Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 8

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa gititi. Salimo la Davide.

1Inu Yehova Ambuye athu,
    dzina lanu ndi la lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Inu mwakhazikitsa ulemerero wanu
    mʼmayiko onse akumwamba.
Kuchokera mʼkamwa mwa ana ndi makanda,
    Inu mwakhazikitsa mphamvu
chifukwa cha adani anu,
    kukhazikitsa bata adani ndi anthu obwezera zoyipa.

Pamene ndilingalira za mayiko anu akumwamba,
    ntchito ya zala zanu,
mwezi ndi nyenyezi,
    zimene mwaziyika pa malo ake,
munthu ndani kuti Inu mumamukumbukira,
    ndi mwana wa munthu kuti inu mumacheza naye?
Inu munamupanga kukhala wocheperapo kusiyana ndi zolengedwa zakumwamba
    ndipo mwamuveka ulemerero ndi ulemu.

Inu munamuyika wolamulira ntchito ya manja anu;
    munayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake;
nkhosa, mbuzi ndi ngʼombe pamodzi
    ndi nyama zakuthengo,
mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba zamʼnyanja
    zonse zimene zimayenda pansi pa nyanja.

Inu Yehova, Ambuye athu,
    dzina lanu ndi lamphamvudi pa dziko lonse lapansi!

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 8

1Дирижёру хора. Под гиттит[a]. Песнь Давуда.

Вечный, наш Владыка,
    как величественно имя Твоё на всей земле!
Слава Твоя превыше небес!

Из уст младенцев и грудных детей
    Ты вызовешь Себе хвалу[b],
из-за Твоих врагов,
    чтобы сделать безмолвными
    противника и мстителя.

Когда я смотрю на Твои небеса,
    работу Твоих рук,
на луну и на звёзды,
    которые Ты поставил,
то думаю: «Кто такой человек, что Ты беспокоишься о нём?
    Кто такой сын человека, что Ты заботишься о нём?»
Ты сделал его немного ниже ангелов[c],
    Ты увенчал его славой и честью.

Ты поставил его владыкой над делами Своих рук,
    всё подчинил под ноги его:
всех овец и волов,
    а также диких зверей,
птиц в небесах
    и рыбу в морях,
    всё, что наполняет стремнины моря.

10 Вечный, наш Владыка,
    как величественно имя Твоё на всей земле!

Notas al pie

  1. 8:1 Гиттит   – неизвестный термин, обозначающий музыкальный стиль или инструмент. Возможно также, что это указание на ритм, песню или танец, которые имитируют движения работников, топчущих виноград в давильне.
  2. 8:3 Или: «оплот».
  3. 8:6 Или: «Самого Себя».