Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 80

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios sa Nasyon

1Pamatii kami, O Manugbantay sang Israel,
nga manugtuytoy sang mga kaliwat ni Jose nga pareho sa mga karnero.
Ikaw nga nagapungko sa imo trono sa tunga sang mga kerubin, ipakita ang imo gahom
sa tribo ni Efraim, ni Benjamin, kag ni Manase.
Ipakita na ang imo gahom, kag kadtui kami kag luwasa.

O Dios, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo agod maluwas kami.
Ginoong Dios nga Makagagahom, hasta san-o pa bala ang imo kaakig sa mga pangamuyo namon nga imo katawhan?
Ginpuno mo kami sang kasubo, kag halos mainom na namon ang amon mga luha.
Gintugot mo nga awayon kami sang amon katupad nga mga nasyon,
kag sila nga amon mga kaaway nagayaguta sa amon.

O Dios nga Makagagahom, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan.
Ipakita sa amon ang imo kaayo agod maluwas kami.
Kami nga imo katawhan daw pareho sa tanom nga ubas nga ginkuha mo sa Egipto kag gintanom sa duta nga ang mga katawhan sini gintabog mo.
Ginhawanan mo ini nga duta, kag nagpanggamot sing maayo ang ubas kag nagpangalapkap ini sa bug-os nga duta.
10 Ginhandungan[a] sang iya mga sanga ang mga bukid kag ang dalagko nga mga kahoy nga sedro.
11 Naglambot ang iya mga sanga hasta sa Dagat sang Mediteraneo kag hasta sa Suba sang Eufrates.
12 Pero ngaa gin-guba mo, O Dios, ang mga pader sang sini nga tanom?
Gani ginakawat sang tanan nga nagaagi ang mga bunga sini.
13 Kag ginakaon ini sang mga talunon nga baboy kag sang iban pa nga talunon nga mga sapat.

14 Balikda kami, O Dios nga Makagagahom!
Halin sa langit, tan-awa kami sing maayo.
Dumduma kami nga imo katawhan nga
15 pareho sa tanom nga ubas nga gintanom mo paagi sa imo gahom.
Dumduma kami nga imo mga anak nga imo ginpalig-on para sa imo kadayawan.
16 O Dios, daw sa gintapas kami nga ubas kag ginsunog.
Gintulok mo kami nga may kaakig kag ginlaglag mo kami.
17 Pero karon buligi kami nga imo ginpili nga mangin malapit sa imo kag ginpalig-on para sa imo kadayawan,
18 kag indi na kami magbiya sa imo.
Ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan,
kag simbahon ka namon.
19 Ginoong Dios nga Makagagahom, ibalik sa amon ang maayo nga kahimtangan!
Ipakita sa amon ang imo kaayo agod maluwas kami.

Notas al pie

  1. 80:10 Ginhandungan: sa iban nga Bisaya, Ginlandungan.