Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 77

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Yedutuni. Salimo la Asafu.

1Ndinafuwulira Mulungu kupempha thandizo;
    ndinafuwula mokweza kwa Mulungu kuti anditcherere khutu.
Pamene ndinali pa masautso ndinafunafuna Ambuye;
    usiku ndinatambasula manja mosalekeza
    ndipo moyo wanga unakana kutonthozedwa.

Ndinakumbukira Inu Mulungu, ndipo ndinabuwula;
    ndinasinkhasinkha ndipo mzimu wanga unalefuka.
            Sela
Munagwira zikope zanga kuti ndisagone
    ndipo ndinavutika kwambiri kuti ndiyankhule.
Ndinaganizira za masiku akale,
    zaka zamakedzana;
Ndinakumbukira nyimbo zanga usiku.
    Mtima wanga unasinkhasinkha ndipo mzimu wanga unafunsa kuti,

“Kodi Ambuye adzatikana mpaka muyaya?
    Kodi Iwo sadzaonetsanso kukoma mtima kwawo?
Kodi Chikondi chake chosatha chija chatheratu?
    Kodi malonjezo ake alephera nthawi yonse?
Kodi Mulungu wayiwala kukhala wokoma mtima?
    Kodi mu mkwiyo wake waleka chifundo chake?”

10 Ndipo ndinaganiza, “Pa izi ine ndidzapemphanso:
    zaka za dzanja lamanja la Wammwambamwamba.
11 Ine ndidzakumbukira ntchito za Yehova;
    Ine ndidzakumbukira zodabwitsa zanu za kalekale.
12 Ndidzakumbukira ntchito zanu
    ndi kulingalira zodabwitsa zanu.”

13 Njira zanu Mulungu ndi zoyera.
    Kodi ndi mulungu uti ali wamkulu kuposa Mulungu wathu?
14 Inu ndinu Mulungu wochita zodabwitsa;
    Mumaonetsera mphamvu yanu pakati pa mitundu ya anthu.
15 Ndi dzanja lanu lamphamvu munawombola anthu anu,
    zidzukulu za Yakobo ndi Yosefe.
            Sela

16 Madzi anakuonani Mulungu,
    madzi anakuonani ndipo anachita mantha;
    nyanja yozama inakomoka.
17 Mitambo inakhuthula madzi ake pansi,
    mu mlengalenga munamveka mabingu;
    mivi yanu inawuluka uku ndi uku.
18 Bingu lanu linamveka mʼmphepo ya kamvuluvulu,
    mphenzi yanu inawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi linanjenjemera ndi kugwedezeka.
19 Njira yanu inadutsa pa nyanja,
    njira yanu inadutsa pa madzi amphamvu,
    ngakhale zidindo za mapazi anu sizinaoneke.

20 Inu munatsogolera anthu anu ngati gulu la nkhosa
    mwa dzanja la Mose ndi Aaroni.

Amplified Bible

Psalm 77

Comfort in Trouble from Recalling God’s Mighty Deeds.

To the Chief Musician; according to Jeduthun [one of David’s three chief musicians, founder of an official musical family]. A Psalm of Asaph.

1My voice rises to God, and I will cry aloud;
My voice rises to God, and He will hear me.

In the day of my trouble I [desperately] sought the Lord;
In the night my hand was [a]stretched out [in prayer] without weariness;
My soul refused to be comforted.

I remember God; then I am disquieted and I groan;
I sigh [in prayer], and my spirit grows faint. Selah.

You have held my eyelids open;
I am so troubled that I cannot speak.

I have considered the ancient days,
The years [of prosperity] of long, long ago.

I will remember my song in the night;
I will meditate with my heart,
And my spirit searches:


Will the Lord reject forever?
And will He never be favorable again?

Has His lovingkindness ceased forever?
Have His promises ended for all time?

Has God forgotten to be gracious?
Or has He in anger withdrawn His compassion? Selah.
10 
And I said, “This is my grief,
That the right hand of the Most High has changed [and His lovingkindness is withheld].”

11 
I will [solemnly] remember the deeds of the Lord;
Yes, I will [wholeheartedly] remember Your wonders of old.
12 
I will meditate on all Your works
And thoughtfully consider all Your [great and wondrous] deeds.
13 
Your way, O God, is holy [far from sin and guilt].
What god is great like our God?
14 
You are the [awesome] God who works [powerful] wonders;
You have demonstrated Your power among the people.
15 
You have with Your [great] arm redeemed Your people,
The sons of Jacob and Joseph. Selah.

16 
The waters [of the Red Sea] saw You, O God;
The waters saw You, they were in anguish;
The deeps also trembled.
17 
The clouds poured down water;
The skies sent out a sound [of rumbling thunder];
Your arrows (lightning) flashed here and there.
18 
The voice of Your thunder was in the [b]whirlwind;
The lightnings illumined the world;
The earth trembled and shook.
19 
Your way [of escape for Your people] was through the sea,
And Your paths through the great waters,
And Your footprints were not traceable.
20 
You led Your people like a flock
By the hand of Moses and Aaron [to the promised goal].

Notas al pie

  1. Psalm 77:2 Lit and did not grow numb.
  2. Psalm 77:18 Lit wheel, possibly referring instead to the wheels on God’s chariot.