Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 8

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa gititi. Salimo la Davide.

1Inu Yehova Ambuye athu,
    dzina lanu ndi la lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Inu mwakhazikitsa ulemerero wanu
    mʼmayiko onse akumwamba.
Kuchokera mʼkamwa mwa ana ndi makanda,
    Inu mwakhazikitsa mphamvu
chifukwa cha adani anu,
    kukhazikitsa bata adani ndi anthu obwezera zoyipa.

Pamene ndilingalira za mayiko anu akumwamba,
    ntchito ya zala zanu,
mwezi ndi nyenyezi,
    zimene mwaziyika pa malo ake,
munthu ndani kuti Inu mumamukumbukira,
    ndi mwana wa munthu kuti inu mumacheza naye?
Inu munamupanga kukhala wocheperapo kusiyana ndi zolengedwa zakumwamba
    ndipo mwamuveka ulemerero ndi ulemu.

Inu munamuyika wolamulira ntchito ya manja anu;
    munayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake;
nkhosa, mbuzi ndi ngʼombe pamodzi
    ndi nyama zakuthengo,
mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba zamʼnyanja
    zonse zimene zimayenda pansi pa nyanja.

Inu Yehova, Ambuye athu,
    dzina lanu ndi lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 8

上帝的榮耀與人的尊貴

大衛的詩,交給樂長,迦特樂器伴奏。

1我們的主耶和華啊,
你的名在地上何其尊貴!
你的榮耀充滿諸天。
你使孩童和嬰兒的口發出頌讚,
好叫你的仇敵啞口無言。
我觀看你指頭創造的穹蒼和你擺列的月亮星辰,
人算什麼,你竟顧念他!
世人算什麼,你竟眷顧他!
你叫他比天使低微一點,
賜他榮耀和尊貴作冠冕。
你派他管理你親手造的萬物,
使萬物降服在他腳下:
牛羊、田野的獸、
空中的鳥、海裡的魚及其他水族。
我們的主耶和華啊,
你的名在地上何其尊貴!