jorden,

för alla folk är din egendom.

Notas al pie

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34